Proces rekrutacji na studia wojskowe

WPROWADZANIE WYNIKÓW MATUR

Do 16 lipca 2021 r. musisz uzupełnić swój profil w IRK wynikami egzaminów maturalnych. Posiadacze matury uzyskanej poza RP, muszą do tego terminu dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji tłumaczenie dokumentu z wynikami. Są one podstawą wyliczenia punktów rankingowych.

 

Musisz samodzielnie wprowadzić wyniki w IRK – WAT nie pobiera wyników z Krajowego Rejestru Matur.

 

Jeśli nie poszło Ci na sprawdzianie sprawności fizycznej albo zmieniłeś zdanie i chcesz kandydować również na studia cywilne, musisz teraz w IRK wypełnić odpowiednią deklarację. Warto kandydować na studia cywilne, bo po I roku będziesz miał/a szansę przenieść się na studia wojskowe na drugi rok – nie „tracąc” roku studiów. Tutaj możesz sprawdzić zasady przenoszenie studentów cywilnych na studia wojskowe.