Octopus

Jesteśmy grupą podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, zrzeszającą wszystkich mundurowych studentów naszej Uczelni, którzy są zainteresowani tematyką związaną z nurkowaniem.

 

Organizacja Studencka OCTPUS została założona 29 października 2018 r.

 

Celem Organizacji jest:

 

  • umożliwienie studentom WAT podnoszenie kwalifikacji, poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie płetwonurkowania w celu ułatwienia im uzyskania międzynarodowych uprawnień;
  • popularyzowanie wśród studentów umiejętności specjalnych w postaci nurkowania ze sprzętem specjalistycznym;
  • kształtowanie wśród studentów pozytywnych cech i postaw, przydatnych przyszłej kadrze oficerskiej Wojska Polskiego;
  • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami zajmującymi się szkoleniem nurków i płetwonurków;
  • promowanie WAT;
  • udział w zawodach i testach sprawnościowych w celu uzyskiwania przez członków Wojskowych Odznak Sprawności Fizycznej.

 

Nasze cele, realizujemy poprzez:

 

  • organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji z zakresu nurkowania;
  • organizowanie treningów oraz zawodów;
  • nawiązywanie współpracy z wojskowymi ośrodkami szkolenia nurków i płetwonurków w Polsce i za granicą.

Kontakt

Opiekun organizacji

mjr mgr inż. Paweł JURZYSTA,

Wykładowca SSW

tel. 261 839 805

pawel.jurzysta@wat.edu.pl

 

Przewodniczący zarządu

sierż. pchor. Dawid WAWOK

dawid.wawok@student.wat.edu.pl