Proces rekrutacji na studia wojskowe

WYMAGANIA

Jeśli chcesz studiować na studiach wojskowych w WAT, musisz:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • zdać maturę,
  • nie być karana/y sądownie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
  • mieć ukończone 18 lat.


Zobacz tabelę i wagę przedmiotów maturalnych, które możesz uzyskać podczas rekrutacji na jednolite studia magisterskie (wojskowe) oraz studia pierwszego stopnia (cywilne).

Uwaga! Na studia wojskowe może być przyjęta osoba, która na świadectwie dojrzałości uzyska z języka angielskiego minimum 6 punktów rankingowych, tj.: minimum 55% z części podstawowej lub minimum 30% z części rozszerzonej.

Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie będzie wyniku z języka angielskiego, trzeba zaznaczyć to w czasie rejestracji w IRK, będzie trzeba zdać dodatkowy test z języka angielskiego w WAT i uzyskać z niego minimum 6 punktów rankingowych.


Przeczytaj Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2021/2022, w którym znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia wojskowe.