Baza szkoleniowa Studium Szkolenia Wojskowego

W skład kompleksu tworzącego wojskową bazę szkoleniową WAT wchodzi strzelnica szkolna przy ul. Kocjana, strzelnica pistoletowa przy ul. Galileusza, oraz plac ćwiczeń taktycznych.

 

Strzelnica nr 1 położona przy ul. Kocjana 70A obejmuje:

  • oś strzelecką typu „B” – przystosowaną do prowadzenia ognia z karabinów maszynowych, karabinów wyborowych, karabinków oraz pistoletów maszynowych na odległość do 200 metrów;
  • dwie osie strzeleckie typu „C” przystosowane do prowadzenia ognia z pistoletów maszynowych i pistoletów wojskowych na odległość do 50 metrów;
  • oś strzelecką typu „A”, na której prowadzone są ćwiczenia przygotowawcze do strzelań szkolnych (bez użycia amunicji bojowej) oraz place ćwiczeń przeznaczone do prowadzenia zajęć z teorii i praktyki strzelań.
  • Laserowy symulator „ŚNIEŻNIK” – zaawansowany system szkolno-treningowy przeznaczony do nauki, kontroli i oceny celowania z broni strzeleckiej oraz przygotowania żołnierzy do: strzelań amunicją bojową, wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celi rzeczywistych w różnym terenie i w różnych warunkach, współdziałania w walce przy zastosowaniu różnych rodzajów broni oraz reagowania żołnierzy w sytuacjach nietypowych.

 

Strzelnica nr 2 położona przy ul. Galileusza obejmuje:

  • trzy osie strzeleckie typu „C” przystosowane do prowadzenia ognia z pistoletów  pistoletów wojskowych na odległość do 50 metrów;
  • dwie osie strzeleckie do prowadzenia ognia z broni pneumatycznej.

 

Plac ćwiczeń taktycznych przygotowany jest do prowadzenia zajęć z przedmiotów wchodzących w skład szkolenia bojowego (m.in. taktyka ogólna, powszechna obrona przeciwlotnicza, rozpoznanie i armie innych państw). W jego obrębie znajduje się ośrodek do szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz ośrodek do prowadzenia zajęć z obrony przed bronią masowego rażenia. Plac ćwiczeń taktycznych o powierzchni około 16 hektarów pozwala na równoległe prowadzenie zajęć ze szkolenia taktycznego z zakresu indywidualnego wyszkolenia żołnierza z kilkoma plutonami jednocześnie. W oparciu o plac ćwiczeń taktycznych można realizować zajęcia ze szczebla drużyny oraz wybrane elementy z zakresu działań taktycznych plutonu.