Patronaty

Przyznawanie patronatu Rektora-Komendanta

Wniosek o przyznanie patronatu lub uczestnictwa w komitecie honorowym należy:

 

  • złożyć w kancelarii jawnej w siedzibie uczelni;
  • przesłać pocztą na adres:

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 – 908 Warszawa 46