Proces rekrutacji na studia wojskowe

BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

W okresie rejestracji, dowolnie wybrane Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR), skieruje Cię do Wojskowej Pracowni Psychologicznej na testy psychologiczne. Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia psychologicznego, możesz uczestniczyć w dalszych etapach rekrutacji (sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna), po zaliczeniu których, WCR skieruje Cię na badania lekarskie. 

 

Badania lekarskie będą przeprowadzone w WAT oraz przychodniach lekarskich na terenie Warszawy, w jednym z dwóch terminów pobytu w Akademii – w zależności od wybranego kierunku studiów (11-14 lipca lub 18-21 lipca).

 

Postępowanie rekrutacyjne, łącznie z badaniami lekarskimi, będzie trwało do 5 dni. W tym czasie będziesz miał zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach na terenie uczelni. 

 

Lekarze sprawdzą, czy Twój stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej.

 

Od negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej możesz się odwołać. Informację o sposobie odwołania znajdziesz na orzeczeniu komisji lekarskiej.

 

Nie wiesz, w jakiej miejscowości jest WCR? Sprawdź tutaj…