Samorząd Studencki

Władze Samorządu Studenckiego

Przewodniczący Samorządu Studenckiego WAT

Tomasz Chudobiński
tomasz.chudobinski@student.wat.edu.pl

 

PREZYDIUM SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WAT

 

Zastępca przewodniczącego ds. kształcenia

Sylwia Kuropatwińska
sylwia.kuropatwinska@student.wat.edu.pl

 

Zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych

Maria Kilanowska
maria.kilanowska@student.wat.edu.pl

 

Zastępca przewodniczącego ds. mundurowych

pchor. Franciszek Kozłowski
franciszek.kozlowski@student.wat.edu.pl

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Anna Pińczak
anna.pinczak@student.wat.edu.pl