Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności – ratownictwo” ZK-OL-RAT Oświęcim 2022
W dniach 22-24 czerwca 2022 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności – ratownictwo” ZK-OL-RAT Oświęcim 2022. 
Organizatorami wydarzenia są: Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu.
 
Konferencja skierowana jest do szerokiego grona teoretyków i praktyków reprezentujących administrację publiczną, środowiska naukowe i akademickie, służby ratownicze publiczne i komercyjne, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, krajowe i zagraniczne.
 
Obszary tematyczne konferencji:
 
  • teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego realizowanego na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa, ze szczególnym uwzględnieniem województw, powiatów i gmin;
  • wyzwania w zakresie ochrony ludności w uwarunkowaniach pandemicznego i post-pandemicznego funkcjonowania państwa i społeczeństwa;
  • problemy zapewnienia bezpieczeństwa ludności wobec narastającego zagrożenia wojennego;
  • międzynarodowe implikacje współpracy i współdziałania w obliczu zagrożeń wojennych, hybrydowych, ekologicznych i społecznych;
  • wojskowe wsparcie władz i ludności w sytuacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
  • praktyczny wymiar prowadzenia działań ratowniczych w obszarze medycznym i wodnym, z wykorzystaniem bazy medycznej i wodnej;
  • interdyscyplinarny charakter działań ratowniczych, warunkujący skuteczne i efektywne wykorzystanie posiadanych sił i środków będących w dyspozycji publicznych, prywatnych i pozarządowych podmiotów ratowniczych.
 
Spotkanie planowana jest w formie stacjonarnej – w oparciu o bazę dydaktyczną Małopolskiej Uczelni Państwowej i wyjazdowej – nad zalewem w Imielinie. W przypadku niekorzystnej sytuacji pandemicznej istnieje możliwość wykorzystania aplikacji Microsoft Teams.
 
Szczegóły na stronie zkolrat.wat.edu.pl