Konferencja Młodych Naukowców wiWAT

VIII Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje wiWAT 2020

Konferencja on-line
1-3 grudnia 2020 r.

None

Konferencja naukowa wiWAT 2020, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz ósmy, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych.

Uwzględniając obecną i przewidywaną sytuację epidemiczną w Polsce, konferencja odbędzie się w formie on-line (MS Teams).

Organizatorzy

 • Dział Spraw Studenckich WAT
 • Samorząd Doktorantów WAT
 • Samorząd Studencki WAT

Zakres tematyczny

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Biogospodarka
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Geodezja i kataster
 • Informatyka
 • Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria geoprzestrzenna
 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria systemów bezzałogowych
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka
 • Logistyka ekonomiczna
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Obronność państwa
 • Optoelektronika
 • Zarządzanie

Komitet programowy

Wkrótce.

Komitet organizacyjny

 • Małgorzata Podbielska
 • Aleksandra Rokicińska
 • Kamila Falacińska
 • Alicja Dąbrowska
 • Łukasz Kominek
 • Tomasz Chudobiński

Terminarz

 • do 2 listopada 2020 r. – Termin przesyłania zgłoszeń oraz streszczeń referatów
 • do 4 listopada 2020 r. – Akceptacja tematów wystąpień przez organizatorów
 • do 31 grudnia 2020 r. – Ostateczny termin przesyłania pełnej treści referatu

Zgłoszenie

Aby zgłosić swój udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go wraz ze streszczeniem pracy na adres kariera@wat.edu.pl.

Kontakt

Biuro Karier
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. +48.261 83 73 81
e‑mail kariera@wat.edu.pl