Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST

 

Rekrutacja na semestr letni 2022/2023

31 października – 30 listopada

 

 

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOSTECH

 

Rekrutacja na semestr letni 2022/2023

31 października – 30 listopada

 

 

Więcej informacji o programach w zakładce MOST oraz w zakładce MOSTECH

Ulotki informacyjne o programach MOST i MOSTECH

PROGRAMY MOST/ MOSTECH OFERUJĄ

 

  • ponad 1200 ofert na studiach licencjackich;
  • 1000 na studiach uzupełniających magisterskich;
  • 100 na studiach jednolitych magisterskich;
  • 50 na inżynierskich;
  • pakiet ponad 250 ofert skierowany do doktorantów.

 

Program MOSTECH oferuje uczelnie, które realizują kierunki kształcenia o profilu technicznym, podobnie jak WAT.

 

Program MOST w swojej ofercie – oprócz kierunków humanistycznych – oferuje również kierunki techniczne.

 

Skorzystanie z oferty Programów MOST i MOSTECH jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – udział w programach MOST i MOSTECH nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa”.

 

Udział w wymianie studenckiej to wielka szansa na rozwój osobisty – poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i rozwinięcie tych już posiadanych, nabycie kompetencji społecznych w nowym środowisku.

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH MOST/ MOSTECH

Koordynator uczelniany programów MOST i MOSTECH

mgr Natalia Pykacz

Dział Organizacji Kształcenia

Budynek 100, pokój 75

 

tel. 261 839 232

most.mostech@wat.edu.pl

Koordynatorzy wydziałowi programów MOST i MOSTECH

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

płk dr inż. Jarosław Zelkowski

jaroslaw.zelkowski@wat.edu.pl

 

Wydział Cybernetyki

mgr Janina Lach

janina.lach@wat.edu.pl

 

Wydział Elektroniki

mgr Katarzyna Kwiatkowska

katarzyna.kwiatkowska@wat.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

dr inż. Marcin Małek

marcin.malek@wat.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

ppłk dr inż. Krzysztof Gocman

krzysztof.gocman@wat.edu.pl

 

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

ppłk dr inż. Konrad Wojtowicz

konrad.wojtowicz@wat.edu.pl

 

Wydział Nowych Technologii i Chemii

dr inż. Dorota Węgłowska

dorota.weglowska@wat.edu.pl

 

Instytut Optoelektroniki

kpt. mgr inż. Bartosz Bartosewicz

bartosz.bartosewicz@wat.edu.pl