Kontakt

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00 -908 Warszawa 46

 

Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

NIP: 527-020-63-00

REGON: 012122900

 

Adres skrzynki e‑PUAP: /WAT/SkrytkaESP

 

Sprawy związane z rekrutacją

tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

faks +48 261 837 938, 261 839 159

e‑mail rekrutacja@wat.edu.pl

Jak dojechać do WAT

Procedura wejścia do WAT

WAT jest chronionym kompleksem wojskowym. Wejście na teren uzyskają osoby po uzyskaniu przepustki w biurze przepustek, które funkcjonuje od. pon. do pt. w godz. 7.45 – 15.15.

Kontakt. tel. 261 837 819

 • WAT

  Dyrektor Biura Rektora

   

  mgr inż. Włodzimierz Stankowski
  tel. +48 261 839 990, 601 284 281

   

  Sekretariat Rektora


  tel. +48 261 839 001, 261 839 003,
  tel. +48 261 839 007, 261 839 008
  faks +48 261 839 009
  e‑mail sekretariatrektora@wat.edu.pl

   

  Rzecznik Prasowy WAT

   

  mgr Ewa Jankiewicz
  tel. +48 261 839 407
  tel. kom. +48 601 201 492
  e‑mail rzecznik.prasowy@wat.edu.pl

   

  Biuro Przepustek (pon – pt w godz. 7.45 – 15.15)

   

  tel. +48 261 837 819

   

  Oficer dyżurny WAT

   

  tel. 261 839 111
  e‑mail OD.WAT@wat.edu.pl

   

  Kancelaria WAT

   

  faks +48 261 839 074, 261 839 901
  tel. +48 261 839 259

 • Wydziały

  Wydział Cybernetyki (WCY)

   

  tel. +48 261 837 150
  faks +48 261 837 262
  e‑mail dziekanat.wcy@wat.edu.pl

   

  Wydział Elektroniki (WEL)

   

  tel. +48 261 839 050
  faks +48 261 839 444
  e‑mail dziekanat.wel@wat.edu.pl

   

  Wydział Inżynierii Mechanicznej (WIM)

   

  tel. +48 261 839 140
  faks +48 261 837 366
  e‑mail dziekanat.wim@wat.edu.pl

   

  Studia stacjonarne:

   

  tel. +48 261 837 100
  faks +48 261 837 100
  e‑mail dziekanat.wim@wat.edu.pl

   

  Studia niestacjonarne:

   

  tel. +48 261 837 921
  faks +48 261 837 727
  e‑mail dziekanat.wim@wat.edu.pl

   

  Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (WML)

   

  tel. +48 261 839 170 – Dziekan

  tel. +48 261 839 730 – Zastępca Dziekana

  tel. +48 261 839 167 – Prodziekan ds. naukowych

  tel. +48 261 839 585 – Prodziekan ds. kształcenia

  tel. +48 261 839 851 – Prodziekan ds. studenckich i współpracy zagranicznej

  tel. +48 261 839 555 – Kierownik dziekanatu

  tel. +48 261 839 567 – Kierownik administracyjny
  faks +48 261 837 581
  e‑mail dziekanat.wml@wat.edu.pl

   

  Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC)

   

  tel. +48 261 839 450 – Dziekan

  tel. +48 261 839 448 – Prodziekan ds. naukowych

  tel. +48 261 839 471 – Prodziekan ds. kształcenia i studenckich

  tel. +48 261 839 474 – Kierownik dziekanatu

  e‑mail jan.skoczynski@wat.edu.pl

   

  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG)

   

  Strona wydziału

  Dziekanat:

  • tel. +48 261 839 057 - Kierownik dziekanatu
  • tel. +48 261 839 414 - Studia stacjonarne I st. / wojskowe
  • tel. +48 261 839 015 - Studia niestacjonarne I i II st. / studia podyplomowe, kursy
  • tel. +48 261 837 489 - Studia stacjonarne II st. budownictwo / legitymacje i hologramy
  • tel. +48 261 837 254 - Prace dyplomowe  / archiwizacja
  • tel. +48 261 839 439 - Planowanie zajęć
  • e-mail dziekanat.wig@wat.edu.pl

   

  Sekretariat Dziekana:

  • tel. +48 261 839 076
  • fax. +48 261 839 569
  • e-mail dziekan.wig@wat.edu.pl
  • tel. +48 261 839 076 – Zastępca Dziekana
  • tel. +48 261 837 239 – Prodziekan ds. kształcenia
  • tel. +48 261 837 612 – Prodziekan ds. naukowych
  • tel. +48 261 839 076 – Prodziekan ds. studenckich

   

  Sekretarz Rady dyscypliny / Rady ds. kształcenia

  • tel. +48 261 837 453

   

  Dział Administracyjno-Techniczny:

  • tel. +48 261 839 344 - Kierownik Administracyjny
  • tel. +48 261 837 426 - Sprawy finansowe
  • tel. +48 261 837 421 - Administrator sieci wydziałowej / IT
  • e‑mail webmaster.wig@wat.edu.pl

   

  Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji:

   

  Instytut Inżynierii Lądowej:

   

  Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

   

  tel. 261 837 591
  faks 261 839 206
  e‑mail dziekanat.wlo@wat.edu.pl

   

  Instytut Optoelektroniki (IOE)

   

  tel. +48 261 839 430 – Dyrektor (sekretariat)
  tel. +48 261 839 617 – Zastępca dyrektora ds. naukowych
  tel. +48 261 839 789 – Zastępca dyrektora ds. kształcenia
  tel. +48 261 839 300 – Zastępca dyrektora ds. wojskowych
  tel. +48 261 837 576 – Kierownik administracyjny
  tel. +48 261 837 213 – Kierownik Dziekanatu

  faks +48 22 666 8950

  e‑mail sekretariat.ioe@wat.edu.pl

  e‑mail dziekanat.ioe@wat.edu.pl

 • Sekretariaty, działy

  Sekretariat Prorektora ds. wojskowych

   

  tel. 261 839 051
  faks 261 839 052

   

  Sekretariat Prorektora ds. kształcenia

   

  tel. 261 839 011

   

  Sekretariat Prorektora ds. naukowych

   

  tel. 261 839 031

   

  Sekretariat Prorektora ds. rozwoju

   

  tel. 261 839 904

   

  Sekretariat Prorektora ds. studenckich

   

  tel. 261 839 306
  faks 261 837 878

   

  Sekretariat Kanclerza

   

  tel. 261 839 061
  faks 261 839 777
  e-mail kanclerz@wat.edu.pl

   

  Dział Organizacji Kształcenia

   

  tel. 261 839 131

  faks. 261 839 159

  e‑mail zdzislaw.chudy@wat.edu.pl

   

  Dział Spraw Studenckich

   

  tel. 261 837 147, 261 839 397

  faks 261 839 502

  e‑mail malgorzata.podbielska@wat.edu.pl

   

  Dział Nauki

   

  tel. 261 839 037

  e‑mail karol.komorowski@wat.edu.pl

   

  Kwestura

   

  tel. +48 261 839 063

  faks +48 261 839 746

  e‑mail janusz.guzek@wat.edu.pl

   

  Dział Rachunkowości

   

  tel. 261 839 462

  e‑mail wieslawa.maruchniak@wat.edu.pl

   

  Dział Rachuby

   

  tel. 261 837 473

  e‑mail gabriela.lesniewska@wat.edu.pl

   

  Dział Finansowy

   

  tel. 261 837 491

  e‑mail zdzislawa.konieczna@wat.edu.pl

 • Inne

  Dział Promocji i Komunikacji

   

  e‑mail promocja@wat.edu.pl

   

  Sekcja Rekrutacji

   

  tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
  faks +48 261 837 938, 261 839 159
  e‑mail rekrutacja@wat.edu.pl

   

  Oddział Organizacyjno-Szkoleniowy

   

  tel. 261 839 744

  faks 261 839 744

   

  Centrum Doskonalenia Kursowego


  tel. 261 839 756, 261 839 989, 261 839 971
  tel. kom. 887 861 346

   

  Wydział Kadr Wojskowych

   

  tel. 261 839 162, 261 839 958, 261 837 164
  faks 261 839 562

   

  Studium Języków Obcych

   

  tel. 261 837 014, 261 839 667

   

  Studium Wychowania Fizycznego

   

  tel. 261 839 457, 261 839 458

   

  AZS WAT (imprezy, zawody sportowe, odnowa biologiczna)

   

  tel. 261 839 466

   

  Biblioteka Główna

   

  tel. 261 837 052
  faks 261 839 847
  e‑mail: bg@wat.edu.pl

   

  Redakcja Wydawnictw

   

  tel. 261 839 252  

   

  Centrum Transferu Technologii

   

  tel. 261 839 088
  faks 261 839 084
  e‑mail: ctt@wat.edu.pl

   

  Klub WAT

   

  tel. 261 839 124, 691 886 984

  tel. 261 837 912 – Recepcja Klubu WAT
  tel. 261 839 136 – Instruktorzy Klubu WAT

   

  Dział Personalny

   

  tel. 261 839 434

   

  Dział Organizacyjny

   

  tel. 261 837 992

   

  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

   

  tel. 261 837 589

   

  Gastronomia

   

  tel. 261 839 418

   

  Sekcja Wynajmu i Dzierżaw

   

  tel. 261 839 118

   

  Dział Zamówień Publicznych

   

  tel. 261 837 865

   

  Ośrodek Szkoleniowy w Zegrzu

   

  tel. 261 883 265

   

  Sekretariat Zastępcy Kanclerza – Szefa Logistyki

   

  tel. 261 839 041
  faks 261 839 179

   

  Zespół Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego

   

  tel. 261 839 144
  faks 261 837 480

   

  Dział Utrzymania Nieruchomości

   

  tel. 261 839 089
  faks 261 839 735

   

  Dział Gospodarczy

   

  tel. 261 839 145

   

  Dział Zakwaterowania

   

  tel. 261 839 677

   

  Dom Asystenta

   

  tel. 261 837 364, 261 837 925

   

  BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)

   

  tel. 261 839 268
  faks 261 839 268

 • Telefony alarmowe

  Oficer dyżurny WAT

   

  tel. 261 839 111
  e‑mail OD.WAT@wat.edu.pl

   

  Oficer dyżurny Żandarmerii Wojskowej

   

  tel. 853 150, 857 148, 22 877 4364
  faks 853 043, 22 685 3043.

   

  Oficer dyżurny Policji

   

  tel. 997

   

  Komisariat Policji Warszawa Bemowo, ul. Raginisa 4

   

  22 603 7663

   

  Straż Miejska

   

  tel. 986

   

  Straż Pożarna

   

  tel. 998

   

  Pogotowie Ratunkowe

   

  tel. 999

   

  Dyżurny elektryk

   

  tel. 261 837 724

 • Telefony interwencyjne

  Awarie telefonów

   

  tel. 261 837 400

   

  Kierownik Działu Inwestycji i Remontów (DIR)

   

  tel. 261 837 131

   

  Dyżurny elektryk

   

  tel. 261 837 724

  tel. kom. 605 117 194
  – w dni powszednie w godz. 14.00 – 22.00
  – w dni wolne od pracy w godz. 8.00 – 20.00

   

  Zgłoszenia awarii i usterek wymagające natychmiastowej interwencji 

   

  Sekcja Konserwacji i Utrzymania Nieruchomości (SKN)

  tel. 261 837 957

  Inspektor ppoż

  tel. 261 837 386

 • Książka telefoniczna

Plan obiektów WAT