Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego, edycja 2021/2022

  1. Regulamin konkursu – Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 198/RKR/2021 z 8 września 2021 r. w sprawie Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego
  2. Harmonogram przedsięwzięć związanych z organizacją w Wojskowej Akademii Technicznej Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego edycji 2021/2022 r.
  3. Zbiór zadań cz. 1 – edycje konkursów 2009/2010 - 2019/2020
  4. Zbiór zadań cz. 2 – edycja konkursu 2020/21
  5. Lista finalistów konkursu
  6. Procedura przeprowadzenia testu finałowego XIII Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego
  7. Wyniki finału XIII edycji
side image
Poprzednie edycje konkursu
zobacz więcej