Proces rekrutacji na studia wojskowe w 2022 r.

Skontaktuj się z nami

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 – 908 Warszawa

 

tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
faks 261 839 159

rekrutacja@wat.edu.pl

 

czynna:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.30

 

Wydział Kadr Wojskowych

tel. 261 839 162, 261 839 958, 261 837 164

Wybrane akty prawne

Zarządzenie Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2022/2023

 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 52/WAT/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 20/WAT/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przenoszenia studentów cywilnych na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej