Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2021/2022, w ramach określonego przez Rektora WAT limitu miejsc, Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do wpisania na listę doktorantów 55 osób, w tym w ramach dyscyplin naukowych:

 

1. automatyka, elektronika i elektrotechnika - 11 osób;

2. informatyka techniczna i telekomunikacja - 12 osób;

3. inżynieria lądowa i transport - 2 osoby;

4. inżynieria materiałowa - 4 osoby;

5. inżynieria mechaniczna - 9 osób;

6. nauki o bezpieczeństwie - 14 osób;

7. nauki chemiczne - 3 osoby.

 

Ponadto, poza limitem miejsc zakwalifikowano 5 osób w ramach V. edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  pn. „Doktorat wdrożeniowy".