Proces rekrutacji na studia wojskowe

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Najpóźniej w terminie egzaminów, tj. od 12 do 16 lipca 2021 r. masz czas, żeby dostarczyć do nas „swoje papiery”, czyli komplet dokumentów:

  • kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości do wglądu. W przypadku przesyłania pocztą, musi być oryginał lub odpis wydane przez OKE.;
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – zalecane „klasyczne-papierowe” uzyskane z sądu lub HTML na nośniku z dołączonym wydrukiem treści;
  • skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia);
  • życiorys (w formie opisowej, nie CV).

 

Możesz to zrobić osobiście, przez inną osobę albo wysłać pocztą lub kurierem. Pamiętaj, że brak kompletu dokumentów oznacza rezygnację z udziału w poszczególnych etapach procesu rekrutacji

 

27 sierpnia 2021 r. WAT ogłosi ostateczne wyniki kwalifikacji na studia, z uwzględnieniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych, rezygnacji i skreśleń.

 

Jako student studiów wojskowych WAT – kandydat na żołnierza zawodowego – zostaniesz powołana/y do służby kandydackiej i staniesz się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. 9 lub 10 września 2021 r. – podstawowym szkoleniem wojskowym czyli tzw. unitarką – rozpoczniesz służbę wojskową.

 

Jeśli nie zakwalifikujesz się na studia wojskowe, nie rezygnuj. Część osób nie stawia się na PSW, inni poddają się w czasie „unitarki” – wtedy kolejni kandydaci z listy rankingowej uzupełniają zwolnione miejsca na studiach wojskowych. Wciąż masz szansę na studia wojskowe w WAT.