PROGRAMY MOST/ MOSTECH OFERUJĄ

  • ponad 1200 ofert na studiach licencjackich;
  • 1000 na studiach uzupełniających magisterskich;
  • 100 na studiach jednolitych magisterskich;
  • 50 na inżynierskich;
  • pakiet ponad 250 ofert skierowany do doktorantów.

 

Program MOSTECH oferuje uczelnie, które realizują kierunki kształcenia o podłożu technicznym, podobnie jak WAT, więc łatwo jest dopasować przedmioty realizowane na uczelni przyjmującej z tymi, które realizuje WAT.  Z kolei program MOST w swojej ofercie – oprócz kierunków humanistycznych – oferuje również kierunki techniczne.

 

Skorzystanie z oferty Programów MOST i MOSTECH jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – udział w programach MOST i MOSTECH nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa”.

 

IDEA MOBILNOŚCI KRAJOWEJ

 

Mobilność krajowa przyczynia się do indywidualnego rozwoju studentów w sferze społecznej, uczelnianej oraz stanowi czynnik ułatwiający późniejsze znalezienie pracy. Mobilność krajowa w polskich ośrodkach akademickich, podobnie jak zagraniczna, umożliwia zdobycie cennego doświadczenia oraz wyposaża w nowe umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH MOST/ MOSTECH

Koordynator uczelniany programów MOST i MOSTECH

mgr Natalia Pykacz

Dział Organizacji Kształcenia

Budynek 100, pokój 75

 

tel. 261 839 316

most.mostech@wat.edu.pl

Koordynatorzy wydziałowi programów MOST i MOSTECH

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski

jaroslaw.zelkowski@wat.edu.pl

 

Wydział Cybernetyki

mgr Janina Lach

janina.lach@wat.edu.pl

 

Wydział Elektroniki

dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT

jerzy.pietrasinski@wat.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

dr inż. Marcin Małek

marcin.malek@wat.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

ppłk dr inż. Krzysztof Gocman

krzysztof.gocman@wat.edu.pl

 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

ppłk dr inż. Konrad Wojtowicz

konrad.wojtowicz@wat.edu.pl

 

Wydział Nowych Technologii i Chemii

dr inż. Wojciech Kiciński

wojciech.kicinski@wat.edu.pl

 

Instytut Optoelektroniki

por. mgr inż. Bartosz Bartosewicz

bartosz.bartosewicz@wat.edu.pl