Proces rekrutacji na studia wojskowe

TESTY SPRAWNOŚCIOWE I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Testy i rozmowy odbywają się jednego dnia w terminie od 11 do 15 lipca 2022 r. w Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej. Trwają około 3 godzin. Rejestracja uczestników, w tym złożenie dokumentów, odbywać się będzie w Sekcji ds. Rekrutacji (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – budynek główny WAT).

 

Do testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić osoby, które na świadectwie dojrzałości uzyskały z języka angielskiego  wynik powyżej 30%. Dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze, będzie przeprowadzony w WAT test z tego języka.

 

Poza strojem sportowym i obuwiem zmiennym, należy zabrać ze sobą maseczkę ochronną. 

Kandydat(ka) musi posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego  wydane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego przez lekarza rejonowego, medycyny rodzinnej, internistę lub medycyny sportowej lub oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych, podpisane w obecności członka komisji rekrutacyjnej..

 

Jak wyglądają testy do sprawdzenia sprawności fizycznej?

 

Do testów sprawnościowych przystępujesz w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców). Test trwa ok. 2 godzin i obejmuje następujące konkurencje sportowe:

 

kobiety

  • zwis na drążku na czas
  • bieg zygzakiem („koperta”)
  • bieg na 800 m

 

mężczyźni

  • podciąganie na drążku
  • bieg  wahadłowy 10 × 10
  • bieg na 1000 m

 

Kolejność zdawanych konkurencji: drążek, biegi.

Szczegółowy opis konkurencji znajdziesz tutaj. 

 

Za sprawdzian sprawności fizycznej można uzyskać maksymalnie 20 punktów rankingowych.

 

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu sprawnościowego jest uzyskanie minimum 3 punktów. Tabela punktów rankingowych

 

 

Po zakończeniu sprawdzianu będziesz miał czas na krótki odpoczynek, po czym przystąpisz do rozmowy kwalifikacyjnej. Porozmawiasz z przedstawicielem wybranego przez Ciebie wydziału i Twoim przyszłym pracodawcą, czyli przedstawicielem rodzaju sił zbrojnych (wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i wojsk obrony terytorialnej). Komisja zapyta Cię o motywację do podjęcia studiów wojskowych. Możesz otrzymać max. 30 punktów rankingowych, warunkiem zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 5 punktów rankingowych. Zobacz zasady punktowania.

 

Łącznie, na tym etapie rekrutacji, możesz uzyskać max. 50 punktów rankingowych: 20 ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz 30 podczas rozmowy kwalifikacyjnej.