Kanclerz

mgr inż. Stanisław Pitucha

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (kierunek eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, 1988 r.). W latach 90. ukończył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk  – studium prawa dla bankowców oraz na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Nauk Ekonomicznych w zakresie bankowości i finansów. Obecnie jest słuchaczem X edycji studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, szkolnictwa wyższego, doradztwa w zarządzaniu oraz administrowaniu szpitalami prywatnymi i publicznymi. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pełniąc funkcję zastępcy kanclerza, odpowiadał za obszar zamówień publicznych, logistyki i kancelarii uczelni. Nadzorował również działalność inwestycji infrastrukturalnych Uniwersytetu, a także sprawował nadzór właścicielski nad szpitalami klinicznymi i spółkami prawa handlowego. W 2018 roku był współautorem koncepcji połączenia szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej karierze zawodowej zarządzał licznymi zespołami pracowników w różnorodnych strukturach.