Proces rekrutacji na studia wojskowe

HARMONOGRAM (w 2023 r.)

  1. Rejestrację na jednolite studia magisterskie  w charakterze kandydata na oficera prowadzimy od 1 marca do 9 czerwca 2023 r. Rejestracja obejmuje założenie konta w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego oraz dostarczenie do dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji (WCR): wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz innych wymaganych dokumentów.
  2. Sprawdzenie przez WCR informacji o niekaralności kandydata w KRK (Krajowym Rejestrze Karnym) i skierowanie na badania psychologiczne. Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia, rejestracja kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) WAT. 
  3. 10 -14 lipca oraz 17 – 21 lipca, w zależności od kierunku - postępowanie kwalifikacyjne (obejmujące sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną, a dla osób niezdających  na maturze języka angielskiego, test z tego języka) oraz badania lekarskie. W czasie postępowania rekrutacyjnego oraz badań, kandydat będzie zakwaterowany i żywiony w obiektach na terenie uczelni. 
    Uwaga: będzie należało przybyć do WAT dzień przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego
  4. Do 24 lipca – podjęcie decyzji o przyjęciu na studia, ogłoszenie informacji o osobach wpisanych na listę studentów.
  5. Powołania do służby wojskowej przewidujemy: 31 sierpnia i 1 września.