Prorektor ds. naukowych

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski

Absolwent Technikum Radiotechnicznego w Dzierżoniowie (1985) oraz Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (1990). Po rocznej praktyce dowódczej w 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu rozpoczął działalność dydaktyczną na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. W 2001 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Elektroniki WAT w dyscyplinie telekomunikacja, specjalności technika mikrofalowa i został wyznaczony na stanowisko adiunkta. Od czasu przejścia do rezerwy w 2003 r. kontynuuje pracę w charakterze cywilnego nauczyciela akademickiego i prowadzi badania naukowe w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów, sztucznej inteligencji, diagnostyki medycznej oraz biometrii. W 2010 r. na Wydziale Elektroniki WAT uzyskał stopień dr. hab. inż. w dyscyplinie elektronika, specjalności cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych. W 2017 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. Przeprowadził ponad 8000 godzin zajęć dydaktycznych i wypromował 6 doktorów. Jest autorem i współautorem przeszło 200 publikacji, w tym dostępnych w całym kraju podręczników z zakresu komputerowej analizy układów elektronicznych (2004), wzmacniaczy (2005), podstaw elektroniki (2013) oraz przetwarzania sygnałów (2018). W kadencji 2012-2016 pełnił na Wydziale Elektroniki WAT funkcję prodziekana ds. naukowych oraz kierownika Studiów Doktoranckich, w kolejnej kadencji funkcję dziekana Wydziału Elektroniki.