Proces rekrutacji na studia wojskowe

WYMAGANIA

Jeśli chcesz studiować na studiach wojskowych w WAT, musisz:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • zdać maturę,
  • nie być karana/y sądownie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
  • mieć ukończone 18 lat w dniu powołania do służby wojskowej pełnionej w czasie studiów.


Zobacz tabelę z „wagą” przedmiotów maturalnych, na podstawie, której możesz obliczyć maksymalną ilość punktów rankingowych  do zdobycia w procesie rekrutacji na jednolite studia magisterskie (wojskowe).