Prorektor ds. kształcenia

dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT. W latach 2016-2020 dziekan Wydziału Cybernetyki WAT. Jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2020-2024) oraz członkiem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2024). Uczestniczył w realizacji 15 projektów naukowo-badawczych, w tym w grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autor lub współautor około 150 publikacji naukowych z zakresu informatyki i matematyki. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie metod oceny i kształtowania niezawodności oprogramowania systemów informatycznych oraz wykorzystania metod badań operacyjnych do modelowania wybranych zjawisk i procesów.