Oprogramowanie antywirusowe ESET

Dział Informatyki dysponuje licencjami na oprogramowanie antywirusowe ESET przeznaczonymi do instalacji na komputerach służbowych dla wszystkich pracowników WAT.

W przypadku podłączenia komputera do domeny WAT następuje automatyczna instalacja i uruchomienie oprogramowania antywirusowego. Program zarządzany jest centralnie.

W przypadku komputerów niepodłączonych do domeny, należy udać się do administratora/technika wydziałowego w celu pozyskania pliku instalacyjnego oprogramowania antywirusowego ESET.