Rekrutacja

Przyjęcie do Organizacji następuje na podstawie złożenia pisemnej deklaracji przez przystępującego oraz wydaniu pozytywnej decyzji Przewodniczącego. Warunkiem jest ukończenie przez kandydata kursu podstawowego w zakresie nurkowania  bądź uczestnictwo w nim w zaawansowanej jego fazie.