Proces rekrutacji na studia wojskowe

PRZENOSZENIE STUDENTÓW CYWILNYCH NA DRUGI ROK STUDIÓW WOJSKOWYCH

Na miejsca na studiach wojskowych, które zwolniły się w czasie pierwszego roku, może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w ramach przeniesienia na ten rodzaj studiów studentów cywilnych studiujących w WAT. O przeniesienie może się ubiegać osoba, która:

 • jest cywilnym studentem WAT,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • zaliczyła pierwszy semestr studiów,
 • nie była karana sądownie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej (konieczność przeprowadzenia aktualnych badań),
 • zna język angielski na poziomie B1 wg ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) – test przeprowadzony będzie w WAT dla wszystkich starających się o przeniesienie.

 

Po ogłoszeniu rekrutacji uzupełniającej na studia wojskowe, studenci cywilni, którzy chcą się przenieść, mają 14 dni na zarejestrowanie się w systemie IRK i złożenie niezbędnych dokumentów w Sekcji ds. Rekrutacji WAT.

 

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowany z systemu IRK wniosek o powołanie do służby kandydackiej,
 • wygenerowane z systemu IRK zaświadczenie o odbywaniu studiów,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (jak dla kandydatów na I rok).

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • test sprawności fizycznej – konkurencje i kryteria jak dla kandydatów na pierwszy rok oraz dodatkowo pływanie, które podchorążowie zaliczają na koniec I roku (przepłynięcie 75 m na przemian stylem klasycznym i kraulem na piersiach),
 • test znajomości języka angielskiego – dla wszystkich kandydatów, również tych, którzy zdawali j. angielski na maturze,
 • rozmowę kwalifikacyjną,
 • analizę dotychczasowych studiów, a w tym: zgodność kierunku z kierunkiem studiów wojskowych, średnią ocen i liczbę punktów ETCS na I i II semestrze studiów, dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Instrukcje prawidłowego wykonania ćwiczeń z testu sprawności fizycznej znajdziesz tutaj, a już wkrótce nasza darmowa aplikacja mobilna pomoże Ci się przygotować!

 

Student przeniesiony na studia wojskowe zostaje powołany do służby kandydackiej, staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, otrzymuje tytuł podchorążego i odbywa podstawowe szkolenie wojskowe wraz z przyjętymi na pierwszy rok studiów wojskowych. Później kontynuuje naukę na II roku, ale musi uzupełnić różnice programowe wynikające z programu kształcenia na pierwszym roku, w szczególności z „modułu wojskowego”.