Labview i Multisim

LABoratory Virtual Instrument Engineering Workbench – środowisko programistyczne ułatwiające tworzenie oprogramowania dla potrzeb laboratoriów pomiarowych.

 

Informacja o Licencji

 

LabView udostępniane jest w ramach licencji uczelnianej, która upoważnia do nielimitowanych instalacji na terenie WAT w celach edukacyjnych i prowadzania badań naukowych.

Posiadamy licencję na oprogramowanie Mulitsima na nieograniczoną ilość instalacji (typu Campus, na całą Wojskową Akademię Techniczną) wraz z subskrypcją na okres 3 lat.

 

Oprogramowanie National Instruments Academic Site Licence Plus (licencja ASLR+)

 • Najpopularniejsze oprogramowanie National Instruments zebrane w jeden pakiet z nielimitowaną liczbą stanowisk
 • Możliwość instalacji na każdym komputerze należącym do uczelni oraz na prywatnych komputerach pracowników
 • Wersja studencka umożliwia instalację oprogramowania także na komputerach studentów
 • Licencja obejmuje zastosowania dydaktyczne oraz niekomercyjne projekty badawcze
 • Szkolenia online dostępne dla wszystkich pracowników i studentów na stronie www.ni.com/self-paced-training

 

W skład pakietu wchodzi następujące oprogramowanie

 

LabVIEW Professional Development System

 • Prosty w użyciu graficzny język programowania
 • Możliwość kompilacji kodu do plików wykonywalnych exe.
 • Kompatybilność i integracja z szeroką gamą sprzętu pomiarowego
 • Możliwość korzystania z dynamicznie łączonymi bibliotekami DLL
 • Proste i szybkie tworzenie interfejsu użytkownika umożliwiającego wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym
 • Rozbudowana funkcjonalność dla przetwarzania i analizy sygnałów oraz operacji matematycznych
 • Integracja systemu kontroli wersji oraz pomiar złożoności kodu
 • Wieloplatformowość i urządzenia wbudowane
 • Wbudowane funkcje pomiarowe i analityczne

Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows XP/Vista/7/8 (32-bit) oraz Windows Vista/7/8 (64-bit), w ograniczonym zakresie także Linux i MAC OS

 

LabWindows/CVI Full Development System

 • Rozbudowane środowisko programowania w języku C/C++
 • Pełna zgodność sprzętowa z urządzeniami IVI, VISA, DAQ, GPIB oraz komunikacją szeregową
 • Narzędzia do analizy i przetwarzania sygnałów
 • Uproszczona komunikacja między platformami z wykorzystaniem zmiennych sieciowych

 

Measurement Studio Enterprise

 • Obsługa Microsoft Visual Studio .NET 2010/2008/2005
 • Konfigurowalne kontrolki Windows Forms oraz Web Forms umożliwiające tworzenie interfejsu użytkownika dla aplikacji pomiarowych i testowych
 • Obsługa sprzętu do akwizycji danych
 • Automatyczna generacja kodu do akwizycji danych oraz kontroli przyrządów przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi
 • Zaawansowane biblioteki umożliwiające analizę oraz komunikację między odrębnymi platformami

 

LabVIEW SignalExpress

 • Szybkie tworzenie aplikacji pomiarowych i sterujących bez konieczności programowania
 • Obsługa ponad 400 samodzielnych bądź bazujących na komputerach PC przyrządów pomiarowych
 • Akwizycja i logowanie danych z ponad 250 urządzeń
 • Możliwość przeprowadzania prostych operacji przetwarzania sygnałów, analizy oraz We/Wy
 • Skalowalność aplikacji osiągalna poprzez automatyczną generację kodu LabVIEW
 • Tworzenie konfigurowalnych raportów oraz możliwość eksportu danych do programów LabVIEW, DIAdem oraz Microsoft Excel

 

Multisim i Ultiboard (tylko do zastosowań dydaktycznych)

 • NI Multisim – środowisko do symulacji i analizy elektronicznych układów analogowych i cyfrowych
 • Możliwość programowania układów PLD, tworzenia schematów drabinkowych i symulacji mikrokontrolerów
 • Integracja ze sprzętem pomiarowym pozwala na porównanie symulacji z rzeczywistym pomiarem
 • NI Ultiboard – środowisko do projektowania płytek PCB, pozwalające na dwustronną synchronizację projektu z programem NI Multisim.

 

Poza wyżej wymienionym oprogramowaniem, w pakiecie znajdują się:

 

Dodatki do oprogramowania LabVIEW oraz LabWindows/CVI

 • LabVIEW Control Design and Simulation Module
 • LabVIEW MathScript RT Module
 • LabVIEW System Identification Toolkit
 • LabVIEW Digital Filter Design Toolkit
 • LabVIEW Modulation Toolkit
 • NI Vision Development Module
 • NI Vision Builder for Automated Inspection
 • LabVIEW LEGO MINDSTORMS NXT Module
 • LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit
 • LabVIEW Report Generation for Microsoft Office Toolkit
 • LabVIEW VI Analyzer Toolkit
 • LabVIEW DataFinder Toolkit
 • LabVIEW Database Connectivity Toolkit
 • LabVIEW Communications System Design Software
 • NI ELVISmx
 • LabWindows/CVI FDS
 • LabWindows/CVI Real-time
 • LabWindows/CVI PID Control Toolkit
 • LabWindows/CVI Signal Processing Toolkit
 • LabWindows/CVI Spectral Measurement Toolkit
 • LabWindows/CVI Execution Profiler
 • LabWindows/CVI SQL
 • DIAdem Professional

 

Zestaw oprogramowania na systemy Linux oraz MacOS

 • LabVIEW Professional Devevelopment System (Mac/Linux)
 • LabVIEW Control Design & Simulation Module (Mac/Linux)
 • LabVIEW LEGO MINDSTORMS NXT MODULE (Mac)
 • LabVIEW VI Analyzer Toolkit (Mac/Linux)

 

Oprogramowanie do tworzenia układów sterowania oraz programowania systemów wbudowanych

 • LabVIEW FPGA Module
 • Xilinx Compilers 10.1 & 11.5
 • LabVIEW FPGA Compile Farm
 • LabVIEW Touch Panel Module
 • LabVIEW Real-Time Module
 • NI Real-Time Execution Trace Toolkit
 • LabVIEW Statechart Module
 • LabVIEW Robotics Module
 • LabVIEW Mobile Module
 • LabVIEW PID Control and Fuzzy Logic Toolkit
 • LabVIEW DSC Module
 • LabVIEW NI SoftMotion Development Module
 • NI Motion Assistant
 • LabVIEW Simulation Interface Toolkit
 • NI Veristand
 • NI Teststand

 

Oprogramowanie do przetwarzania sygnałów oraz komunikacji

 • LabVIEW Sound and Vibration Measurement Suite
 • LabVIEW Spectral Measurements Toolkit
 • LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit
 • LabVIEW Adaptive Filter Toolkit
 • LabVIEW Biomedical Toolkit

 

 

Pliki instalacyjne i numery seryjne do instalacji można pobrać na stronie labview.wat.edu.pl (dostępne tylko w sieci wewnętrznej WAT). Dostęp do kluczy uwierzytelniany jest loginem i hasłem konta służbowego (w domenie @wat.edu.pl i/lub @student.wat.edu.pl)

 

Pozostałe informacje:
www.ni.com/labview