side image
Wybory Samorządu Studenckiego
zobacz więcej

Samorząd Studencki

Władze Samorządu Studenckiego

Przewodniczący Samorządu Studenckiego WAT

plut. pchor. Przemysław Kidoń

przemyslaw.kidon@student.wat.edu.pl

 

 Zastępca ds. kształcenia

Michał Grabarczyk

michal.grabarczyk@student.wat.edu.pl

 

Zastępca ds. organizacyjnych

kpr. pchor. Wiktoria Oszczyk

wiktoria.oszczyk@student.wat.edu.pl

 

Zastępca ds. studentów mundurowych

st. szer. pchor. Grzegorz Słowik

grzegorz.slowik@student.wat.edu.pl

 

Przewodniczący Komisji Regulaminowej
Wojciech Szeroki
wojciech.szeroki@student.wat.edu.pl

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

plut. pchor. Radosław Lewandowski

radoslaw.lewandowski@student.wat.edu.pl