Opieka zdrowotna i ubezpieczenia studentów

OPIEKA ZDROWOTNA

Leczenie stacjonarne i ambulatoryjne zapewniają zakłady służby zdrowia na powszechnie obowiązujących zasadach. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska WAT przy ul. Kartezjusza 2 udziela świadczeń zdrowotnych studentom w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • stomatologicznej opieki zdrowotnej,
 • w formie ambulatoryjnej.


Badania diagnostyczne i analityczne są wykonywane w godzinach pracy gabinetów, poradni i laboratorium. Doraźna pomoc lekarska i pielęgniarska jest udzielana w godzinach pracy lekarza i pielęgniarek dyżurnych. Przyjęcie na leczenie stomatologiczne odbywa się na podstawie zapisu na wizytę lekarską, dokonanego bezpośrednio lub telefonicznie.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

Od 1999 roku obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego kształcącego się w dowolnym systemie studiów studenta nałożony został na:

 

 • rodziców studenta – do 26 roku życia, jeżeli jest na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • uczelnie (na wniosek studenta) do 26 roku, jeżeli nie jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców,
 • powyżej 26 roku życia.

 

Studenci zainteresowani ubezpieczeniem zdrowotnym proszeni są o wypełnienie oświadczenia i przekazanie do pokoju nr 4 lub 14 w budynku nr 100 (budynek główny).

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) NA ROK 2021/2022

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Informacje podstawowe

 • Zakład ubezpieczeń: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
 • Okres ubezpieczenia: 01.10.2021 r. - 30.09.2022 r.
 • Termin przystąpienia studentów do ubezpieczenia: maksymalnie do 31.08.2022r. 
 • Jest możliwość przystąpienia w ciągu roku akademickiego, ochrona będzie trwała do 30.09.2022r.
 • Ochrona 24 h/dobę, zakres terytorialny: Polska + Świat.
 • W każdym z zaproponowanym wariancie ubezpieczenia znajduje się rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu
 • W każdym wariancie znajduje się rozszerzenie o OC w życiu prywatnym oraz podczas odbywania się praktyk studenckich.

Sumy ubezpieczenia oraz składki

Wariant I
 • Suma ubezpieczenia: 20 000,00 PLN
 • Składka roczna za 1 osobę: 32,90 PLN

 

Wariant II

 • Suma ubezpieczenia: 25 000,00 PLN
 • Składka roczna za 1 osobę: 38,20 PLN

 

Wariant III

 • Suma ubezpieczenia: 30 000,00 PLN
 • Składka roczna za 1 osobę: 45,50 PLN

 

Rozszerzony zakres ubezpieczenia dotyczy wszystkich wariantów (m.in.):

 • Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boleriozy
 • dodatkowe świadczenia związane z oparzeniami i odmrożeniami
 • operacje w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu w wyniku NNW oraz w wyniku choroby
 • świadczenie z tytułu rozpoznania sepsy
 • świadczenie z tytułu pogryzienia, pokąsania i ukąszenia

Forma zawarcia ubezpieczenia

1) Osoba zainteresowania ubezpieczeniem NNW wchodzi na stronę klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

 

2) Podaj numer ID Klienta: u38nc

 

 • Na platformie wybieramy odpowiedni wariant i oświadczamy zapoznanie się z OWU. 
 • Uzupełniamy dane osoby Ubezpieczającej, Ubezpieczonej oraz wybieramy osobę Ubezpieczoną.
 • W podsumowaniu weryfikujemy wskazane dane i przechodzimy do płatności. 

 

Dokument potwierdzający ubezpieczenie NNW zostanie przesłany na wskazany adres mailowy. 

Zgłaszanie szkód

Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku - np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.

Broker ubezpieczeniowy

Mentor SA Oddział we Wrocławiu

e-mail: tomasz.potarzycki@mentor.pl

tel. 607 537 408