Rejestracja na studia wojskowe

Rejestracja internetowa na studia wojskowe trwa do 1 lipca 2022 r.

 

Wojskowa Akademia Techniczna przygotowuje wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny.

 

STUDIA WOJSKOWE

 

Kandydaci na studia wojskowe mają do wyboru 11 kierunków:

 

 • budownictwo (19 miejsc),
 • chemię (11 miejsc),
 • elektronikę i telekomunikację (239 miejsc),
 • geodezję i kartografię (26 miejsc),
 • informatykę (97 miejsc),
 • inżynierię bezpieczeństwa (20 miejsc),
 • kryptologię i cyberbezpieczeństwo (137 miejsc),
 • logistykę (81 miejsc),
 • lotnictwo i kosmonautykę (90 miejsc),
 • mechanikę i budowę maszyn (47 miejsc),
 • mechatronikę (109 miejsc).

 

Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie. Na pierwszym roku kwota uposażenia wynosić będzie ponad 4500 zł i będzie wzrastać w kolejnych latach – w zależności od posiadanego stopnia wojskowego. Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

 

DOŚWIADCZENIE I GWARANCJA ZATRUDNIENIA

 

Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

 

Absolwenci studiów wojskowych WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

 

ETAPY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

 

Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) do 1 lipca 2022 r.

 

Podstawowe wymagania to: 

 

 • zdana matura i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • niekaralność,
 • język angielski zdany na maturze lub na egzaminie zorganizowanym przez WAT. Należy uzyskać z niego 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak oceny z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

 

Testy sprawnościowe oraz rozmowa kwalifikacyjna – odbywają się w jednym wyznaczonym dniu. Wstępnie zostały zaplanowane na 11-15 lipca. Dokładne terminy zostaną podane na stronie WAT. 

 

Wyniki egzaminów maturalnych – należy uzupełnić w  Internetowej Rejestracji Kandydatów do 15 lipca 2022 r.

 

Badania lekarskie – kandydaci, którzy spełnili warunki do zakwalifikowania kierowani są na badania lekarskie przez Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU).

 

Przyjęty kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej. We wrześniu odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT w zakładce studia wojskowe