Komercjalizacja

 • Smektyczny materiał o wysokiej fotochemicznej stabilności i szerokim temperaturowym zakresie monowarstwowej fazy smektycznej i urządzenie go wykorzystujące

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest smektyczna mieszanina ciekłokrystaliczna o dodatniej anizotropii dielektycznej i dużej fotochemicznej stabilności domieszkowania związkami jonowymi, która jest przeznaczona do wytwarzania przesłon okiennych lub wskaźników z pamięcią, w których do wywołania stanu przeźroczystego lub mlecznego jest wykorzystane zjawisko dynamicznego rozproszenia, a zmiana ze stanu mlecznego do przezroczystego lub odwrotnie jest uzyskiwana przez zmianę częstotliwości pola elektrycznego

   

  Możliwe zastosowanie

  Przemysł szklarski, w szczególności w kierunku producentów okien oraz szkła płaskiego, szyb okiennych, wyświetlaczy ( w tym wielkoformatowych).

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Ochrona

  Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Układ generacji ciągu impulsów elektrycznych o regulowanych relacjach czasowych

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest układ generacji ciągu impulsów elektrycznych o regulowanych relacjach czasowych. Wynalazek obejmuje dziedzinę wiedzy określoną jako elektronika, w tym zakresie projektowanie urządzeń do precyzyjnej metrologii czasu

   

  Możliwe zastosowanie

  Jako źródła referencyjnych odcinków czasu, elementy automatycznych systemów testujących, dedykowane urządzenia do eksperymentów fizycznych, elementy synchronizujące i opóźniające.

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Podpora systemu mocującego fotelik bezpieczeństwa

  Opis

  Podpora systemu mocującego fotelik bezpieczeństwa przeznaczona do przewożenia dzieci o masie od 9 do 25 kg na tylnym lub przednim siedzeniu pojazdu, według wynalazku, jest przegubowo połączona z systemem mocującym, zakończona stopą, posiada teleskopowy system regulacji długości charakteryzuje się tym, że składa się z profili połączonych przesuwnie tak, że profil wewnętrzny wchodzi w profil zewnętrzny, sprężyny oraz amortyzatora umieszczonych w środku profilu zewnętrznego i połączonych z profilami za pomocą sworzni.

   

  Możliwe zastosowanie

  Przewożenie dzieci o masie od 9 do 25 kg na tylnym lub przednim siedzeniu pojazdu

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wzór użytkowy

   

  Prawo wyłączne

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Przeciwwybuchowy panel ochronny
  Opis
  Panel do ochrony pojazdów przed minami o działaniu nie kontaktowym. Panel składa się z dwóch płyt stalowych połączonych z usytuowanym pomiędzy nimi energochłonnym układem w postaci równoległych rur stalowych. Korzystnie rury stalowe są wypełnione granulatem metalu i gumy
   
  Możliwe zastosowanie
  Przeznaczony do stosowania jako dodatkowa ochrona pojazdów bojowych i ich załóg przed skutkami detonacji ładunku wybuchowego
   
  Właściciel
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
  • Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.
   
  Proponowany sposób komercjalizacji
  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off
   
  Rodzaj
  Wzór użytkowy
   
  Prawo Wyłączne
  TAK
   
  Kontakt
  261 839 088
 • Kompaktowe składane podwozie gąsienicowe

  Opis

  Istotą wynalazku jest kompaktowe składane podwozie gąsienicowe charakteryzujące się tym, że składa się z ramy podwozia do której połączono przegubowo co najmniej jeden wahacz dolny lewej burty oraz co najmniej jeden wahacz dolny prawej burty. Do ramy w tych samych punktach co wahacze dolne przegubowo połączono co najmniej jeden wahacz górny pierwszy lewej burty i co najmniej jeden wahacz górny pierwszy prawej burty. Do wahacza górnego pierwszego lewej burty przegubowo połączono wahacz górny drugi lewej burty a do wahacza górnego pierwszego prawej burty przegubowo połączono wahacz górny drugi prawej burty. Wahacz dolny lewej burty oraz wahacz górny drugi lewej burty zostały połączone przegubowo z zespołem gąsienicy lewej burty. Wahacz dolny prawej burty oraz wahacz górny drugi prawej burty zostały połączone przegubowo z zespołem gąsienicy prawej burty. Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania został połączony przegubowo stroną tłoczyskową z wahaczem dolnym lewej burty oraz stroną beztłoczyskową z wahaczem górnym pierwszym prawej burty. Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania został połączony przegubowo stroną tłoczyskową z wahaczem dolnym prawej burty oraz stroną beztłoczyskową z wahaczem górnym pierwszym lewej burty.

   

  Możliwe zastosowanie

  Przedmiotem wynalazku jest kompaktowe składane podwozie gąsienicowe wykorzystywane w maszynach. Rozwiązanie to plasuje się w dziedzinie techniki: mechanika i budowa maszyn.

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych i urządzenie do zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych

  Opis

  Sposób zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych w monitorowanej przestrzeni, charakteryzuje się tym, że w torze wiązki promieniowania spontanicznego, emitowanego przez gazy z monitorowanej przestrzeni w kierunku rejestrującego je detektora, okresowo umieszcza się i usuwa gazową przesłonę wzorcową w postaci wykrywanego związku chemicznego, o temperaturze niższej od temperatury gazów w przestrzeni i na podstawie amplitud sygnałów z detektora, odpowiednio przy przesłonie wstawionej i usuniętej, określa się możliwość występowania wykrywanego związku chemicznego w tej przestrzeni.

   

  Możliwe zastosowanie

  Określa możliwość występowania wykrywanego związku chemicznego w przestrzeni. Bezpieczeństwo w pomieszczeniach

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej

  Opis

  Nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej, według wynalazku, montowana na tylnej ścianie oparcia, charakteryzuje się tym, że jest bryłą owalno-wypukłą o promieniu zewnętrznym R1 od 10 do 20cm, promieniu wewnętrznym R2 od 5 do 10 cm, wysokości H od 20 do 30cm i zastępczym module Younga od 2 do 20MPa.

   

  Możliwe zastosowanie

  Nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej w szczególności autobusów zmniejszająca urazy głowy pasażerów powstające w następstwie wypadków i gwałtownych zatrzymań

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Mechanizm wznoszący masztu turbiny wiatrowej małej mocy

  Opis

  Mechanizm wznoszący masztu turbiny wiatrowej małej mocy, według wynalazku, przeznaczony do stawiania lekkich masztów rurowych z przegubem centralnym składa się z belki wyciągowej mocowanej do podstawy masztu, dwóch dźwigników specjalnych, oraz wyciągarki wraz z liną, charakteryzuje się tym, że belka wyciągowa zakończona jest gniazdem, o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy zewnętrznej masztu, posiadającym dwa czopy łożyskowe na powierzchni zewnętrznej osadzane w gniazdach łożyskowych nakrętek poruszających się po śrubach trapezowych dźwigników specjalnych, przy czym dźwignik specjalny składa się z podstawy w postaci płyty połączonej ze wspornikami oraz śruby trapezowej podpartej obrotowo na górze przy pomocy brązowej tulei ślizgowej umieszczonej w gnieździe przymocowanym do wsporników, na dole przy pomocy łożyska stożkowego umieszczonego w gnieździe w postaci tulei przymocowanej do podstawy, a gniazdo łożyskowe stanowi otwór boczny w korpusie nakrętki, prostopadły do osi otworu gwintowanego.

   

  Możliwe zastosowanie

  Przeznaczony do stawiania lekkich masztów rurowych

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Zawór regulujący przepływ czynnika szczelinującego

  Opis

  Zawór regulujący przepływ czynnika szczelinującego, według wynalazku, składa się z tłoka umieszczonego w tulei wewnętrznej, uszczelnień, elementu sprężysty górnego umieszonego nad tłokiem, elementu sprężystego dolnego umieszczonego pod tłokiem, pokrywy górnej i pokrywy dolnej z otworami przelotowymi, tulei zewnętrznej, tulei środkowej oraz tulei wewnętrznej charakteryzuje się tym, że tłok posiadający górny i dolny nieprzelotowy otwór osiowy jest umieszczony w tulei wewnętrznej pomiędzy elementem sprężystym górnym opierającym się o pokrywę górną i elementem sprężystym dolnym opierającym się o pokrywę dolną, na ścianie tulei wewnętrznej znajdują się trzy pierścieniowe otwory przy czym położenie kątowe, rozstaw oraz wielkość kątowa otworów w tulei wewnętrznej odpowiada położeniu kątowemu, rozstawowi oraz wielkości kątowej otworów pierścieniowych w korpusie tłoka, na ścianie tulei środkowej wykonane jest okno oraz podłużne wycięcie, przy czym wysokość i wielkość kątowa okna odpowiada rozstawowi oraz wielkości kątowej otworów pierścieniowych tłoka, a podłużne wycięcie jest usytuowane pomiędzy środkowym otworem tulei wewnętrznej, a końcem tulei środkowej, wielkość kątowa wycięcia w tulei środkowej i jego położenie kątowe odpowiada otworowi pierścieniowemu w pokrywie górnej

   

  Możliwe zastosowanie

  Przedmiotem wynalazku jest zawór do szczelinowania skał wykorzystywany w górnictwie odwiertowym, przystosowany do odwiertów pionowych jak i poziomych

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób wytwarzania jednoelementowej kładki kompozytowej

  Opis

  Sposób wytwarzania jednoelementowej kładki kompozytowej polegający na równoczesnym uformowaniu pomostu o strukturze przekładowej z włókna szklanego zawierającego rdzeń z piankowego tworzywa sztucznego wraz z bocznymi ściankami i poręczami charakteryzuje się według wynalazku w tym, że ustala się warunki techniczne kładki, po czym wykonuje się u‑kształtny foremnik dostosowany do tych warunków technicznych. Foremnik wykłada się zbrojeniem z warstw uniepalnionego włókna szklanego, pomiędzy którymi umieszcza się rdzeń z piankowego tworzywa sztucznego również w bocznych ściankach i poręczach kładki. Następnie tak wypełniony foremnik umieszcza się w worku próżniowym, który następnie w znany sposób wypełnia się żywicą syntetyczną w warunkach obniżonego ciśnienia wynoszącego od 0,02 MPa do 0,09 MPa, w procesie infuzji

   

  Możliwe zastosowanie

  Ma zastosowanie w inżynierii mostowej do produkcji kładek pieszych nad drogami przyspieszonego ruchu, innymi ciągami komunikacyjnymi lub ściekami wodnymi

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Politechnika Gdańska
  • Roma sp. z o. o.

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób korelacji wpływu temperatury na wartość czułości napięciowej detektorów w matrycy mikrobolometrycznej

  Opis

  Sposób korekcji wpływu temperatury na wartość napięcia wyjściowego z matrycy detektorów mikrobolometrycznych charakteryzujący się tym, że czułość napięciową detektorów wzorcuje i mierzy się w module na podstawie pomiaru rozrzutu napięcia wyjściowego z matrycy (niejednorodności odpowiedzi detektorów), a następnie czułość napięciową koryguje za pomocą wypracowanego w module automatycznej regulacji napięcia wytwarzanego w przetworniku DAC zasilającego gałąź pomiarową.

   

  Możliwe zastosowanie

  W kamerze termowizyjnej

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Urządzenie z ruchomą przesłoną do zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach

  Opis

  Wynalazek dotyczy urządzenia do zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach wykorzystującego wiązkę światła prześwietlającą kabiny sprawdzanych pojazdów oraz posiadającego ruchomą kuwetę wzorcową umieszczoną w torze prześwietlającej wiązki w czasie, gdy pojazd nie jest prześwietlany. Urządzenie posiada dodatkowo szybką przesłonę zasłaniającą promieniowanie w celu niedopuszczenia do nasycenia się detektora w czasie gdy nie jest przysłonięty przez prześwietlany pojazd lub kuwetę wzorcową. Ponadto do wsuwania i wysuwania szybkiej przesłony i kuwety wzorcowej przewiduje się wykorzystanie w urządzeniu serwomechanizmów i sterowanych przez odpowiednie fotokomórki.

   

  Możliwe zastosowanie

  Wykrywa pary alkoholi w pojazdach

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Impulsowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest impulsowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej zakończonej zwierciadłem charakteryzujący się tym, że zawiera laser generujący impulsy świetlne, którego wyjście połączone jest światłowodem z pierwszym portem cyrkulatora, którego drugi port przyłączony jest do pierwszego portu sprzęgacza dzielącego impulsy wejściowe na dwa impulsy wyjściowe podawane odpowiednio na trzeci port i czwarty port sprzęgacza, przy czym trzeci port sprzęgacza jest połączony pierwszym światłowodem z pierwszym portem polaryzacyjnego dzielnika wiązki, a czwarty port sprzęgacza jest połączony drugim światłowodem, w którego torze znajduje się mechaniczne obrócenie osi światłowodu o 90°, z drugim portem polaryzacyjnego dzielnika wiązki, przy czym pierwszy światłowód zawiera pośredni modulator fazy i jest dłuższy od drugiego światłowodu, a wyjście polaryzacyjnego dzielnika wiązki przyłączone jest do wejścia światłowodowej linii transmisyjnej, przy czym pierwszy port sprzęgacza jest połączony z drugim portem cyrkulatora, którego trzeci port jest połączony z pierwszym detektorem, a drugi port sprzęgacza jest połączony z drugim detektorem.

   

  Możliwe zastosowanie

  Umożliwia wykrycie zmian w kształcie toru światłowodowego

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób wytwarzania konwertera polimerowego do łączenia włókien światłowodowych i polimerowy konwerter do łączenia włókien światłowodowych

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania konwertera polimerowego do łączenia włókien światłowodowych i polimerowy konwerter do łączenia włókien światłowodowych

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek znajduje zastosowanie w przemyśle telekomunikacyjnym związanym z wdrażaniem sieci optycznych wykorzystujących włókna ze szkła krzemionkowego i z tworzyw sztucznych oraz technologii czujników światłowodowych wykorzystujących tego typu włókna

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób optycznego szyfrowania informacji i układ do optycznego szyfrowania informacji

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest układ do optycznego szyfrowania informacji w postaci ciągu bitów oryginalnych, charakteryzujący się tym, że zawiera: bufor słowa do odczytywania kolejnych N‑bitowych słów z ciągu bitów oryginalnych; przyłączony do bufora słowa układ formujący wiązkę światła odzwierciedlającą zawartość N‑bitowego słowa zapisanego w buforze słowa; przyłączony do układu formującego modulator przestrzenny wiązki, zawierający matrycę komórek selektywnie przepuszczających lub blokujących światło z wiązki światła w zależności od konfiguracji komórek; i przyłączony do modulatora przestrzennego wiązki sterownik szyfrowania podający do modulatora przestrzennego wiązki klucz szyfrowania określający kolejne ustawienia komórek modulatora przestrzennego wiązki.

   

  Możliwe zastosowanie

  Szyfrowanie informacji

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Kwantowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest kwantowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej zakończonej zwierciadłem charakteryzujący się tym, że zawiera laser generujący impulsy świetlne, którego wyjście połączone jest, poprzez regulowany tłumik optyczny tłumiący impuls do poziomu mocy, w którym sygnał tłumiony jest do poziomu nie większego niż jeden foton, z pierwszym portem cyrkulatora, którego drugi port przyłączony jest do pierwszego portu sprzęgacza dzielącego falę związaną z fotonem z pierwszego portu na dwie fale propagujące się trzecim i czwartym portem wyjściowym sprzęgacza, przy czym trzeci port sprzęgacza jest połączony pierwszym światłowodem z pierwszym portem polaryzacyjnego dzielnika wiązki, a czwarty port sprzęgacza jest połączony drugim światłowodem, w którego torze znajduje się mechaniczne obrócenie osi światłowodu o 90°, z drugim portem polaryzacyjnego dzielnika wiązki, przy czym pierwszy światłowód jest dłuższy od drugiego światłowodu, a wyjście polaryzacyjnego dzielnika wiązki przyłączone jest do wejścia światłowodowej linii transmisyjnej, przy czym pierwszy port sprzęgacza jest połączony z drugim portem cyrkulatora, którego trzeci port jest połączony z pierwszym detektorem jednofotonowym, a drugi port sprzęgacza jest połączony z drugim detektorem jednofotonowym.

   

  Możliwe zastosowanie

  Dzięki wykorzystaniu pojedynczych fonów, opracowany układ detektora kwantowego umożliwia detekcję zaburzeń mechanicznych powiązanych z podsłuchem światłowodowej linii transmisyjnej

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Mechanizm zaczepu zamka broni automatycznej oraz komora spustowa zwłaszcza karabinka modułowego

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest Mechanizm zaczepu zamka broni automatycznej oraz komora spustowa zwłaszcza karabinka modułowego z takim mechanizmem.

   

  Możliwe zastosowanie

  Mechanizm zaczepu zamka może być stosowany w różnych typach broni strzeleckiej „długiej”, wymagającej dostosowania broni do użytku przez strzelców zarówno prawo, jak i leworęcznych. Komora spustowa według wynalazku może mieć zastosowanie w broni automatycznej, przystosowanej do zasilania z wymiennego magazynka pudełkowego.

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna,
  • Fabryka Broni ŁUCZNIK- sp. z o.o.

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Zaczep fotelika bezpieczeństwa

  Opis

  Zaczep systemu mocującego fotelik bezpieczeństwa, według wynalazku, składa się z korpusu w postaci płaskownika, w którym znajduje się prostokątne wycięcie pod uchwyt zakończone skosem, przy czym wysokość wycięcia odpowiada średnicy uchwytu, prostokątne wycięcie pod zapadkę w płaszczyźnie głównej korpusu, otwór osi zapadki, otwór trzpienia blokującego, zapadki posiadającej wybrania pod trzpień blokujący oraz uchwyt, połączonej obrotowo z osią zamocowaną w korpusie zaczepu, sprężyn umieszczonych na osi zapadki opierających się jednym końcem o zapadkę, a drugim o korpus zaczepu, trzpienia blokującego umieszczonego w otworze korpusu, sprężyny umieszczonej na trzpieniu opierającej się jednym końcem o korpus, a drugim o trzpień charakteryzuje się tym, że w korpusie na wysokości wycięcia pod uchwyt znajduje się prostokątne wybranie oraz cylindryczne gniazdo połączone z wybraniem, w wybraniu znajduje się popychacz składający się z widełek opierających się o uchwyt oraz stopy w postaci walca umieszczonego w gnieździe, przy czym na stopie popychacza znajduje się sprężyna opierająca się jednym końcem o ścianę wybrania, a drugim końcem o widełki.

   

  Cel wynalazku

  Celem wynalazku jest przedstawienie zaczepu systemu mocującego fotelik bezpieczeństwa kasującego luz w kierunku równoległym do osi wzdłużonej pojazdu

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Uchwyt justowniczy

  Opis

  Wynalazek dotyczy urządzenia do justowania elementów optycznych, zwłaszcza zwierciadeł, zwanego uchwytem justowniczym. Zastrzeżony uchwyt składający się z korpusu ze sztywno przymocowaną do niego płytą nośną z zamocowanym elementem optycznym, zginaną przy pomocy odpowiednich śrub popychających, wkręcanych w ścianki korpusu, charakteryzuje się tym, że płyta nośna posiada dwa skrzyżowane nacięcia w miejscach swojego przeginania. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania na jednej płycie nośnej dwóch niezależnych przegięć w dwóch płaszczyznach.

   

  Możliwe zastosowanie

  Uchwyty justownicze są powszechnie wykorzystywane w laboratoriach optycznych i w technice laserowej oraz w różnych urządzeniach wykorzystujących wiązki świetlne

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób intensyfikacji szybkości absorbcji i desorpcji wodoru

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest sposób intensyfikacji absorpcji i desorpcji wodoru

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek dotyczy dziedziny energetyki w zakresie rozwiązań dotyczących intensyfikacji szybkości absorpcji i desorpcji wodoru

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej na łuku drogi

  Opis

  Składa się z powłoki kompozytowej poliestrowo-szklanej przedniej, powłoki kompozytowej poliestrowo-szklanej tylnej, rdzenia piankowego w dwóch kanałach, przy czym powłoka przednia, rdzeń piankowy oraz powłoka tylna są trwale zintegrowane, a grubość rdzenia piankowego wynosi od 30 do 80mm, nakładka jest mocowana do prowadnicy bariery za pomocą złączy śrubowych w wolnych otworach w osi prowadnicy za pośrednictwem podkładek gumowych przednich, podkładek gumowych tylnych oraz podkładek stalowych ocynkowanych ogniowo.

   

  Możliwe zastosowanie

  Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej do zastosowania na łukach dróg ruchu przyspieszonego.

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Roma sp. z o.o.
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz
  • Instytut Transportu Samochodowego

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Balon angioplastyczny o zwiększonej średnicy części środkowej względem części proksymalnej i dystalnej

  Opis

  Balon angioplastyczny o zwiększonej średnicy części środkowej względem części proksymalnej i dystalnej, według wynalazku, zbudowany jest z trzech połączonych części o różnych średnicach, przeznaczony do przeprowadzania zabiegów angioplastyki balonowej naczyń wieńcowych, szczególnie w miejscach ich bifurkacji charakteryzuje się tym, że średnica dp części proksymalnej i średnica dd części dystalnej wynosi od 1,5 do 5,0mm i jest dopasowana do średnicy segmentu dystalnego tętnicy, czyli odcinka naczynia poniżej bocznicy, podczas gdy część środkowa stanowiąca kuliste poszerzenie pomiędzy częściami skrajnymi, posiada maksymalną średnicę ds większą od części proksymalnej i dystalnej, przy czym stosunek maksymalnej średnicy ds części środkowej do średnicy dp części proksymalnej lub średnicy dd części dystalnej wynosi od 1,1 do 1,5.

   

  Możliwe zastosowanie

  Przeznaczony do przeprowadzania zabiegów angioplastyki balonowej naczyń wieńcowych, szczególnie w miejscach ich bifurkacji

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Centrum Medyczne URSUS

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej z poszerzeniem w części środkowej
  Opis
  Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej z poszerzeniu w części środkowej, zbudowany z trzech połączonych części o różnych średnicach, przeznaczony do przeprowadzania zabiegów angioplastyki balonowej naczyń wieńcowych, szczególnie w miejscach ich bifurkacji, znamienny tym, że część proksymalna posiada zredukowaną średnicę dp w stosunku do średnicy dd części dystalnej, przy czym stosunek średnicy dp części proksymalnej do średnicy dd części dystalnej wynosi od 0,25 do 0,75, a część środkowa stanowi kuliste poszerzenie pomiędzy częściami skrajnymi o maksymalnej średnicy ds większej od średnicy dd części dystalnej, przy czym stosunek maksymalnej średnicy ds części środkowej do średnicy dd części dystalnej wynosi od 1,1 do 1,5.
   
  Możliwe zastosowanie
  Przeznaczony do przeprowadzania zabiegów angioplastyki balonowej naczyń wieńcowych, szczególnie w miejscach ich bifurkacji
   
  Właściciel
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Centrum Medyczne URSUS
   
  Proponowany sposób komercjalizacji
  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off
   
  Rodzaj
  Wynalazek
   
  Patent
  TAK
   
  Kontakt
  261 839 088
 • Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej

  Opis

  Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej, według wynalazku, zbudowany jest z trzech połączonych części o różnych średnicach, przeznaczony do przeprowadzania zabiegów angioplastyki balonowej naczyń wieńcowych, szczególnie w miejscach ich bifurkacji charakteryzuje się tym, że część proksymalna posiada zredukowaną średnicę dp w stosunku do średnicy dd części dystalnej, przy czym stosunek średnicy dp części proksymalnej do średnicy dd części dystalnej wynosi od 0,25 do 0,75, a część środkowa stanowi równomierne przejście pomiędzy częściami skrajnymi.

   

  Możliwe zastosowanie

  Przeznaczony do przeprowadzania zabiegów angioplastyki balonowej naczyń wieńcowych, szczególnie w miejscach ich bifurkacji

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Centrum Medyczne URSUS

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • System Ochrony Aktywnej

  Opis

  System obrony aktywnej, według wynalazku, składa się z modułu detekcji, modułu decyzyjnego, modułu destruktorów charakteryzuje się tym, że w skład modułu destruktorów wchodzą kasety zawierające od 1 do 20 liniowych ładunków niszczących składających się z obudowy, materiału wybuchowego, wkładki oraz zapalników.

   

  Możliwe zastosowanie

  Przeznaczony do niszczenia pocisków podkalibrowych, odłamkowo-burzących czy też pocisków z głowicą kumulacyjną

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Centrum Medyczne URSUS

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Broń automatyczna, zwłaszcza karabinek modułowy, ze zmianą kierunku wyrzucania łusek
  Opis
  Przedmiotem wynalazku jest broń automatyczna, zwłaszcza karabinek modułowy ze zmianą kierunku wyrzucania łusek z prawostronnego na lewostronny, umożliwiający efektywne (ergonomiczne) użytkowanie broni zarówno przez strzelców prawo‑, jak i leworęcznych.
   
  Możliwe zastosowanie
  Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w różnych typach broni strzeleckiej (zarówno zbudowanej w klasycznym, jak i bezkolbowym układzie konstrukcyjnym), w których jest wymagana zmiana kierunku wyrzucania łusek.
   
  Właściciel
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Fabryka Broni „Łucznik-Radom” Sp. z o.o.
   
  Proponowany sposób komercjalizacji
  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off
   
  Rodzaj
  Wynalazek
   
  Patent
  TAK
   
  Kontakt
  261 839 088
 • Sposób emisji promieniowania laserowego z dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego

  Opis

  Sposób emisji promieniowania laserowego z dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego, gdzie do dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego mocuje się za pomocą spawu telekomunikacyjny światłowodów jednomodowy o długości zapewniającej emisję promieniowania na wyjściu światłowodu w modzie podstawowym TEM00. Na wejście światłowodu podawane jest promieniowanie elektromagnetyczne. Różnica średnicy rdzenia dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego i średnicy rdzenia telekomunikacyjnego światłowodu jednomodowego jest nie większa niż 3:2

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek należy do dziedziny techniki optoelektronika

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób generacji promieniowania supercontinuum o płynnie regulowanej szerokości widma w ośrodku nieliniowym

  Opis

  Przedmiotem zgłoszenia jest sposób generacji promieniowania supercontinuum o płynnie regulowanej szerokości widma w ośrodku nieliniowym, gdzie żądaną szerokość widma generowanego promieniowania uzyskuje się poprzez zmianę czasu trwania impulsów pompujących ośrodek nieliniowy, generowanych przez diodę laserową z bezpośrednią modulacją prądu, uprzednio wzmocnionych w kaskadzie wzmacniaczy światłowodowych .

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek należy do dziedziny techniki optoelektronika

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • System obrony aktywnej

  Opis

  System obrony aktywnej składa się z modułu detekcji, modułu decyzyjnego, modułu destruktorów charakteryzuje się tym, że w skład modułu detekcji wchodzi dookólna pasywna głowica optoelektroniczna podczerwieni wyposażona w szerokopasmowy filtr przepuszczający promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 3 do 5,5 µm.

   

  Możliwe zastosowanie

  Przeznaczony do niszczenia kierowanych i niekierowanych pocisków z głowicami kumulacyjnymi

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób przygotowania zbiornika geotermalnego

  Opis

  Sposób przygotowania zbiornika geotermalnego, według wynalazku, polega na wydrążeniu w przybliżeniu pionowego odwiert głównego do gorących suchych formacji skalnych, wyznaczeniu kierunków naprężeń głównych, wykonaniu co najmniej jednej pary w przybliżeniu poziomych odwiertów odchodzących od odwiertu głównego na dwóch poziomach, przy czym kierunki odwiertów pokrywają się z kierunkami naprężeń głównych w formacji skalnej SHmax i SHmin, jednoczesnym szczelinowaniu z użyciem materiału podsadzkowego par odwiertów znajdujących się na dwóch poziomach, przy czym pary odwiertów leżących w kierunku prostopadłym do kierunku najmniejszego naprężenia głównego SHmin podaje się jednokrotnemu szczelinowaniu, a pary odwiertów równoległych do najmniejszego naprężenia głównego SHmin podaje się szczelinowaniu w kilku punktach na ich długości.


  Możliwe zastosowanie

  Sposób przygotowania zbiornika geotermalnego


  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna


  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off


  Rodzaj

  Wynalazek


  Patent

  TAK


  Kontakt

  261 839 088

 • Sito molekularne

  Opis

  Sito molekularne składa się z trzech siatek o takim samym kształcie i wymiarze, umieszczonych na sobie wzdłuż ich płaskich powierzchni, gdzie otwory siatki górnej mają średnicę od 5 μm do 8 μm, otwory siatki środkowej mają średnicę od 100 μm do 500 μm, otwory siatki dolnej mają średnicę od 9 μm do 11 μm, gdzie otwory siatki górnej ułożone są w sposób naprzemienny względem otworów siatki dolnej oraz że, grubość siatki górnej wynosi od 10 μm do 20 μm, grubość siatki środkowej wynosi od 4 μm do 8 μm a grubość siatki dolnej wynosi od 50 μm do 150 μm

   

  Możliwe zastosowanie

  Przedmiotem wynalazku jest sito molekularne do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, umożliwiające wykrywanie i izolowanie krążących komórek nowotworowych podczas analizy krwi pacjentów onkologicznych, jak również na wczesnym etapie rozwoju choroby w badaniach przesiewowych

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób neutralizacji pocisku przeciwpancernego i układ antypocisku

  Opis

  Sposób neutralizacji pocisku przeciwpancernego z wykorzystaniem ładunku odłamowego charakteryzuje się tym, że w wystrzelonym antypocisku blok zabezpieczeń uruchamia blok nadawczo-odbiorczy , blok analizy i blok wypracowania decyzji a blok nadawczo-odbiorczy z systemem antenowym monitoruje przestrzeń w poszukiwaniu pocisku przeciwpancernego, a gdy ten zostaje wykryty, sygnał z bloku nadawczo-odbiorczego przesyłany jest do bloku analizy sygnału , który dokonuje estymacji parametrów lotu wykrytego pocisku przeciwpancernego i przesyła je do bloku wypracowania decyzji , który uruchamia wybrany zapalnik lub zapalniki w bloku zapalników w wybranym momencie i wybranej kolejności zapewniających neutralizację pocisku przeciwpancernego z głowicą kumulacyjną. Przedmiotem zgłoszenia jest również układ antypocisku

   

  Możliwe zastosowanie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób neutralizacji pocisku przeciwpancernego i układ antypocisku. Sposób według wynalazku może być stosowany w aktywnej obronie obiektów stacjonarnych, mobilnych oraz pływających przed zagrożeniami powodowanymi przez pociski przeciwpancerne, pociski przeciwokrętowe oraz rakiety antydiolokacyjne

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Osłona antywybuchowa kopmozytowo-pianowa do ochrony słupów obiektów publicznych

  Opis

  Osłona kompozytowo-pianowa CFPS (Composite-Foam Protective Shield) do ochrony antywybuchowej słupów obiektów infrastruktury krytycznej składa się z powłoki kompozytowej walcowo-pierścieniowej wewnętrznej, powłoki kompozytowej walcowo-pierścieniowej zewnętrznej, rdzenia z materiału piankowego, podkładki stalowej pierścieniowej pod kotwy, łączące osłonę ze stopą fundamentową słupa.

   

  Możliwe zastosowanie

  Osłona antywybuchowa kopmozytowo-pianowa do ochrony słupów obiektów publicznych

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób oceny kształtu dwuwymiarowych pęknięć zmęczeniowych

  Opis

  Sposób oceny kształtu pęknięć dwuwymiarowych charakteryzuje się tym, że określa się zależność wyników badań spadku potencjału prądu stałego i analizy rozwoju pęknięć zmęczeniowych uzyskanych przy użyciu metody wielokolorowego barwienia, następnie zarejestrowane obrazy tej zależności się przetwarza i wykorzystuje do budowy modeli obliczeniowych stosowanych do prognozowania trwałości elementów konstrukcyjnych. Sposób umożliwia określenie precyzyjnej relacji między długością pęknięcia na powierzchni i w głąb elementu konstrukcyjnego w kolejnych fazach jego rozwoju w zależności od warunków obciążenia i kształtu elementu. Tak zarejestrowany przypadek rozwoju pęknięcia zmęczeniowego można poddawać analizie w dowolnym miejscu i czasie przy zastosowaniu szerokiej gamy metod badawczych.

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek plasuje problematykę w dziedzinie techniki jaką jest inżynieria mechaniczna

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Panel Energochłonny na bariery drogowe

  Opis

  Bariera drogowa jest urządzeniem poprawiającym bezpieczeństwo ruchu drogowego, mającym na celu zapobieganie zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach niebezpiecznych lub przejechaniu na jezdnię o przeciwnym kierunku ruchu, a także niedopuszczenie do kolizji z obiektami w pobliżu drogi. Oprócz uniemożliwienia przejechania poza krawędź drogi lub przejechania na drugą jezdnię o przeciwnym kierunku ruchu, bariera powinna wyprowadzić pojazd na tor ruchu równoległy do bariery, przy czym nie może dojść do znacznego odbicia lub sprężystego odrzucenia pojazdu. Bariera powinna też powodować możliwie niewielkie uszkodzenia pojazdu, nie utrudniające panowania nad kierownikiem jazdy.

   

  Możliwe zastosowanie

  Przedmiotem wynalazku jest smart panel do stosowania na barierach drogowych celem zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Opisany wynalazek kwalifikowany jest w dziedzinie bezpieczeństwo i transport

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Żelazne porowate łożysko ślizgowe kompleksowo modyfikowane

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest żelazne porowate łożysko ślizgowe (tuleja) nowej generacji kompleksowo modyfikowane, przeznaczone do pracy przy podwyższonym obciążeniu, w szerokim zakresie temperatur i przy średnich prędkościach obrotowych, charakteryzuje się tym, że do jego modyfikacji wykorzystano minimum dwa sposoby podwyższenia ich właściwości użytkowych, którymi są: dodanie do żelaznego spieku do 3% mas. heksagonalnego azotku boru h‑BN (i ewentualnie korzystnie do 2,5% Cu); wykonanie techniką laserową do 8 mikrosegmentów wzdłuż tworzącej walca, rozłożonych na obwodzie otworu, które mogą być dodatkowo pokryte nanopowłoką azotku boru; i smarowanie (nasączenie) łożyska (tulei) odpowiednio dobraną cieczą jonową, korzystnie 1,2‑dimetylo-3-propyloimidazolowym bis(trifluorometylosulfonylo)imidem

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek kwalifikowany jest w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn-tribologii

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Żelazne porowate łożyska ślizgowe nasycone dobraną cieszą jonową

  Opis

  Przedmiotem wynalazku są żelazne porowate łożyska ślizgowe (tuleje), smarowane (nasączane) odpowiednio dobraną cieczą jonową, co pozwala na ich pracę od temperatur skrajnie ujemnych, np. ‑50°C, do skrajnie dodatnich, np. 400°C, przy średnich prędkościach obrotowych i podwyższonych obciążeniach

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek kwalifikowany jest w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn-tribologii

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Żelazne łożyska porowate z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na ich powierzchni ślizgowej

  Opis

  Przedmiotem wynalazku są Żelazne łożyska porowate z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na ich powierzchni ślizgowej

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek kwalifikowany jest w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn-tribologii

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Porowate łożyska ślizgowe spiekane z proszku żelaza z dodatkiem heksagonalnego azotku boru h‑BN

  Opis

  Przedmiotem wynalazku są porowate łożyska ślizgowe spiekane z proszku żelaza, których właściwości użytkowe są ulepszone poprzez dodanie w trakcie ich wytwarzania do 3% mas. heksagonalnego azotku boru h‑BN. Taka tuleja może korzystnie zawierać dodatkowo do 2,5% Cu, co wpływa na poprawienie właściwości wytrzymałościowych i eksploatacyjnych spieku, podobnie jak zastosowanie odpowiedniego oleju smarowego do ich nasączenia

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek kwalifikowany jest w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn-tribologii

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Wielokomorowy cylinder do rozdrabniania i mechanicznej syntezy proszków stopowych w młynkach planetarnych

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest wielokomorowy cylinder do rozdrabniania i mechanicznej syntezy proszków stopowych metali, stopów i związków chemicznych w kulowych młynach planetarnych. Składa się on z pokrywy górnej, pierścieni mielących, usytuowanych na obwodzie pierścieni komorach mielących , kołnierza centrującego, podtoczenia osadczego, występu odpychającego kulki i otworów montażowych.

   

  Możliwe zastosowanie

  Jego zastosowanie przewiduje się do uzyskiwania równocześnie i w jednakowych warunkach technologicznych oraz czasie, wieloelementowej biblioteki próbek proszków stopów metali/niemetali, różniących się między sobą w zadany sposób składem chemicznym. Silne rozdrobnienie ziarna połączone z silnym odkształceniem cząstek prowadzi do mechanicznej syntezy mielonych proszków. Pozwala to na otrzymywanie niekonwencjonalnych materiałów niemożliwych do wyprodukowania metodami tradycyjnymi. W zależności od uwarunkowań, powstały stop może mieć charakter roztworu stałego, fazy międzymetalicznej, mieszaniny składników lub materiału amorficznego. Końcowy efekt zależny jest od typu młynka, szybkości i czasu mielenia, parametrów napełnienia komory mielącej i rodzaju zastosowanej atmosfery.

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Urządzenie do zdalnego określania kąta nachylenia szyby bocznej poruszającego się samochodu

  Opis

  Urządzenie optoelektroniczne do zdalnego pomiaru kąta nachylenia szyby bocznej w poruszającym się samochodzie, wykorzystuje wiązkę światła z lasera skierowaną w kierunku poziomym na szybę boczną nadjeżdżającego samochodu i po odbiciu od niej na pionową linijkę detektorów umieszczoną nad laserem. W ten sposób pozwala na podstawie znajomości położenia najsilniej oświetlonego detektora na linijce, określić kąt α nachylenia sprawdzanej szyby

   

  Możliwe zastosowanie

  Urządzenie to może być wykorzystane zwłaszcza jako podzespół urządzenia do zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Wieloczłonowe urządzanie penetrujące do wykonywania odwiertów o małej średnicy

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest wieloczłonowe urządzenie penetrujące posiadające modułową budowę umożliwiającą dowolną konfigurację, które składa się z modułów służących do drążenia, manewrowania całym urządzeniem oraz rozpoznania podziemnego złoża, których korpusy korzystnie mogą być wykonane z wysokowytrzymałych metali lub kompozytów, przy czym korpus modułu drążącego został wyposażony w kanały bądź prowadnice umieszczone po linii śrubowej. Całość urządzania tworzy połączone przegubowo moduły, co umożliwia płynną zmianę kierunku drążenia, a jednocześnie każdy następny z nich posiada mniejszą średnicę, minimalizując w ten sposób tarcie pomiędzy ścianą tunelu a urządzeniem, a każdy segment jest odpowiedzialny w procesie drążenia za inną funkcję

   

  Możliwe zastosowanie

  Urządzenie wykorzystywane do wykonywania odwiertów o małej średnicy

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wzór użytkowy

   

  Prawo wyłączne

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Pancerz prętowy o małej masie efektywnej

  Opis

  Przedmiotem wzoru użytkowego jest pancerz prętowy o małej masie efektywnej składający się z ramy, do której zamocowano elementy poprzeczne zabezpieczone spoiną pachwinową, następnie całość poprzez płaskowniki, połączono z ramą za pomocą połączenia śrubowego i przytwierdzono do ochranianego obiektu poprzez elementy montażowe. Elementy poprzeczne pancerza wypełnia się innym materiałem o mniejszej masie, korzystnie pianą lub materiałem kompozytowym, które następnie łączone są za pomocą warstwy kleju z wewnętrzną powierzchnią elementu poprzecznego

   

  Możliwe zastosowanie

  Pancerz prętowy może być stosowany na samochodach o mniejszej nośności podnosząc ich poziom ochrony przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi, a także na pojazdach o większej nośności bez ograniczania ich mobilności

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wzór użytkowy

   

  Prawo wyłączne

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Panel ochronny do pojazdów

  Opis

  Istota rozwiązania według wzoru użytkowego polega na tym, że jako elementy energochłonne zastosowano rury o przekroju okrągłym. Rury są ułożone pomiędzy zewnętrzną płytą ochronną i wewnętrzną płytą ochronną tak, że ścianki rur są równoległe do płaszczyzn powierzchni płyt ochronnych. Rury są przymocowane do płyt ochronnych za pomocą nitów lub śrób zaś ich osie podłużne są do siebie równoległe. Wnętrze rur może być wypełnione sklejonym i sprasowanym granulatem zawierającym metal i gumę

   

  Możliwe zastosowanie

  Przedmiotem wzoru użytkowego jest panel ochronny do pojazdów stosowany zwłaszcza do ochrony pojazdów bojowych przed minami o działaniu nie kontaktowym i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi na polu walki lub podczas realizacji misji stabilizacyjnych

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wzór użytkowy

   

  Prawo wyłączne

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • System płaskich siatek o kratownicowym układzie do zbrojenia betonu

  Opis

  System płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia betonu. Istota systemu polega na zastosowaniu nowego układu siatki do zbrojenia betonu, składającej się z prętów podłużnych – pasów oraz połączonych z nimi i wzajemnie ze sobą przez spajanie (zgrzewanie lub spawanie) prętów poprzecznych – krzyżulców, w układzie kratownicy hiperstatycznej (zesztywnianej)

   

  Możliwe zastosowanie

  Zbrojenie kratownicowe można stosować w elementach zginanych, obciążonych siłami podłużnymi, poprzecznymi, skręcającymi oraz w elementach pracującymi na docisk oraz przebicie. System płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia betonu można zastosować do zbrojenia belek, płyt, słupów i fundamentów żelbetowych. Zbrojenie może być wykonywane w formie płaskich siatek zbrojenia podłużnego (pasów) z połączonym układem zbrojenia poprzecznego (krzyżulców), co znacznie ułatwia transport. Zastosowanie tego typu układów zbrojenia znacznie przyspiesza wykonanie zarówno elementów prefabrykowanych jak i monolitycznych wykonywanych na budowie przez wyeliminowanie dużej liczby połączeń.

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych (np. gazu łupkowego) i w ich miejscu magazynowania CO2 lub innego gazu cięższego od CH4 z poziomych odwiertów małośrednicowych wykonanych w pojedynczym odwiercie pionowym. Istota wynalazku polega na tym, że najpierw zostaje odpowiednio przygotowany odwiert pionowy w złożu łupka gazowego znajdującego się pomiędzy pokładami litej skały. Z odwiertu pionowego są wyprowadzone promieniowo na obwodzie odwiertu głównego, małośrednicowe odwierty na kilku poziomach. Z powierzchni poprzez odwiert główny wprowadza się elastyczne lub półelastyczne rury o małej średnicy, które są izolowane lub wykonane z materiału wysoko izolacyjnego, bądź też wymagają wstępnego schłodzenia. Rury zostają wprowadzone do odwiertów bocznych. Następnie przez nie zostaje wprowadzony do złoża łupka gazonośnego za pomocą pompy kriogenicznej ciekły sprężony i schłodzony CO2. W złożu łupka rozpoczyna się proces rozprężania CO2 oraz jego przemiany fazowej pod wpływem panującej w złożu temperatury, co powoduje intensywne spękanie łupka, absorpcję CO2 i jednoczesną desorpcję gazu łupkowego. Proces ten trwa zwykle około 2 tygodni. Powstałe w złożu łupka gazonośnego pęknięcia umożliwiają uwolnienie gazu łupkowego wypchniętego przez cięższy CO2. Prezentowany sposób wydobycia węglowodorów gazowych jest o wiele bardziej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska. Sposób nie wymaga stosowania dużych ilości wody, chemicznych do niej domieszek i piasku do uzupełniania eksploatowanego złoża. Inną cechą korzystną jest możliwość wykorzystania tylko jednego odwiertu pionowego z odwiertami poziomymi do przeprowadzenia całego procesu wydobywczego. Sposób wypierania gazu łupkowego jest bardzo efektywny, proces absorpcji i desorpcji odbywa się na poziomie cząsteczkowym gazów

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek znajduje zastosowanie w wydobyciu węglowodorów gazowych

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Stanowisko badawcze do badań parametrów odrzutu i/lub podrzutu broni strzeleckiej

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja stanowiska badawczego do badań odrzutu i podrzutu broni strzeleckiej.

   

  Możliwe zastosowanie

  Konstrukcja stanowiska umożliwia pomiar i rejestrację przemieszczeń i przyspieszeń broni w czasie odrzutu, siły odrzutu oraz kąta i prędkości kątowej podrzutu. Umożliwia to przeprowadzenie badań i wyznaczenie charakterystyk odrzutu i podrzutu broni strzeleckiej.

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Fabryka Broni „Łucznik-Radom” Sp. z o.o.

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu w wydychanym powietrzu osoby fizycznej

  Opis

  Urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu w wydychanym powietrzu osoby fizycznej wykorzystujące trzy połączone wiązki monochromatycznego światła emitowane z układu , których jedna jest emitowana na częstotliwości dopasowanej do pasma absorpcji par alkoholu, druga na częstotliwości dopasowanej do pasma absorpcji dwutlenku węgla, a trzecia nie pokrywająca się z pasmem absorpcji tych związków, układ detekcji , oraz układ przetwarzania danych . Wiązki światła w tym samym czasie lub w bardzo krótkich odstępach czasowych, po prześwietleniu obszaru wydychanego powietrza przez kontrolowaną osobę fizyczną , są rejestrowane przez układ detekcji , dając sygnał różnicowy, na podstawie którego układ przetwarzania danych sygnalizuje ewentualne wystąpienie par alkoholu w powietrzu wydychanym przez tą osobę, lub daje informację, że kontrolowana osoba nie wydycha powietrza

  Możliwe zastosowanie

  Szybka i dyskretna kontrola stanu trzeźwości osób np. na masowych imprezach, zwłaszcza na stadionie

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna


  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off


  Rodzaj

  Wynalazek


  Patent

  TAK


  Kontakt

  261 839 088

 • Modułowy ząb przestrzenny do budowy lekkich osprzętów chwytakowych

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest modułowy ząb przestrzenny do budowy lekkich osprzętów chwytakowych, składający się z dwóch blach bocznych o zygzakowato ukształtowanych krawędziach w części górnej i charakterystycznie zakrzywionych w części dolnej wewnętrznej i zewnętrznej blachy chroniącej siłownik, dolnej blachy skrawającej, bocznych blach wzmacniających, znajdujących się w części dolnej blach bocznych, tulei jego obrotu oraz tulei osadczej siłownika

   

  Możliwe zastosowanie

  Modułowość przedstawionego rozwiązania, poprzez zastosowanie dowolnej jego liczby oraz własnego napędu, umożliwia budowę osprzętów chwytakowych o zwartej konstrukcji w dowolnej konfiguracji pod względem wielkości i rozwijanej siły zamykającej chwytak

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Nematyczne związki i nematyczne media je zawierające o dodatniej lub ujemnej anizotropii dielektrycznej

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest nowa rodzina związków ciekłokrystalicznych o średniej lub dużej dwójłomności, wskazujących korzystne właściwości jako składniki mieszanin ciekłokrystalicznych dla urządzeń i wskaźników pracujących w różnego rodzaju modach elektrooptycznych a zwłaszcza w modzie ECB

   

  Możliwe zastosowanie

  Przedmiotem wynalazku są nowe związki ciekłokrystaliczne i nematyczne media ciekłokrystaliczne (mieszaniny ciekłokrystaliczne) je zawierające o ujemnej lub dodatniej anizotropii przeznaczone do wykorzystania w różnych urządzeniach fotonicznych i wskaźnikach ciekłokrystalicznych, a zwłaszcza w modulatorach wiązki światła pracujących w różnych zakresach widma elektromagnetycznego.

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego badania automatyki karabinka, działającego na zasadzie odprowadzania gazów

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja stanowiska laboratoryjnego, przeznaczonego do badań doświadczalnych dynamiki działania gazów prochowych i ruchu napędzanego zespołu suwadła w zależności od parametrów konstrukcyjnych układu lufa+nabój – węzeł gazowy – suwadło (z tłoczyskiem)

   

  Możliwe zastosowanie

  Stanowisko może być wykorzystywane w wielu pracach badawczych, przykładowo do weryfikacji metod obliczeniowych oraz w procesie dydaktycznym

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Fabryka Broni „Łucznik-Radom” Sp. z o.o.

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Kaseta mostu pływającego

  Opis

  Zespół zamków, składa się z zamków głównych – pionowych, pomocniczo-centrujących – poziomych oraz zamków ruchomych, przy czym główny mechanizm łączenia, stanowi para złączy pionowych i poziomych rozmieszczonych symetrycznie w kasecie, a każde pojedyncze złącze pionowe lub poziome stanowi współpracująca ze sobą para podzespołów składająca się z trzpienia oraz z gniazda z otworem mieszczącym trzpień, przy czym trzpień stanowi bryła o zbieżnym kształcie, która na czas transportu jest chowana w gnieździe kasety. W konfiguracji kasety przygotowanej do transportu, trzpień jest całkowicie wsunięty w część gniazda, część gniazda pozwala na połączenie z częścią trzpieni drugiej kasety. W konfiguracji poprzedzającej bezpośrednio połączenie z drugą kasetą, część trzpienia jest wysunięta poza obrys ścianki stanowiącej burtę kasety, natomiast uchwyt zamocowany na ścianie czołowej części trzpienia pozwala na częściowe wysunięcie trzpienia z gniazda poza obrys kasety, a zastosowanie zbieżnej geometrii trzpienia złączy poziomych i pionowych ułatwia pozycjonowanie łączonych kaset względem siebie, natomiast swobodny ruch trzpienia ograniczony jest za pomocą specjalnej blokady zatrzaskowej w miejscu występowania otworu mocującego. Natomiast mechanizm otwierania kasety, stanowi zespół teleskopów ze sprężynami, które wraz z płytą zabezpieczającą umożliwia składanie i rozkładanie dwudzielnej kasety pojedynczego modułu pływającego. Składa się z dziesięciu teleskopów ze sprężynami oraz sztywną płytą wyprofilowanego dna wraz z płytą wychylną zabezpieczającą dziób kasety przed naporem nurtu wody, przy czym elementy sprężyste umieszczone w teleskopach wraz z napełnianą powietrzem, wysokowytrzymałą elastyczną powłoką ‑zbiornikiem powietrznym stanowią układ regulujący objętość i wyporność pojedynczej kasety

   

  Możliwe zastosowanie

  Opisywany wynalazek kwalifikowany jest w dziedzinie mechaniki i zastosowania nowych technologii produkcyjnych

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Lekki pancerz prętowy

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest lekki pancerz prętowy składający się z ramy płaskowników wykonanych z wysokowytrzymałego materiału, elementów montażowych pozwalających połączyć pancerz z chronionym obiektem, w których znajdują się różnego rodzaju wycięcia pozwalające na obniżenie całkowitej masy pancerza. Rama i płaskowniki od strony narażonej na atak mają ząbkowane wycięcia zwiększające możliwości zniszczenia pocisku z głowicą kumulacyjną oraz wycięcia ułatwiające montaż poszczególnych elementów pancerza zarówno poprzez ich spawanie lub klejenie

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek jest rodzajem obrony pasywnej dla lekkich pojazdów wojskowych, szczególnie przeciw pociskom z głowicami kumulacyjnymi. W związku z tym może mieć zastosowanie do ochrony pojazdów i załóg w strefach konfliktów zbrojnych.

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Karabinek do badań optymalizacyjnych węzła gazowego i stanowisko badawcze do badań optymalizacyjnych węzła gazowego broni automatycznej działającej na zasadzie odprowadzenia gazów

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja stanowiska badawczego do badań optymalizacyjnych węzła gazowego broni automatycznej działającej na zasadzie odprowadzenia gazów. Konstrukcja stanowiska umożliwia pomiar i rejestrację ciśnienia w przewodzie lufy oraz ciśnienia we wnętrzu węzła gazowego, co umożliwia przeprowadzenie badań optymalizacyjnych wielkości i objętości komory gazowej węzła gazowego w zależności od wielkości ciśnienia w lufie, średnicy i kształtu otworu gazowego oraz czasu trwania zjawiska

   

  Możliwe zastosowanie

  Karabinek do badań optymalizacyjnych węzła gazowego i stanowisko badawcze do badań optymalizacyjnych węzła gazowego broni automatycznej działającej na zasadzie odprowadzenia gazów

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Fabryka Broni „Łucznik-Radom” Sp. z o.o.

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Hydropneumatyczne zawieszenie podwozia sześciokołowego bezzałogowego robota inżynieryjnego

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest hydropneumatyczne zawieszenie podwozia bezzałogowego robota inżynieryjnego służące przede wszystkim do zwiększenia możliwości roboczych bezzałogowych robotów inżynieryjnych, poprzez poprawę ich zdolności do pokonywania przeszkód terenowych, zwiększenie zapasu stateczności wzdłużnej i poprzecznej zarówno podczas jazdy jak i pracy osprzętami roboczymi oraz zapewnienie równomiernego rozkładu nacisków na podłoże i w rezultacie efektywne przenoszenie siły napędowej na koła robota. Hydropneumatyczne zawieszenie podwozia sześciokołowego bezzałogowego robota inżynieryjnego składa się z sześciu siłowników hydraulicznych dwustronnego działania, trzech elektrohydraulicznych, czterodrogowych, trójpołożeniowych rozdzielaczy z zatrzaskami i sprężynami powrotnymi, dwunastu zaworów ręcznych, siedmiu zaworów elektrohydraulicznych z zatrzaskami, jednego elektrohydraulicznego, czterodrogowego, dwupołożeniowego rozdzielacza z zatrzaskiem, ośmiu gazowych akumulatorów hydrauliczny oraz ośmiu regulowanych zaworów dławiących

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek przeznaczony jest przede wszystkim dla robotów inżynieryjnych

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Wielofunkcyjna osłona balistyczna

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjna osłona balistyczna stanowiąca przenośną, rozkładaną konstrukcję, która zbudowana jest w formie otwartego prostopadłościanu, o połączonych przegubowo i sprężyście dwóch podstawowych częściach o panelowej kompozytowo – metalowej strukturze zapewniającej ochronę balistyczną mającą kształt zbliżony do litery L, w tym jedna z nich jest wyprofilowana w ten sposób, że spełnia funkcję uchwytu umożliwiającego mocowanie dowolnej liczby pojedynczych modułów do burty zewnętrznej pojazdu, zapewniając dodatkową siłę wyporu umożliwiającą pojazdowi przeprawę przez przeszkodę wodną. Ściana górna osłony jest trwale przymocowana do wyprofilowanej ściany nośnej. Ściana ta jest uformowana w taki sposób, że jej dwie wystające powierzchnie tworzą uchwyt mocujący służący do umieszczenia wielofunkcyjnej osłony balistycznej na zespole listwy transportowej, który jest przymocowany po dwóch stronach pojazdu za pomocą połączeń śrubowych. Kształt ściany nośnej jest tak wyprofilowany, że w części górnej komory transportowej wydzielona jest komora eksploatacyjna, w której umieszczone są w specjalnych obręczach przewody zasilania powietrzem oraz butla ze sprężonym powietrzem pełniąca funkcję wspomagającą w pierwszym etapie rozkładania osłony. Z obu stron osłony, w dolnej części ściany nośnej, umocowane są na stałe zatrzaski zabezpieczające osłonę przed jej niekontrolowanym otwarciem.

   

  Możliwe zastosowanie

  Osłona balistyczna do pojazdów

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Nematyczne medium ciekłokrystaliczne dla urządzeń fotonicznych adresowanych dwoma czestotliwościami pola elektrycznego

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest nematyczne medium ciekłokrystaliczne o dodatniej anizotropii dielektrycznej w zakresie małych częstotliwości pola elektrycznego i o ujemnej anizotropii dielektrycznej w zakresie wyższych częstotliwości pola elektrycznego

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach fotonicznych i we wskaźnikach ciekłokrystalicznego, a szczególnie sterowanych matrycą aktywną. – techniką podwójnego adresowania.

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Układ wagonu platformy kolejowej z peronem do transportu kombinowanego

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest układ wagonu platformy kolejowej z peronem do transportu kombinowanego, w skład którego wchodzą wagon, pozwalający na załadunek i rozładunek oraz przewóz różnego typu środków transportu, zwłaszcza naczep ciągników siodłowych oraz samochodów ciężarowych, a także odpowiednio przystosowany peron ze wzmocnioną krawędzią najazdową. Wagon do transportu kombinowanego zbudowany jest z platformy obrotowej, która jest obracana względem węzła obrotowego, umieszczonego w centralnej części płyty podwozia wagonu za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych, zamontowanych w burtach platformy i bieżni prowadzących, zamocowanych do części nadwózkowych podwozia wagonu. Wagon przewozowy posiada także ażurową konstrukcję nośną nadwózkową, znajdującą się nad wózkami jezdnymi na obydwu końcach podwozia. Podwozie wagonu wyposażone jest w podpory, używane przy załadunku i rozładunku do usztywnienia konstrukcji. Ruchoma platforma wagonu wyposażona jest w grupę specjalnych urządzeń wsporczych, tzw. rolek, zainstalowanych w obszarze jej krańców, stanowiących dodatkowe jej podparcie w trakcie obrotu oraz pozwalających na swobodny obrót platformy względem płyty podłogowej wagonu i względem płyty peronu podczas załadunku i rozładunku. Podczas tych operacji wykorzystuje się także dodatkowe podpory płyty podwozia wagonu, opierane mechanicznie na główkach szyn. W położeniu transportowym platforma obrotowa wagonu do transportu kombinowanego mocowana jest sztywno na części nadwózkowej za pomocą specjalnych zamków ze sworzniami blokującymi

   

  Możliwe zastosowanie

  Zestaw wagonów transportu kombinowanego posiada prostą konstrukcję i z powodzeniem może być wykorzystywany przy istniejącym zapleczu infrastruktury kolejowej PKP. Wynalazek daje możliwość łatwego i szybkiego załadunku, a następnie przewozu i rozładunku różnego typu pojazdów

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Karabinek modułowy

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest karabinek modułowy, którego konstrukcja umożliwia uzyskanie – w zależności od potrzeb – broni w układzie konstrukcyjnym klasycznym lub broni w układzie konstrukcyjnym bezkolbowym, bazując na tych samych zespołach podstawowych

   

  Możliwe zastosowanie

  Ze względu na uniwersalność broń ta może stanowić uzbrojenie sił zbrojnych, jak również policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Fabryka Broni „Łucznik-Radom” Sp. z o.o.

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Mechanizm zatrzasku magazynka broni strzeleckiej, zwłaszcza karabinka modułowego

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest mechanizm zatrzasku magazynka broni strzeleckiej, zwłaszcza karabinka modułowego (przystosowanego do zasilania z wymiennego magazynka pudełkowego, wyposażonego w boczne, prostokątne wycięcie lub zagłębienie ustalające), przeznaczony do utrzymywania magazynka w gnieździe magazynka karabinka modułowego oraz umożliwiający odłączenie (wyjęcie) magazynka z gniazda magazynka (np. w celu wymiany magazynka)

   

  Możliwe zastosowanie

  Mechanizm zatrzasku magazynka może być stosowany w innych wzorach broni strzeleckiej zasilanej z wymiennego magazynka, która ma spełniać wymagania, dotyczące przystosowania broni zarówno dla strzelców prawo‑, jak i leworęcznych.

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Fabryka Broni „Łucznik-Radom” Sp. z o.o.

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Mechanizm wymiany lufy, zwłaszcza karabinka modułowego

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest mechanizm wymiany lufy, zwłaszcza karabinka modułowego.

   

  Możliwe zastosowanie

  Mechanizm ten może być stosowany w innych typach broni strzeleckiej, w których jest wymagana wymiana lufy

   

  Właściciel

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Fabryka Broni „Łucznik-Radom” Sp. z o.o.

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Niematyczne i chiralne medium ciekłokrystaliczne o ujemnej anizotropii dielektrycznej

  Opis

  Przedmiotem wynalazku jest nematyczne i chiralne medium ciekłokrystaliczne o ujemnej anizotropii dielektrycznej Δε i regulowanej anizotropii optycznej Δn w zakresie od małych do dużych wartości dwójłomności optycznej Δn przeznaczonych do wykorzystania w urządzeniach fotonicznych i wskaźnikach ciekłokrystalicznych

   

  Możliwe zastosowanie

  Wynalazek przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach fotonicznych i we wskaźnikach ciekłokrystalicznego

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088

 • Antyferroelektryczna ortokoniczna mieszanina o podwyższonej stabilności chemicznej i dużej wartości skoku helisy oraz związki chiralne, achiralne i racemiczne do jej wytwarzania
  Opis
  Wynalazek dotyczy ortokonicznej mieszaniny antyferroelektrycznej o podwyższonej stabilności chemicznej i dużym skoku helisy oraz związków chiralnych, achiralnych i racemicznych potrzebnych do jej wytworzenia.
   
  Możliwe zastosowanie
  Mieszaniny znajdują zastosowanie w urządzeniach obrazowania informacji, zaworach optycznych, holografii, a zwłaszcza w projektorach cyfrowych i płaskich ekranach graficznych ze względu na duży kontrast i szeroki kąt dobrego widzenia i umożliwiają stosowanie grubszych warstw ciekłokrystalicznych (powyżej 2·10 – 6 m).
   
  Właściciel
  Wojskowa Akademia Techniczna
   
  Proponowany sposób komercjalizacji
  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off
   
  Rodzaj
  Wynalazek
   
  Patent
  TAK
   
  Kontakt
  261 839 088
 • Sposób i urządzenie do autoryzacji abonenta oraz weryfikacji integralności depeszy fonicznej

  Opis

  Istotą zgłaszanego wynalazku jest sposób i urządzenie autoryzujące tożsamość oraz weryfikującej integralność depesz fonicznych abonentów w systemach telekomunikacyjnych. Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że do sygnału rozmownego abonenta telekomunikacyjnego dodaje się sygnał dodatkowy, który jest niesłyszalny w obecności sygnału rozmownego. Sygnał dodatkowy reprezentuje sobą zarówno informację o Osobistym Numerze Identyfikacyjnym przypisanym do określonego abonenta oraz o Funkcji Skrótu wyznaczonej na podstawie sygnału rozmownego. Sygnał rozmowny z dodanym do niego sygnałem dodatkowym przesyła się przez łącza telekomunikacyjne, następnie odbiera się go i dekoduje w urządzeniu końcowym abonenta. W wyniku dekodowania uzyskuje się informację o Osobistym Numerze Identyfikacyjnym abonenta oraz o Funkcji Skrótu, którą następnie porównuje się z Funkcją Skrótu wyznaczoną na podstawie niekodowanego odebranego sygnału rozmownego. Jeżeli te dwie Funkcje Skrótu czyli wyznaczona w wyniku dekodowania odebranego sygnału rozmownego oraz wyznaczona z niezdekodowanego odebranego sygnału rozmownego, zapisane w formie binarnej, są takie same oznacza to, że sygnał rozmowy jako depesza nie był edytowany

   

  Możliwe zastosowanie

  Wykorzystywany w telekomunikacji – telefonii

   

  Właściciel

  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Proponowany sposób komercjalizacji

  • Licencja
  • Partnerstwo w zakresie dalszych badań komercjalizacji
  • Sprzedaż praw własności
  • Spin off

   

  Rodzaj

  Wynalazek

   

  Patent

  TAK

   

  Kontakt

  261 839 088