Legitymacje ELS, ELD i mLegitymacja

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w sprawie ważności legitymacji


Link >>

 

 

Przedłużanie legitymacji studenckiej odbywa się co semestr , doktoranckiej co rok.

Proces ten realizują dziekanaty.

W przypadku nie przedłużenia ważności legitymacji student (doktorant) straci wszelkie uprawnienie i funkcje legitymacji, w tym  do wejścia na teren WAT.

Legitymacja dla nowo przyjętych drukowana jest na podstawie danych z Internetowej Rejestracji Kandydata  (do wydruku niezbędne jest przesłanie zdjęcia poprzez IRK).

W przypadku utraty legitymacji lub zmiany danych należy złożyć w dziekanacie wniosek.

Można go wygenerować samemu w USOSweb lub udać się do dziekanatu i tam zostanie on wygenerowany przez pracownika.

Należy przy tym pamiętać o wprowadzeniu aktualnego zdjęcia do systemu.

Zdjęcie musi spełniać określone wymagania.

Zdjęcie należy odpowiednio wykadrować.

Należy przy tym pamiętać, że zdjęcie musi być zatwierdzone przez uprawnionego pracownika uczelni.

Legitymację/duplikat legitymacji odbieramy w dziekanacie po wniesieniu opłaty na swoje indywidualne konto. Numer konta dostępny na USOSweb (w zakładce wskazanej poniżej).

Student/ka przyjęty/a na studia przed 1 października 2018 r. wnosi opłatę za duplikat legitymacji w wysokości 25,50 zł.

Student/ka przyjęty/a na studia po 1 października 2018 r. wnosi opłatę za legitymację w wysokości 22 zł /duplikat legitymacji w wysokości 33 zł.


Doktorant/ka przyjęty/a na studia przed 1 października 2019 r. wnosi opłatę za duplikat legitymacji w wysokości 25,50 zł.

Doktorant/ka przyjęty/a na studia po 1 października 2019 r. nie wnosi opłaty za legitymację i duplikat legitymacji.


W przypadku utraty legitymacji na której była zakodowana karta miejska oprócz wniosku o duplikat musimy złożyć wypełnione zaświadczenie (zaznaczone pola wypełnia dziekanat):

  • Zaświadczenie do przedłożenia w ZTM dla studentów
  • Zaświadczenie do przedłożenia w ZTM dla doktorantów

Z zaświadczeniem należy udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM.

Nie wydaje się nowej legitymacji, jeżeli student lub doktorant  posiada legitymację zawierającą aktualne dane osobowe i spełniającą wymagania techniczne do wypełnienia wszystkich dodatkowych funkcji. W szczególności nie wydaje się nowej legitymacji w przypadku kontynuowania studiów na wyższym poziomie, ponownego przyjęcia na studia, wznowienia lub dokańczania studiów, zmiany kierunku lub formy studiów, a także zmiany podstawowej jednostki organizacyjnej.

Student lub doktorant cudzoziemiec przed otrzymaniem legitymacji musi uzyskać pozwolenia na wstęp na teren chroniony WAT. Informacji udziela Dział Ochrony Informacji Niejawnych

Do czasu otrzymania duplikatu legitymacji Dział Ochrony Informacji Niejawnych wydaje studentom (doktorantom), przepustki na zasadach ogólnych.

Informacje o mLegitymacji

Dodatkowe informacje lub problemy w sprawie ELS/ELD

Andrzej Puczkowski

Dział Organizacji Kształcenia
tel. 261 837 621
andrzej.puczkowski@wat.edu.pl