Nauka i technologia

Wojskową Akademię Techniczną tworzą ludzie pełni pasji naukowej. W cyklu Nauka i technologia prezentujemy wynalazki, projekty naukowo-badawcze i dokonania pracowników, doktorantów i studentów WAT. Zachęcamy naszych badaczy do dzielenia się swoimi osiągnięciami.