Studium Języków Obcych

Krótka historia Studium Języków Obcych WAT

Studium Języków Obcych (SJO) jest samodzielną jednostką organizacyjną i dydaktyczną, z własnym kierownictwem bezpośrednio podlegającym Prorektorowi ds. kształcenia, realizującą zadania na rzecz wszystkich wydziałów WAT.

 

SJO działa od początku istnienia Uczelni tzn. od roku 1951. Zatrudniamy najlepszych dydaktyków, absolwentów renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych z wieloletnim doświadczeniem i praktyką. Zadaniem  SJO jest przede wszystkim kształcenie  językowe studentów wojskowych i cywilnych wszystkich form studiów w WAT, a także  kadry i pracowników cywilnych WAT oraz kadry SZ RP.  

 

Znajomość języka otwiera drzwi do nowych kultur i nowych wyzwań, dlatego aktywnie promujemy naukę języków obcych. Ich znajomość jest ważnym czynnikiem w rozszerzaniu wiedzy kierunkowej uzyskanej przez studentów w czasie studiów w WAT.

 

W nauczaniu języków łączymy współczesne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: platform e-learningowych, platform testujących, aplikacji mobilnych, stron internetowych, podcastów, rozwijając w ten sposób kluczowe kompetencje językowe studentów.

 

W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne kursy językowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych MON, przeprowadzane na zlecenie Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON, jak i kursy dla pracowników  naszej uczelni.