Kadra Studium Szkolenia Wojskowego

ppłk mgr inż. Mariusz SZMIDT

Kierownik Studium Szkolenia Wojskowego

ppłk mgr Dariusz PYTLOS

starszy wykładowca

Zastępca Kierownika Studium ds. dydaktycznych

ppłk mgr inż. Krzysztof WOJTAŚ

starszy wykładowca

Zastępca Kierownika Studium ds. wojskowych