side image
Wybory Samorządu Studenckiego
zobacz więcej

Samorząd Studencki

Władze Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego WAT

szer. pchor. Milena Rybak

milena.rybak@student.wat.edu.pl

 

 

Zastępca przewodniczącej ds. kształcenia

Michał Grabarczyk

michal.grabarczyk@student.wat.edu.pl

 

 

Zastępca przewodniczącej ds. organizacyjnych

Karol Brążkiewicz

karol.brazkiewicz@student.wat.edu.pl

 

 

Zastępca przewodniczącej ds. studentów mundurowych

kpr. pchor. Wiktoria Oszczyk

wiktoria.oszczyk@student.wat.edu.pl

 

 

Przewodniczący Komisji Regulaminowej

wakat

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

sierż. pchor. Radosław Lewandowski

radoslaw.lewandowski@student.wat.edu.pl