Stowarzyszenie Przyjaciół WAT

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej powstało w 2005 roku z inicjatywy grupy zaangażowanych przyjaciół Uczelni wywodzących się z kadry naukowo-dydaktycznej i dawnych absolwentów WAT. Inicjatywa powołania Stowarzyszenia pojawiła się w obliczu zawirowań dotyczących dalszego bytu Uczelni po to, aby z pozycji organizacji pozarządowej uczestniczyć w obronie jej interesów.

Grupa założycielska liczyła 26 osób. Natomiast w skład grupy inicjatywnej, załatwiającej formalności rejestracyjne i inne wchodzili: płk prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz – jako przewodniczący oraz płk dr inż. Waldemar Matusiak i płk dr inż. Zygmunt Ognik. Aktualnie /grudzień 2015/ w Stowarzyszeniu jest 80 członków.

 

Naszym celem jest:

 • integrowanie przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej;
 • umożliwienie przyjaciołom WAT na udział w zorganizowanym środowisku – stowarzyszeniu jako podmiotu społecznego dla zbiorowego i publicznego wyrażania swoich opinii i dążeń dotyczących Akademii w sytuacjach tego wymagających;
 • działalność publiczna w interesie WAT z pozycji organu społecznego;
 • współudział w utrwalaniu i kultywowaniu tradycji WAT i pamięci jej wybitnych postaci;
 • inicjowanie lub wspieranie działań na rzecz umacniania pozycji społecznej WAT;

 

Cel realizujemy poprzez:

 • umożliwienie przyjaciołom WAT swobodnego dostępu do członkostwa w Stowarzyszeniu, udziału w inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć zgodnych ze statutem;
 • ustalenie symboli Stowarzyszenia;
 • podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć wspomagających działalność Akademii;
 • promowanie tematyki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej i ekspozycja roli WAT w tym obszarze;
 • popularyzowanie osiągnięć i dziejów WAT, w tym zwłaszcza wybitnych postaci związanych z Akademią;
 • organizowanie, w miarę możliwości, pomocy byłym pracownikom WAT, którzy z różnych powodów takiej pomocy potrzebują;
 • współudział w sprawowaniu opieki nad pomnikami, grobami i tablicami pamiątkowymi związanymi z historią WAT;
 • utrzymywanie kontaktów z organami kierowniczymi WAT;
 • współpraca z instytucjami i innymi organizacjami działającymi na korzyść WAT;
 • wyróżnianie przodujących absolwentów i zasłużonych pracowników WAT;
 • utrzymywanie stałej gotowości do działań w interesie WAT w razie ewentualnych potrzeb;

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego.

Państwa, którym sukcesy i dalsze losy WAT nie są obojętne, zapraszamy do naszego Stowarzyszenia (Składka członkowska wynosi 5 zł miesięcznie).

Kontakt

Adres do korespondencji

Stowarzyszenie Przyjaciół

Wojskowej Akademii Technicznej

ul gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa

 


Kontakt e‑mail i telefoniczny:

Dariusz Koenig – prezes Zarządu

Mirosław Nowakowski – sekretarz Zarządu miroslaw.nowakowski@wat.edu.pl tel. 663 513 683

Marek Jackowski – skarbnik jackosiowo@wp.pl tel. 696 449 496


Nowy numer rachunku od 30 września 2019 r.:


Stowarzyszenie Przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej

24 1140 2004 0000 3902 7925 2305

mBank S.A. Warszawa ul. Senatorska 18