Ośrodek Szkoleniowy w Zegrzu

Informujemy, iż w sezonie 2020 Ośrodek WAT jest wyłączony z użytkowania.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Lokalizacja i dojazd

 

Ośrodek położony jest w Zegrzu Północnym, nad Zalewem Zegrzyńskim.

Cennik usług świadczonych przez Ośrodek Szkoleniowy WAT w Zegrzu w 2020 r.

domek 2-pokojowy – 120 zł

domek 1-pokojowy – 100 zł

 

PARKOWANIE

 

samochód osobowy (wjazd na teren Ośrodka) – 10 zł / doba

przyczepa / laweta z łodzią lub bez łodzi – 10 zł / doba

opłata za psa w ośrodku / domku / jachcie – 5 zł / doba

 

PARKOWANIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PRYWATNYCH

 

łódź do 6 m dł. od 1 maja do 31 października

 • 10 zł / doba – portowanie do 15 dni
 • 5 zł / doba – portowanie powyżej 15 dni do miesiąca
 • 150 zł / mies. + 5 zł / doba powyżej mies.

 

łódź powyżej 6 m dł. od 1 maja do 31 października

 • 12 zł / doba – portowanie do 15 dni
 • 6 zł / doba – portowanie powyżej 15 dni do miesiąca
 • 170 zł / mies. + 6 zł / doba powyżej mies.

 

łódź do 6 m dł. od 1 listopada do 30 kwietnia

 • 10 zł / doba – portowanie do 15 dni
 • 5 zł / doba – portowanie powyżej 15 dni do miesiąca
 • 130 zł / mies. + 4 zł / doba powyżej mies.

 

łódź powyżej 6 m dł. od 1 listopada do 30 kwietnia

 • 10 zł / doba – portowanie do 15 dni
 • 5 zł / doba – portowanie powyżej 15 dni do miesiąca
 • 150 zł / mies. + 5 zł / doba powyżej mies.

 

łódź wiosłowa cały rok – 100 zł / mies.

 

INNE USŁUGI

 

wypożyczanie łodzi żeglowej (Omega, Orion) – 25 zł / godz.

wypożyczanie roweru wodnego, kajaka – 20 zł / godz.

wypożyczanie łodzi wiosłowej – 5 zł / godz. lub 30 zł / doba

slipowanie łodzi za pomocą wyciągarki – 30 zł (w jedna stronę)

slipowanie łodzi po pochylni (samodzielnie) – 20 zł (w jedna stronę)

wynajęcie sali szkoleniowej – 100 zł / do 3 godz.

wypożyczenie wiaty – 150 zł

ognisko (ułożenie około 0,7 m³ drewna) – 100 zł

wodowanie łodzi z wykorzystaniem dźwigu – 60 zł (wiosną / jesienią)

korzystanie z  karchera (mycie łodzi samodz.) – 20 zł

 

WYNAJEM JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KŻ WAT

 

wynajem łodzi t. Venus – 1100 zł rocznie

wynajem łodzi t. Orion – 800 zł rocznie

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00–908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.
 2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e‑mail iod@wat.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wynajęcia domku wypoczynkowego i realizacji usług dostępnych na terenie ośrodka.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1, lit. b tj. realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy, zlecenia lub zamówienia i świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług lub sprzedaży lub najmu rzeczy,
  • art. 6 ust. 1, lit. c tj. realizacji obowiązku przewidzianego prawem, w szczególności sporządzenia i przechowywania dokumentacji, wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. dane na  fakturach przez 5 lat ; dane związane z realizacją umowy do  30 dni po jej zakończeniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy w Zegrzu
ul. Groszkowskiego 2, 05-131 Zegrze
tel. +48 261 883 265

 

e‑mail beata.suszynska@wat.edu.pl
INFORMACJA / RECEPCJA /OCHRONA