Senat Wojskowej Akademii Technicznej

Terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu WAT w roku akademickim 2021/2022

28 października 2021 r.

25 listopada 2021 r.

16 grudnia 2021 r.

27 stycznia 2022 r.

24 lutego 2022 r.

31 marca 2022 r.

28 kwietnia 2022 r.

26 maja 2022 r.

23 czerwca 2022 r.

 

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 12.00 w sali Senatu

 

Projekt porządku obrad Senatu w dniu 28 października 2021 r.

Skład Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego kadencji 2020-2024 wg stanu obowiązującego od 18 października 2021 r.

Rektor

 

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK – Przewodniczący Senatu

 

Wybrani przedstawiciele profesorów i profesorów WAT

 

 1. dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI – Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 2. prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO – Wydział Nowych Technologii i Chemii 
 4. prof. dr hab. inż. Jan JABCZYŃSKI – Instytut Optoelektroniki 
 5. dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI – Wydział Inżynierii Mechanicznej 
 6. prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
 7. dr hab. inż. Stanisław KACHEL – Dziekan Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
 8. dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI – Wydział Elektroniki 
 9. płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji 
 10. płk dr hab. inż. Jacek KWIATKOWSKI – Instytut Optoelektroniki
 11. płk dr hab. inż. Paweł MADEJCZYK – Wydział Nowych Technologii i Chemii 
 12. prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
 13. płk dr hab. Szymon MITKOW – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
 14. dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI – Wydział Cybernetyki
 15. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER – Wydział Cybernetyki 
 16. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI – Wydział Cybernetyki 
 17. płk dr hab. inż. Norbert PAŁKA – Instytut Optoelektroniki 
 18. dr hab. inż. Wiktor PIECEK – Wydział Nowych Technologii i Chemii 
 19. płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI – Wydział Elektroniki 
 20. dr hab. Jerzy STAŃCZYK – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
 21. dr hab. inż. Zbigniew WATRAL – Wydział Elektroniki 
 22. dr hab. inż. Damian WIERZBICKI – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 
 23. prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
 24. dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK – Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
 25. prof. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA – Wydział Nowych Technologii i Chemii

 

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 

 1. dr inż. Michał CZERWIŃSKI – Wydział Nowych Technologii i Chemii 
 2. ppłk dr inż. Bartłomiej JANKIEWICZ – Instytut Optoelektroniki 
 3. dr inż. Wiktor OLCHOWIK – Wydział Elektroniki 
 4. dr Jarosław OLEJNICZAK – Wydział Cybernetyki 
 5. ppłk dr inż. Robert PASZKOWSKI – Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
 6. mgr Katarzyna STANISŁAWSKA – Studium Języków Obcych 
 7. dr inż. Anna SZCZEŚNIAK – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 
 8. dr Katarzyna ŚWIERSZCZ – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
 9. dr inż. Grzegorz TRAWIŃSKI – Wydział Inżynierii Mechanicznej 

 

Wybrani przedstawiciele studentów

 

 1. Aleksandra GÓRSKA – Wydział Elektroniki
 2. Przemysław KIDOŃ – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 3. Sylwia KUROPATWIŃSKA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 4. Anna PIŃCZAK – Wydział Inżynierii Mechanicznej
 5. Mateusz SZYMAŃSKI – Wydział Nowych Technologii i Chemii
 6. vacat
 7. vacat
 8. vacat
 9. vacat

 

Wybrany przedstawiciel doktorantów

 

 1. mgr Łukasz KOMINEK – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

 

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 1. dr hab. inż. Adam BARTNICKI – Centrum Transferu Technologii 
 2. dr inż. Zdzisław CHUDY – Dział Organizacji Kształcenia 
 3. dr inż. Andrzej GIETKA – Instytut Optoelektroniki 
 4. mgr inż. Robert KOSSOWSKI – Wydział Inżynierii Mechanicznej 
 5. mgr Jacek WRÓBEL – Wydział Nowych Technologii i Chemii

 

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym – niebędący członkami Senatu

 

 1. płk Grzegorz KALICIAK – Prorektor ds. wojskowych
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – Prorektor ds. naukowych
 3. dr hab. inż. Kazimierz WORWA – Prorektor ds. kształcenia
 4. dr hab. Monika SZYŁKOWSKA – Prorektor ds. studenckich
 5. płk dr hab. inż. Jacek ŚWIDERSKI – Prorektor ds. rozwoju
 6. prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI – Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii
 7. dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI – Dyrektor Instytutu Optoelektroniki
 8. dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA – Dziekan Wydziału Cybernetyki
 9. prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET – Dziekan Wydziału Elektroniki
 10. mgr Janusz GUZEK – kwestor
 11. dr Bogumiła KONIECZNY-ROZENFELD – dyrektor Biblioteki Głównej
 12. Jadwiga WISIŃSKA – przedstawiciel NSZZPW WAT
 13. mgr inż. Stanisław PITUCHA – kanclerz

 

Byli rektorzy WAT oraz mężowie zaufania mogący uczestniczyć w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym – niebędący członkami Senatu

 

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK – były rektor WAT
 2. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK – były rektor WAT
 3. prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI – były rektor WAT
 4. dr inż. Adam SOWA – były rektor WAT
 5. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – były rektor WAT
 6. prof. dr hab. inż. Edward WŁODARCZYK – były rektor WAT
 7. ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK – mąż zaufania korpusu oficerów WAT
 8. st. chor. sztab. Marcin KACZKOWSKI – mąż zaufania korpusu podoficerów zawodowych WAT

 

Stali goście uczestniczący w posiedzeniach Senatu na zaproszenie Rektora – niebędący członkami Senatu

 

 1. mgr Ewa JANKIEWICZ – rzecznik prasowy WAT
 2. mgr inż. Włodzimierz STANKOWSKI – dyrektor Biura Rektora