Proces rekrutacji na studia wojskowe

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

Po analizie posiadanych wyników kandydatów, 19 lipca 2021 r., WAT ogłosi wstępne wyniki postępowania rekrutacyjnego – powiadomi właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata, a WKU skieruje go na badanie lekarskie i badania psychologiczne.

 

Jak sprawdzić, czy się dostałaś/eś? Osobiście lub przez internet. Możesz też sprawdzić swój status w IRK. Dodatkowo do każdego kandydata przyjętego, na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, zostanie wysłana wiadomość e‑mail, zaś do osób nieprzyjętych zostanie wysłana pisemna decyzja o  nieprzyjęciu na studia w Akademii.