Foreign students

Studia wyższe w Wojskowej Akademii Technicznej na wszystkich kierunkach odbywają się w języku polskim