Centrum Doskonalenia Kursowego

Na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1828 z późn. zm.) działalność szkoleniowa Uczelni pozostaje ograniczona do dnia 30 kwietnia2021 r. 

 

Zasady funkcjonowania WAT, w tym realizację szkoleń w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w okresie pandemii COVID-19, reguluje Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 12/RKR/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z pracownikami Centrum Doskonalenia Kursowego WAT.

UWAGA!!!

 

1. Kursy doskonalące:

 

 • "Zarządzanie procesem eksploatacji i obsługi technicznej statków powietrznych" kod: 8103019, zjazd realizowany będzie w trybie STACJONARNYM w terminie 19-30.04.2021 r.
 • "Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS (moduł LOGREP)" kod: 8103005, realizowany będzie w trybie STACJONARNYM w terminie 10-21.05.2021 r.

 

2. Studia podyplomowe:

 

 • "Zabezpieczenie logistyczne" kod: 1103175, zjazd realizowany będzie w trybie ZDALNYM w terminie 19-23.04.2021 r.
 • "Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych" kod: 1103170, zjazd realizowany będzie w trybie ZDALNYM w terminie 19-23.04.2021 r.
 • "Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej" kod: 1103179, zjazd realizowany będzie w trybie STACJONARNYM w terminie 19-23.04.2021 r.
 • "Zarządzanie zasobami ludzkimi" kod: 1103180, zjazd realizowany będzie w trybie ZDALNYM w terminie 24-25.04.2021 r.
 • "Bezpieczne sieci i systemy telekomunikacyjne następnej generacji " kod: 1103181, zjazd realizowany będzie w trybie STACJONARNYM w terminie 24-25.04.2021 r.

 

3. Kursy doskonalące:

 • "Administracja sieciami teleinformatycznymi i zarządzanie bazami danych" kod: 8035017, realizowany będzie w trybie ZDALNYM w terminie 10.05-11.06.2021 r.
 • "Eksploatacja systemów teleinformatycznych i administrowanie sieciami" kod: 8035018, realizowany będzie w trybie ZDALNYM w terminie 10.05-11.06.2021 r.
 • "Bezpieczeństwo środowiska sieciowego" kod: 8103036, realizowany będzie w trybie ZDALNYM w terminie 10.05-11.06.2021 r.
 • "Zarządzanie środowiskiem sieciowym" kod: 8103037, realizowany będzie w trybie ZDALNYM w terminie 10.05-11.06.2021 r.

 

 

W związku z realizacją powyższych kursów doskonalących (pkt 3) w trybie zdalnym każdy z żołnierzy zakwalifikowany na kurs zobligowany jest do zapoznania się i realizacji czynności opisanych w INSTRUKCJI DOSTĘPU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH WAT i przesłania kwestionariusza na wskazany adres e-mail nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

 

W sprawach pozostałych form doskonalenia zawodowego proszę o kontakt z Centrum Doskonalenia Kursowego (telefony kontaktowe poniżej)

„Harmonogram doskonalenia zawodowego w Wojskowej Akademii Technicznej w 2021 r.” dostępny jest na stronie WWW Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w systemie teleinformatycznym MILNET‑Z w zakładce Dokumenty planistyczne – dokument nr 17905

 

Informacje organizacyjne dla uczestników form doskonalenia zawodowego:

 1. Kwalifikacji żołnierzy zawodowych na formy doskonalenia zawodowego (kursy, studia) dokonuje w oparciu o przydzielony limit szkoleniowy Wydział Doskonalenia Zawodowego i Taryfikacji Departamentu Kadr MON.
 2. Zakwalifikowany żołnierz w dniu rozpoczęcia formy doskonalenia zawodowego powinien posiadać rozkaz personalny (decyzję) o skierowaniu na daną formę doskonalenia zawodowego, polecenie wyjazdu służbowego (skierowanie z JW) oraz dokument potwierdzający tożsamość (legitymację żołnierza).
 3. Uczestnicy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami (stawiennictwo w WAT w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia do godz. 20.00 – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne /CSK/ WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 9, 00 – 908 Warszawa).
 4. Na terenie CSK bezpłatnie są dostępne przewodowe łącza internetowe (przewody sieciowe należy posiadać we własnym zakresie).
 5. Przy CSK istnieje możliwość skorzystania z całodobowego, płatnego, monitorowanego parkingu – informacja w recepcji.
 6. Na terenie „otwartym” Akademii znajduje się kilka bezpłatnych parkingów niestrzeżonych /ogólnodostępnych/.
 7. Żywienie uczestników form doskonalenia zawodowego odbywa się w dni robocze (pn. – pt.) w oparciu o Restaurację CSK, natomiast w weekendy i dni świąteczne w oparciu Stołówkę Wojskową nr 2.
 8. Zakwalifikowani żołnierze zobowiązani są w dniu rozpoczęcia formy doskonalenia zawodowego uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym w „Klubie WAT” (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25 a) o godz. 8.00 /nr sali dostępny w portierni klubu/.
 9. Żołnierzy obowiązują następujące rodzaje umundurowania podczas form doskonalenia zawodowego:
  • studia podyplomowe – wyjściowy – rozpoczęcie, zakończenie, polowy – zajęcia programowe;
  • kursy kwalifikacyjne /na stanowiska o STE: płk, ppłk, mjr, kpt., por./ – ubiór wyjściowy (marynarka) – rozpoczęcie, zakończenie oraz w czasie egzaminów, ubiór polowy bez wyposażenia – zajęcia programowe, ubiór sportowy – zajęcia z wychowania fizycznego;
  • kursy doskonalące – ubiór polowy bez wyposażenia, ubiór sportowy – zajęcia z wychowania fizycznego (dla kursów doskonalących trwających powyżej 30 dni);
  • kursy językowe – ubiór wyjściowy – rozpoczęcie, egzaminy, ubiór polowy bez wyposażenia – zajęcia programowe.

Wykaz kontaktowych numerów telefonów

Szef Centrum Doskonalenia Kursowego – ppłk Mirosław Jędruszczak – (Akademik Wojskowy nr 3, pok. 1.55, I piętro)
tel. 261 839 756, kom. 887 861 346; e‑mail miroslaw.jedruszczak@wat.edu.pl

 

Kierownik Kursu – mjr Mariusz Kubisz  (Akademik Wojskowy nr 3, pok. 1.56, I piętro)
tel. 261 839 989, kom. 723 634 801; e‑mail mariusz.kubisz@wat.edu.pl

 

Kontakt w sprawach wyżywienia i zakwaterowania na formach doskonalenia zawodowego – mgr Monika Wawrzeńczyk, mgr Katarzyna Stańczyk – (Akademik Wojskowy nr 3, pok. 1.52, I piętro), tel. 261 839 971; e‑mail monika.wawrzenczyk@wat.edu.plkatarzyna.stanczyk@wat.edu.pl

 

Kontakt w sprawach wprowadzania danych do systemu USOS – mgr Paulina Rudnicka – (Akademik Wojskowy nr 3, pok. 1.53, I piętro), tel. 261 837 351 e‑mail paulina.rudnicka@wat.edu.pl

 

Recepcja Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego: tel. 261 837 925

Portiernia Klubu WAT: tel. 261 837 912

Stołówka Wojskowa nr 1: tel. 261 839 477