Proces rekrutacji na studia wojskowe

TESTY SPRAWNOŚCIOWE I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Testy i rozmowy odbywają się jednego dnia w terminie od 12 do 16 lipca 2021 r. w Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej. Trwają około 3 godzin. Rejestracja uczestników, w tym złożenie dokumentów, odbywać się będzie w Sekcji ds. Rekrutacji (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – budynek główny WAT).

 

Do testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić osoby, które na świadectwie dojrzałości uzyskały z języka angielskiego minimum 6 punktów rankingowych, tj. minimum 55% z części podstawowej lub minimum 30% z części rozszerzonej. Dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze, będzie przeprowadzony w WAT test z tego języka.

 

Poza strojem sportowym i obuwiem zmiennym, należy zabrać ze sobą maseczkę ochronną. 

Kandydat(ka) musi posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego  wydane nie wcześniej niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego przez lekarza rejonowego, medycyny rodzinnej, internistę lub medycyny sportowej.

 

Jak wyglądają testy do sprawdzenia sprawności fizycznej?

 

Do testów sprawnościowych przystępujesz w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców). Test trwa ok. 2 godzin i obejmuje następujące konkurencje sportowe:

 

kobiety

  • zwis na drążku na czas
  • bieg zygzakiem („koperta”)

 

mężczyźni

  • podciąganie na drążku
  • bieg  wahadłowy 10 × 10

 

Kolejność zdawanych konkurencji: drążek, biegi.

 

Za sprawdzian sprawności fizycznej można uzyskać maksymalnie 20 punktów rankingowych.

 

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu sprawnościowego jest zdobycie minimum 3 punktów rankingowych z obu konkurencji. Tabela punktów rankingowych

 

 

 

Po zakończeniu sprawdzianu będziesz miał czas na krótki odpoczynek, po czym przystąpisz do rozmowy kwalifikacyjnej. Porozmawiasz z przedstawicielem wybranego przez Ciebie wydziału i Twoim przyszłym pracodawcą, czyli przedstawicielem rodzaju sił zbrojnych (wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i wojsk obrony terytorialnej). Komisja zapyta Cię o motywację do podjęcia studiów wojskowych. Możesz otrzymać max. 30 punktów rankingowych, warunkiem zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 3 punktów rankingowych. Zobacz zasady punktowania.

 

Łącznie, na tym etapie rekrutacji, możesz uzyskać max. 50 punktów rankingowych: 20 ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz 30 podczas rozmowy kwalifikacyjnej.