Legia Akademicka

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych? Zacznij pracę nad sobą już teraz!

Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

 

Rekrutacja do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” realizowanego w roku akademickim 2020/2021 w Wojskowej Akademii Technicznej (moduł podstawowy i podoficerski) trwa do 22 stycznia 2021 r.

 

Aby wziąć udział w „Legii Akademickiej” w WAT należy pobrać formularz, który po wypełnieniu należy wraz z zaświadczeniem o byciu studentem złożyć w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

 

W związku z obecną sytuacją rekomendowanym sposobem dostarczenia dokumentów jest przesłanie ich pocztą:

 

Paulina Wiśniewska

Dziekanat

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (bud. 135)

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

z dopiskiem „Legia Akademicka”

 

Istnieje możliwość osobistego złożenia dokumentów:

 

Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

p. mgr Paulina Wiśniewska, pok. 0.06

(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 261 837 591)

 

Program Legii Akademickiej składa się z 2 etapów:

  1. zajęć teoretycznych realizowanych na terenie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
  2. praktycznej, w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

 

Koordynator programu Legia Akademicka w WAT:

kpt. dr inż. Małgorzata GRZELAK (e-mail malgorzata.grzelak@wat.edu.pl, tel. 261 839 225)

 

Więcej informacji o Legii Akademickiej:

facebook.com/LegiaAkademickaMON
None