Senat Wojskowej Akademii Technicznej

Terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu WAT w roku akademickim 2020/2021

29 października 2020 r.

26 listopada 2020 r.

17 grudnia 2020 r.

28 stycznia 2021 r.

25 lutego 2021 r.

25 marca 2021 r.

29 kwietnia 2021 r.

27 maja 2021 r.

24 czerwca 2021 r.

 

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 12.00 w sali Senatu

 

Projekt porządku obrad posiedzenia Senatu 29 kwietnia 2021 r.

Skład Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego kadencji 2020-2024 wg stanu obowiązującego od 7 kwietnia 2021 r.

Rektor

 

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK – Przewodniczący Senatu

 

Wybrani przedstawiciele profesorów i profesorów WAT:

 

 1. dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI – Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 2. prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO – Wydział Nowych Technologii i Chemii 
 4. prof. dr hab. inż. Jan JABCZYŃSKI – Instytut Optoelektroniki 
 5. dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI – Wydział Inżynierii Mechanicznej 
 6. prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
 7. dr hab. inż. Stanisław KACHEL – Dziekan Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
 8. dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI – Wydział Elektroniki 
 9. płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji 
 10. płk dr hab. inż. Paweł MADEJCZYK – Wydział Nowych Technologii i Chemii 
 11. prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
 12. płk dr hab. Szymon MITKOW – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
 13. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER – Wydział Cybernetyki 
 14. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI – Wydział Cybernetyki 
 15. płk dr hab. inż. Norbert PAŁKA – Instytut Optoelektroniki 
 16. dr hab. inż. Wiktor PIECEK – Wydział Nowych Technologii i Chemii 
 17. płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI – Wydział Elektroniki 
 18. dr hab. Jerzy STAŃCZYK – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
 19. dr hab. inż. Zbigniew WATRAL – Wydział Elektroniki 
 20. dr hab. inż. Damian WIERZBICKI – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 
 21. prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
 22. dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK – Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
 23. prof. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA – Wydział Nowych Technologii i Chemii
 24. płk dr hab. inż. Jacek KWIATKOWSKI – Instytut Optoelektroniki
 25. vacat – Wydział Cybernetyki

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 

 

 1. dr inż. Michał CZERWIŃSKI – Wydział Nowych Technologii i Chemii 
 2. ppłk dr inż. Bartłomiej JANKIEWICZ – Instytut Optoelektroniki 
 3. dr inż. Wiktor OLCHOWIK – Wydział Elektroniki 
 4. dr Jarosław OLEJNICZAK – Wydział Cybernetyki 
 5. ppłk dr inż. Robert PASZKOWSKI – Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
 6. mgr Katarzyna STANISŁAWSKA – Studium Języków Obcych 
 7. dr inż. Anna SZCZEŚNIAK – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 
 8. dr Katarzyna ŚWIERSZCZ – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 
 9. dr inż. Grzegorz TRAWIŃSKI – Wydział Inżynierii Mechanicznej

 

Wybrani przedstawiciele studentów:

 

 1. Justyna BĄK – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 2. Tomasz CHUDOBIŃSKI – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 3. Edyta HREHOROWICZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 4. Maria KILANOWSKA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 5. Wiktor KOLARCZYK – Wydział Elektroniki
 6. Franciszek KOZŁOWSKI – Wydział Nowych Technologii i Chemii
 7. Sylwia KUROPATWIŃSKA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 8. Łukasz MAKARYK – Wydział Inżynierii Mechanicznej
 9. Mateusz SZYMAŃSKI – Wydział Nowych Technologii i Chemii

 

Wybrany przedstawiciel doktorantów:

 

 1. mgr Łukasz KOMINEK – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 

 

 1. dr hab. inż. Adam BARTNICKI – Centrum Transferu Technologii 
 2. dr inż. Zdzisław CHUDY – Dział Organizacji Kształcenia 
 3. dr inż. Andrzej GIETKA – Instytut Optoelektroniki 
 4. mgr inż. Robert KOSSOWSKI – Wydział Inżynierii Mechanicznej 
 5. mgr Jacek WRÓBEL – Dział Nauki

 


 

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym – niebędący członkami Senatu

 

 1. płk Grzegorz KALICIAK – Prorektor ds. wojskowych
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – Prorektor ds. naukowych
 3. dr hab. inż. Kazimierz WORWA – Prorektor ds. kształcenia
 4. dr hab. Monika SZYŁKOWSKA – Prorektor ds. studenckich
 5. płk dr hab. inż. Jacek ŚWIDERSKI – Prorektor ds. rozwoju
 6. prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI – Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii
 7. dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI – Dyrektor Instytutu Optoelektroniki
 8. dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA – Dziekan Wydziału Cybernetyki
 9. prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET – Dziekan Wydziału Elektroniki
 10. mgr Janusz GUZEK – kwestor
 11. dr Bogumiła KONIECZNY-ROZENFELD – dyrektor Biblioteki Głównej
 12. Jadwiga WISIŃSKA – przedstawiciel NSZZPW WAT
 13. mgr Adam WRONECKI – kanclerz

 

Byli rektorzy WAT oraz mężowie zaufania mogący uczestniczyć w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym – niebędący członkami Senatu

 

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK – były rektor WAT
 2. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK – były rektor WAT
 3. prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI – były rektor WAT
 4. dr inż. Adam SOWA – były rektor WAT
 5. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – były rektor WAT
 6. prof. dr hab. inż. Edward WŁODARCZYK – były rektor WAT
 7. ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK – mąż zaufania korpusu oficerów WAT
 8. st. chor. sztab. Marcin KACZKOWSKI – mąż zaufania korpusu podoficerów zawodowych WAT

 

Stali goście uczestniczący w posiedzeniach Senatu na zaproszenie Rektora – niebędący członkami Senatu:

 

 1. mgr Ewa JANKIEWICZ – rzecznik prasowy WAT
 2. mgr inż. Włodzimierz STANKOWSKI – dyrektor Biura Rektora