Proces rekrutacji na studia wojskowe

TESTY SPRAWNOŚCIOWE I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Testy i rozmowy odbywają się jednego dnia, w jednym z dwóch terminów (w zależności od wskazanego kierunku studiów): 10 i 12 lipca oraz 17 i 19 lipca 2023 r. w Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej. Rejestracja uczestników odbywać się będzie w Studium Wychowania Fizycznego (ul. Kartezjusza 1) – gdzie kandydaci zostaną przyprowadzeni z miejsca zakwaterowania.

 

W dniu stawienia się na egzaminy, nastąpi ocena znajomości języka angielskiego na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości lub testu przeprowadzonego w WAT.

 

Postępowanie rekrutacyjne, łącznie z badaniami lekarskimi, będzie trwało do 5 dni. W tym czasie będziesz miał zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach na terenie uczelni.  

 

Kandydat(ka) musi posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej lub oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych, podpisane w dniu przeprowadzenia sprawdzianu w obecności członka komisji rekrutacyjnej.

 

Do testów sprawnościowych przystępujesz w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców). Test obejmuje następujące konkurencje sportowe:

 

kobiety

  • zwis na drążku na czas
  • bieg zygzakiem („koperta”)
  • bieg na 800 m

 

mężczyźni

  • podciąganie na drążku
  • bieg  wahadłowy 10 × 10
  • bieg na 1000 m

 

Kolejność zdawanych konkurencji: drążek, biegi.

Szczegółowy opis konkurencji znajdziesz tutaj. 

 

Za sprawdzian sprawności fizycznej można uzyskać maksymalnie 20 punktów rankingowych.

 

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu sprawnościowego jest uzyskanie minimum 3 punktów. Tabela punktów rankingowych

 

 

Po zakończeniu sprawdzianu będziesz miał czas na krótki odpoczynek, po czym przystąpisz do rozmowy kwalifikacyjnej. Porozmawiasz z przedstawicielem wybranego przez Ciebie wydziału i Twoim przyszłym pracodawcą, czyli przedstawicielem rodzaju sił zbrojnych (wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i wojsk obrony terytorialnej). Komisja zapyta Cię o motywację do podjęcia studiów wojskowych. Możesz otrzymać max. 30 punktów rankingowych, warunkiem zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 3 punktów rankingowych. Zobacz zasady punktowania.

 

Łącznie, na tym etapie rekrutacji, możesz uzyskać max. 50 punktów rankingowych: 20 ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz 30 podczas rozmowy kwalifikacyjnej.