Wskazówki dotyczące rejestracji w IRK

Studia w Wojskowej Akademii Technicznej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – jak zapisać się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

 1. Jeżeli po badaniach psychologicznych otrzymasz orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej, to otrzymasz wiadomość mailową o konieczności wprowadzenia danych w Internetowej Rejestracji Kandydatów Uczelni. W treści maila otrzymasz link do logowania w Internetowej Rejestracji Kandydatów Wojskowej Akademii Technicznej.

 2. Jeżeli posiadasz już konto to zaloguj się na nie. Jeżeli nie posiadasz konta, to kliknij w podany link i przejdź procedurę ustawienia hasła. W mailu otrzymasz również  kod konieczny do utworzenia zgłoszenia rekrutacyjnego.

 3. Po zalogowaniu w Internetowej Rejestracji Kandydatów Wojskowej Akademii Technicznej, w sekcji Moje konto uzupełnij informacje zawarte w zakładce Formularze osobowe. Jeżeli widzisz jedynie zakładkę Podstawowe dane osobowe, wybierz interesującą Cię rekrutację, korzystając z przycisku Wybierz rekrutację.
  Pamiętaj, że dla Ciebie powinna to być rekrutacja na jednolite studia magisterskie – studia wojskowe. 

 4. Wybierz REKRUTACJA NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE – STUDIA WOJSKOWE.
  W zakładce Formularze osobowe uzupełnij brakujące dane osobowe. Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi. Po wpisaniu danych kliknij Zapisz

 5. W zakładce Zdjęcie zapoznaj się z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie. Wgraj zdjęcie za pomocą przycisku Przeglądaj. Następnie kliknij Zapisz. Wykadruj zdjęcie, aby uzyskać właściwe proporcje, zgodnie z wzorcowym obrysem. Po wykadrowaniu zdjęcia ponownie kliknij Zapisz. Na etapie rejestracji zdjęcie nie musi być zaakceptowane przez komisję rekrutacyjną, jednak dopiero po zaakceptowaniu zdjęcia przez komisję, możliwy jest wydruk dokumentów z systemu IRK.

 6. W zakładce Wykształcenie dodaj informacje dotyczące ukończonej lub trwającej jeszcze szkoły średniej:  Rodzaj szkoły, Nazwę, Miejscowość oraz kraj. A następnie kliknij Zapisz.
  Poniżej uzupełnij informacje dotyczące matury, klikając dodaj dokument.
  Nawet jeśli nie posiadasz tego dokumentu, ponieważ zdajesz egzaminy dopiero w tym roku, to uzupełnij informacje oznaczone czerwoną gwiazdką: rodzaj dokumentu, rok uzyskania (jeśli jeszcze nie zdawałeś, to wpisz rok bieżący) i kraj wydania. Kliknij Zapisz i wróć.

 7. W zakładce Dodatkowe dane osobowe uzupełnij informacje dotyczące dokumentu tożsamości: rodzaj dokumentu, serię i numer, datę ważności oraz kraj wydania dokumentu.
  Następnie uzupełnij dane dotyczące służby wojskowej – jeśli jest to Twój pierwszy kontakt z wojskiem, wybierz opcję „nieodbyta” służba wojskowa. Na tym etapie nie jesteś jeszcze kandydatem na żołnierza zawodowego. Wybierz kategorię wojskową, jeśli ją posiadasz. Następnie kliknij Zapisz.

 8. Po wypełnieniu wszystkich danych w zakładce Formularze osobowe, przejdź do sekcji Moje konto. Wybierz zakładkę Zgłoszenia rekrutacyjne, a następnie przejdź do oferty.
  Wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
  Podaj kod dostępu, który otrzymałeś w wiadomości mailowej z instrukcją do rejestracji.

 9. W tym miejscu wybierz dokument uprawniający Cię do podjęcia studiów. Zostanie on powiązany z tym zgłoszeniem. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj

 10. W tym miejscu pojawi się lista egzaminów wewnętrznych, przewidzianych w trakcie postepowania rekrutacyjnego. Jeśli nie zdawałeś języka angielskiego na maturze, zaznacz Test znajomości z języka angielskiego. Następnie zaznacz wszystkie elementy rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminy sprawności fizycznej, zgodnie ze swoją płcią.
  Następnie kliknij Kontynuuj.

 11. Uzupełnij dodatkowe informacje osobowe. Podaj dane w celu dopasowania umundurowania. Jest to informacja orientacyjna, która pomoże nam przygotować odpowiednie zestawy mundurów i butów. Po uzupełnieniu kliknij Kontynuuj

 12. W kolejnym kroku uzupełnij informacje o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych.
  Podaj poziom znajomości języka angielskiego oraz ewentualnie dodatkowych języków obcych. Kliknij Kontynuuj. Na ekranie pojawi się potwierdzenie utworzenia zgłoszenia rekrutacyjnego. Możesz dokonać zmiany wcześniej wybranego kierunku, ale jedynie do daty zakończenia rejestracji na studia.

 13. Z sekcji Moje konto przejdź do uzupełnienia wyników egzaminów. Aby uzupełnić informacje dotyczące matury, kliknij przycisk Edytuj. Wpisz: numer dokumentu (w przypadku poprawiania matury z lat ubiegłych, wpisz numer świadectwa dojrzałości oraz numery wszystkich aneksów rozdzielone przecinkami), datę wydania, rodzaj i nazwę instytucji wystawiającej dokument oraz miejsce wydania. Kliknij Zapisz

 14. Wprowadź wyniki egzaminów klikając przycisk edytuj wyniki egzaminów.
  Wybierz przedmioty zdawane na maturze oraz poziom – podstawowy lub rozszerzony. Jeśli dany przedmiot zdawałeś na poziomie podstawowym i rozszerzonym, to wpisz oba wyniki. System wybierze wynik korzystniejszy. Następnie kliknij Zapisz.
  Jeśli zaznaczyłeś maturę zagraniczną, nie wprowadzisz samodzielnie wyników. Dołącz plik matury wraz z tłumaczeniem. 
 
W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Sekcją ds. rekrutacji Wojskowej Akademii Technicznej tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956 lub e-mail rekrutacja@wat.edu.pl