Klub Żeglarski WAT

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą Klub Żeglarski Wojskowej Akademii Technicznej, w skrócie KŻ WAT, stanowi organizację pracowników i studentów WAT, działa w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej. Klub zrzesza na zasadzie dobrowolności studentów, absolwentów, pracowników WAT (obecnych i byłych), ich Rodziny oraz inne osoby uprawiające żeglarstwo. Klub otwarty jest także dla młodzieży i mieszkańców dzielnicy Bemowo, gdzie WAT ma swoją siedzibę. KŻ WAT współpracuje w dziedzinie żeglarstwa z Samorządem Studentów WAT. Klub kontynuuje tradycję Klubu Żeglarskiego WAT założonego w 1970 roku przy Oddziale PTTK w WAT.
 
Żeglarze w WAT byli od zawsze… Oficjalne początki żeglarstwa w WAT datują się od 1961 roku. Zarząd Wojskowego Koła PTTK nr. 343 przy Wojskowej Akademii Technicznej powołał Sekcję żeglarską. Jej pierwszym przewodniczącym został kol. Wojciech Oszywa. Sekcja zakupiła dwie omegi (numery 211 i 212) zbudowane ze „słomki”. W 1970 roku oddano do użytkowania Sezonowy Ośrodek Wypoczynkowy w Zegrzu z portem jachtowym i hangarem. W tym samym roku sekcja żeglarska przekształciła się w Klub Żeglarski WAT, działający nadal jako koło w Oddziale PTTK w WAT. Organizowano rejsy mazurskie wywożąc Omegi na Mazury. W początkowym okresie KŻ WAT liczył 120 członków i dysponował 5 łodziami typu Omega. W 1973 roku pozyskano drewniany sprzęt pływający przekazany przez WKS Legia. W latach 80-tych i na początku lat 90 zakupiono sprzęt pływający („plastikowe” Oriony i Venusy) oraz silniki Wietierok potem Tohatsu. Niektóre załogi własnoręcznie „klepały” kadłuby i wyposażały łodzie. W ten sposób załogi Klubuwybudowały pięć jachtów: dwie omegi, Gigę, Jaskra i El Bimbo. Do 1998 roku Klub nasz pozostawał w strukturach PTTK. W 1998 roku Walne Zebranie członków KŻ WAT uchwaliło akces naszego Klubu do UWKS WAT, w którym mieliśmy być samodzielną i autonomiczną sekcją żeglarską. Po pięciu latach, w 2003 roku członkowie KŻ WAT na walnym zgromadzeniu wypowiedzieli przynależność Klubu do UWKS. Powołano zespół ds. określenia nowego statusu KŻ WAT. Wolą członków Klubu było pozostanie KŻ WAT jako organizacji działającej przy WAT.
 
Formułą gwarantującą osobowość prawną Klubu wobec wszystkich podmiotów wewnątrz i na zewnątrz WAT było działanie w ramach ustawy o kulturze fizycznej. Grupa inicjatywna opracowała statut i na zebraniu założycielskim w kwietniu 2004 r. powołała Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą Klub Żeglarski WAT. Osobowość prawną nasze Stowarzyszenie uzyskało po wpisie do Ewidencji (pod nr 41) w Urzędzie miasta Stołecznego Warszawy. Zostaliśmy wpisani do ewidencji pod nr 41, decyzją nr 17/S/2004 z 5 kwietnia 2004 r. Powołano nowe władze Klubu, które podpisały porozumienie o współdziałaniu w dziedzinie żeglarstwa z Wojskową Akademią Techniczną. Podpisano też umowę najmu łodzi, które pozostają własnością WAT, a całkowity koszt ich utrzymania (opłaty najmu, koszty remontu, ubezpieczenia) ponoszą członkowie załóg. W 2004 roku Klub Żeglarski WAT w nowej formule organizacyjnej rozpoczął 34. sezon nawigacyjny w swojej historii.
 
Rok 2011 jest 41. rokiem w oficjalnej działalności Klubu Żeglarskiego Wojskowej Akademii Technicznej.
 
Nasze miejsce – port Ośrodka Szkolenia WAT w Zegrzu Północnym
 
Jadąc od strony Warszawy, po przejechaniu przez Zegrze Południowe, zaraz za mostem nad Bugo-Narwią trzeba skręcić w prawo na groblę. Przystań naszego Klubu to pierwsza przystań za groblą - na terenie Ośrodka Szkoleniowego Wojskowej Akademii Technicznej.