Proces rekrutacji na studia wojskowe

REJESTRACJA KANDYDATÓW

UWAGA! Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

Chętni na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, którzy zarejestrowali się w IRK, wymagane dokumenty, w tym wniosek o powołanie do służby kandydackiej, będą mogli złożyć do 2 lipca, a kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w 2021 r. i zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, do dnia rozpoczęcia egzaminów.

 

Informacje na temat rekrutacji udzielane są telefonicznie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956 oraz za pomocą poczty elektronicznej rekrutacja@wat.edu.pl

 


 

Rejestracja to kilka prostych kroków:

  • wybierz interesujący Cię kierunek studiów,
  • sprawdź planowane limity miejsc na poszczególnych kierunkach,
  • zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów do 2 lipca 2021 r.,
  • wydrukuj, wypełnij (i podpisz!) papierowy wniosek do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej i dostarcz go do Akademii (osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej),
  • zapłać 100 zł opłaty rekrutacyjnej – indywidualny nr konta masz w IRK.