Rozwój

 

Wspieramy rozwój technologiczny, a także biznesowy projektów naukowych. Zapewniamy “know how” komercjalizacji odważnych projektów.

Wspieramy rozwój środowiska sprzyjającego kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości poprzez koordynację przedsięwzięć mających na celu lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego WAT, transfer wyników prac naukowych do gospodarki, a także wdrożenie i komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, podnoszenie kwalifikacji biznesowych wśród studentów i pracowników naukowych WAT, podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacje

Jak potwierdzają publikowane rankingi i regularnie przeprowadzane ankiety, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej  są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci WAT zyskują szerokie perspektywy zatrudnienia w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Absolwenci studiów wojskowych stanowią obecnie znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

Od początku istnienia Wojskowa Akademia Techniczna jest związana z wojskiem nie tylko nazwą, ale przede wszystkim dokonaniami. Dysponujemy dużym doświadczeniem, współpracując z ponad 400 partnerami przemysłowymi. Nasze wysiłki materializują się w postaci uzyskiwanych średnio 20 patentów rocznie i transferu technologii w postaci umów licencyjnych i nadzoru autorskiego. Wspierając europejski system bezpieczeństwa, uczelnia nasza aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konsorcjach realizujących projekty Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony oraz NATO. To nasza cegiełka w budowaniu pozycji Polski w Europie, skromny udział w procesie jej integracji. To także wielkie wyzwania i szanse dla Wojskowej Akademii Technicznej, z których efektywnie korzystamy i będziemy korzystać w przyszłości.

  • 17 ha powierzchni inwestycyjnej przeznaczonej na działalność edukacyjno-badawczą
  • 5500 m2 nowo tworzonej powierzchni biurowej, dydaktycznej i laboratoryjnej
  • 209 technologii gotowych do komercjalizacji
  • 40 Gbit/s szybkość transmisji w naszej sieci szkieletowej