Senat Wojskowej Akademii Technicznej

Terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu WAT w roku akademickim 2020/2021

29 października 2020 r.

26 listopada 2020 r.

17 grudnia 2020 r.

28 stycznia 2021 r.

25 lutego 2021 r.

25 marca 2021 r.

29 kwietnia 2021 r.

27 maja 2021 r.

24 czerwca 2021 r.

 

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 12.00 w sali Senatu

Skład Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego kadencji 2020-2024 wg stanu obowiązującego od 21 września 2020 r.

Rektor

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK – Przewodniczący Senatu

 

Wybrani przedstawiciele profesorów i profesorów WAT: 

 

1. dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

2. prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 

3. prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO – Wydział Nowych Technologii i Chemii 

4. prof. dr hab. inż. Jan JABCZYŃSKI – Instytut Optoelektroniki 

5. dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI – Wydział Inżynierii Mechanicznej 

6. prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 

7. dr hab. inż. Stanisław KACHEL – Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa 

8. dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI – Wydział Elektroniki 

9. płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji 

10. płk dr hab. inż. Paweł MADEJCZYK – Wydział Nowych Technologii i Chemii 

11. prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej 

12. płk dr hab. Szymon MITKOW – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 

13. płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI – Wydział Cybernetyki 

14. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER – Wydział Cybernetyki 

15. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI – Wydział Cybernetyki 

16. płk dr hab. inż. Norbert PAŁKA – Instytut Optoelektroniki 

17. dr hab. inż. Wiktor PIECEK – Wydział Nowych Technologii i Chemii 

18. płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI – Wydział Elektroniki 

19. dr hab. Jerzy STAŃCZYK – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 

20. dr hab. inż. Zbigniew WATRAL – Wydział Elektroniki 

21. dr hab. inż. Damian WIERZBICKI – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 

22. prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 

23. dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa 

24. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA – Wydział Nowych Technologii i Chemii

25. Vacat – Instytut Optoelektroniki

 

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 

 

1. dr inż. Michał CZERWIŃSKI – Wydział Nowych Technologii i Chemii 

2. ppłk dr inż. Bartłomiej JANKIEWICZ – Instytut Optoelektroniki 

3. dr inż. Wiktor OLCHOWIK – Wydział Elektroniki 

4. dr Jarosław OLEJNICZAK – Wydział Cybernetyki 

5. ppłk dr inż. Robert PASZKOWSKI – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa 

6. mgr Katarzyna STANISŁAWSKA – Studium Języków Obcych 

7. dr inż. Anna SZCZEŚNIAK – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 

8. dr Katarzyna ŚWIERSZCZ – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 

9. dr inż. Grzegorz TRAWIŃSKI – Wydział Inżynierii Mechanicznej 

 

Wybrani przedstawiciele studentów:

 

1. Karol BORKOWSKI – Wydział Cybernetyki

2. Tomasz CHUDOBIŃSKI – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

3. Cezary CZERWIŃSKI – Wydział Cybernetyki

4. Edyta HREHOROWICZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

5. Maria KILANOWSKA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

6. Franciszek KOZŁOWSKI – Wydział Nowych Technologii i Chemii

7. Sylwia KUROPATWIŃSKA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

8. Mateusz SZYMAŃSKI – Wydział Nowych Technologii i Chemii

9. Vacat

 

Wybrany przedstawiciel doktorantów:

 

1. mgr inż. Barbara DĄBROWSKA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

 

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 

 

1. dr hab. inż. Adam BARTNICKI – Centrum Transferu Technologii 

2. dr inż. Zdzisław CHUDY – Dział Organizacji Kształcenia 

3. dr inż. Andrzej GIETKA – Instytut Optoelektroniki 

4. mgr inż. Robert KOSSOWSKI – Wydział Inżynierii Mechanicznej 

5. mgr Jacek WRÓBEL – Dział Nauki

 

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym – niebędący członkami Senatu

 

1. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – Prorektor ds. naukowych

2. płk Grzegorz KALICIAK – Prorektor ds. wojskowych

3. dr hab. inż. Kazimierz WORWA – Prorektor ds. kształcenia

4. prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI – Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii

5. płk dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI – Dyrektor Instytutu Optoelektroniki

6. dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA – Dziekan Wydziału Cybernetyki

7. prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET – Dziekan Wydziału Elektroniki

8. mgr Janusz GUZEK – kwestor

9. dr Bogumiła KONIECZNY-ROZENFELD – dyrektor Biblioteki Głównej

10. Jadwiga WISIŃSKA – przedstawiciel NSZZPW WAT

11. mgr Adam WRONECKI – kanclerz

 

Byli rektorzy WAT oraz mężowie zaufania mogący uczestniczyć w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym – niebędący członkami Senatu

 

1. prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK – były rektor WAT

2. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK – były rektor WAT

3. prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI – były rektor WAT

4. dr inż. Adam SOWA – były rektor WAT

5. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – były rektor WAT

6. prof. dr hab. inż. Edward WŁODARCZYK – były rektor WAT

7. ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK – mąż zaufania korpusu oficerów WAT

8. st. chor. sztab. Marcin KACZKOWSKI – mąż zaufania korpusu podoficerów zawodowych WAT

 

Stali goście uczestniczący w posiedzeniach Senatu na zaproszenie Rektora – niebędący członkami Senatu:

 

1. mgr Ewa JANKIEWICZ – rzecznik prasowy WAT

2. mgr inż. Włodzimierz STANKOWSKI – dyrektor Biura Rektora