Matlab i Simulink

Dział Informatyki od 1 lutego 2017 r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Wszyscy pracownicy i studenci Wojskowej Akademii Technicznej mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej

 

MATLAB dla Wojskowej Akademii Technicznej

 

MATLAB i Simulink tworzą zintegrowane środowisko programistyczne do obliczeń i analiz matematycznych oraz modelowania i symulacji modeli dynamicznych. Z opracowanych i przetestowanych algorytmów można wygenerować kod produkcyjny (C++, HDL) i wdrożyć go na układach wbudowanych.

 

Więcej informacji o MATLABie

 

Co daje licencja ogólnouczelniana?

  • Licencję można wykorzystać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań niekomercyjnych.
  • Umożliwia wszystkim użytkownikom korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi.
  • Zastępuje używane dotąd licencje sieciowe, indywidualne lub Classroom Kit.
  • Gwarantuje dostęp do najnowszej wersji oprogramowania.
  • Umożliwia zainstalowanie oprogramowania zarówno na komputerach uczelnianych, jak i domowych oraz pracę bez dostępu do Internetu.
  • Upoważnia do korzystania z kursów i samouczków oraz materiałów informacyjnych dostępnych w MATLAB Central.