Kierownictwo Szkoły Doktorskiej

Dyrektor Szkoły Doktorskiej WAT

dr inż. Piotr Zalewski, prof. WAT


tel. 261 837 085

tel. kom. 603 889 905

e‑mail piotr.zalewski@wat.edu.pl


pok. 5.11 bud 135

Zastępca dyrektora

dr inż. Dariusz Podbielski


tel. 261 837 561

tel. kom. 885 680 347

e‑mail dariusz.podbielski@wat.edu.pl


pok. 5.08 bud 135

Kierownik Dziekanatu

mgr Elżbieta Rąpała


tel. 261 839 332

e‑mail elzbieta.rapala@wat.edu.pl


pok. 5.09 bud 135