Proces rekrutacji na studia wojskowe

WYMAGANIA

Jeśli chcesz studiować na studiach wojskowych w WAT, musisz:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • zdać maturę,
  • nie być karana/y sądownie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
  • mieć ukończone 18 lat.
  • przedstawić pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Zobacz tabelę z "wagą" przedmiotów maturalnych, na podstawie, której możesz obliczyć maksymalną ilość punktów rankingowych  do zdobycia w procesie rekrutacji na jednolite studia magisterskie (wojskowe).


Uwaga! Na studia wojskowe może być przyjęta osoba, która na świadectwie dojrzałości uzyska z języka angielskiego wynik powyżej 30%.


Przeczytaj Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2022/2023, w którym znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia wojskowe.