Prorektor ds. wojskowych

płk Grzegorz Kaliciak

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, studiował politologię oraz reagowanie kryzysowe. Służbę zawodową rozpoczął w 4. Batalionie Rozpoznawczym w Wędrzynie. Pełnił służbę wojskową na misjach wojskowych poza granicami Polski. Służył w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku: w 2004 r. podczas II zmiany jako dowódca kompanii rozpoznawczej, w 2007 r. podczas VIII zmiany jako szef TOC. Na początku kwietnia 2004 r. na stanowisku dowódcy kompanii rozpoznawczej dowodził obroną ratusza w Karbali podczas II wojny w Zatoce Perskiej. Służył także w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie: podczas VIII zmiany oraz IX zmiany w 2011 r. jako zastępca dowódcy Zgrupowania Bojowego BRAVO. Weteran poszkodowany – ranny podczas wybuchu IED w Afganistanie. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego za osobiste męstwo w akcji bojowej.