Dzień Otwarty 2021

 • Program Dnia Otwartego

  Wprowadzenie – prezentacja programu

   

  Otwarcie

  płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak – rektor-komendant
  dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT – prorektor ds. kształcenia
  płk mgr Grzegorz Kaliciak – prorektor ds. wojskowych
  dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT – prorektor ds. studenckich

   

  Prezentacja procesu rekrutacji

  Paulina Łuczak – Sekcja ds. rekrutacji

   

  Prezentacja oferty kształcenia

  Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

   

  Prezentacja oferty kształcenia – ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski, prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

  Materiał filmowy

   

  Wydział Cybernetyki

   

  Prezentacja oferty kształcenia – dr Joanna Piasecka, prodziekan ds. studenckich

  Materiał filmowy

   

  Wydział Elektroniki

   

  Prezentacja oferty kształcenia – dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz, prodziekan ds. studenckich

  Materiał filmowy

   

  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

   

  Prezentacja oferty kształcenia:

  por. mgr inż. Kamil Sobczyk – Instytut Inżynierii Lądowej

  dr inż. Paulina Deliś – Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji

  Materiał filmowy

   

  Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Prezentacja oferty kształcenia – mjr dr inż. Krzysztof Gocman, prodziekan ds. studenckich

  Materiał filmowy

   

  Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

   

  Prezentacja oferty kształcenia – dr inż. Zdzisław Rochala, prof. WAT, prodziekan ds. kształcenia

  Materiał filmowy

   

  Wydział Nowych Technologii i Chemii

   

  Prezentacja oferty kształcenia – płk dr inż. Bogusław Siodłowski, zastępca dziekana ds. wojskowych

  Materiał filmowy

   

  Instytut Optoelektroniki

   

  Prezentacja oferty kształcenia – dr inż. Mirosław Szczurek, zastępca dyrektora Instytutu

  Materiał filmowy

   

  Testy sprawnościowe na studia wojskowe

   

  Materiał filmowy

   

  Spotkanie on-line

  Rozmowa ze studentką studiów wojskowych Wydziału Cybernetyki WAT

  Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów Akademii – płk dr inż. Mariusz Chmielewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, adiunkt naukowo-dydaktyczny Wydziału Cybernetyki WAT

  Rozmowa ze studentką studiów cywilnych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

   

  Zakończenie

 • Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza na Dzień Otwarty on-line – 22 kwietnia o godz. 12.00

  Zasady rekrutacji, bogata oferta studiów wojskowych i cywilnych, nowoczesne formy kształcenia, szeroki zakres możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań – to wszystko Wojskowa Akademia Techniczna zaprezentuje podczas Dnia Otwartego on-line. Tegorocznych maturzystów i osoby zainteresowane podjęciem studiów na największej politechnice wojskowej w Polsce zapraszamy na wydarzenie w najbliższy czwartek 22 kwietnia o godz. 12.00.

   

  Podczas Dnia Otwartego on-line zostanie zaprezentowana oferta studiów wojskowych i cywilnych ośmiu wydziałów akademickich WAT: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Cybernetyki; Elektroniki; Inżynierii Lądowej i Geodezji; Inżynierii Mechanicznej; Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa; Nowych Technologii i Chemii oraz Instytutu Optoelektroniki.

   

  Wydarzenie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem kanału YouTube WAT. O studiowaniu w murach Akademii opowiedzą przedstawiciele władz uczelni, naukowcy i studenci. Pracownicy Działu Organizacji Kształcenia przedstawią zasady rekrutacji na studia wojskowe i cywilne. Każdy wydział zaprezentuje swoją ofertę kształcenia w ramach jednolitych magisterskich studiów wojskowych i studiów cywilnych I i II stopnia. Studenci WAT opowiedzą, dlaczego warto związać swoją przyszłość z Wojskową Akademią Techniczną. Prezentację wzbogaci film dotyczący wymogów w zakresie tegorocznych testów sprawnościowych na studia wojskowe.

   

  Jednocześnie podczas Dnia Otwartego WAT będzie aktywny czat na kanale YouTube. Na pytania dotyczące studiów w Akademii odpowiedzą przedstawiciele m.in. Samorządów Studenckich wszystkich wydziałów, a Sekcja ds. Rekrutacji będzie dostępna również mailowo. Wydarzenie zakończy się o godzinie 15:00.

   

  Rekrutacja na jednolite magisterskie studia wojskowe oraz na studia cywilne pierwszego stopnia w  Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie rozpoczęła się 1 marca 2021 r. W tym roku na kandydatów na żołnierzy zawodowych czeka aż 837 miejsc. Rejestracja internetowa na studia wojskowe trwa do 31 maja 2021 r., natomiast na studia cywilne do 16 lipca 2021 r.

   

  Program Dnia Otwartego WAT dostępny jest na stronie WAT www.wojsko-polskie.pl/wat

   

  Ewa Jankiewicz

  rzecznik prasowy WAT

  grafika: Sebastian Jurek

   

  Komunikat WAT – rekrutacja na studia wojskowe

  Komunikat WAT – rekrutacji na studia cywilne

 • Rekrutacja na studia w  Wojskowej Akademii Technicznej rusza już 1 marca

  1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja na wojskowe jednolite studia magisterskie oraz na studia cywilne pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Aż 837 miejsc czeka na podchorążych, czyli kandydatów na żołnierzy zawodowych. Rejestracja internetowa na studia wojskowe trwa do 2 lipca 2021 r., natomiast na studia cywilne do 16 lipca 2021 r.

   

  STUDIA WOJSKOWE

   

  Uczelnia kształci wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny lub ekonomiczny.

   

  Kandydaci na studia wojskowe mają do wyboru 11 kierunków:

  • elektronikę i telekomunikację (222 miejsca),
  • kryptologię i cyberbezpieczeństwo (116 miejsc),
  • mechatronikę (110 miejsc),
  • informatykę (107 miejsc),
  • lotnictwo i kosmonautykę (70 miejsc),
  • budownictwo (50 miejsc),
  • mechanikę i budowę maszyn (45 miejsc),
  • geodezję i kartografię (40 miejsc),
  • logistykę (40 miejsc),
  • chemię (25 miejsc),
  • logistykę ekonomiczną (12 miejsc) dla przyszłych finansistów wojskowych.

   

  GWARANCJA ZATRUDNIENIA

   

  Każdy student wojskowy otrzymuje 1200 zł miesięcznego uposażenia na początku studiów. Wzrasta ono w kolejnych latach – w zależności od posiadanego stopnia wojskowego. Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

   

  Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

   

  Absolwenci studiów wojskowych WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera (magistra po kierunku logistyka ekonomiczna) i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

   

  ETAPY REKRUTACJI

   

  Rekrutacja na studia wojskowe w WAT odbywa się w pięciu etapach:

   

  1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rejestracja trwa do 2 lipca 2021 r.


  Podstawowe wymagania to:

  • zdana matura lub matura w 2021 r. i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
  • polskie obywatelstwo,
  • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
  • niekaralność,
  • znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (minimum 6 punktów rekrutacyjnych).

   

  Osoby, które nie mają wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości, mogą zdać dodatkowy test z tego przedmiotu – zostanie on zorganizowany przez uczelnię. Należy uzyskać z niego 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak oceny z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

   

  2. Testy sprawnościowe oraz rozmowa kwalifikacyjna – odbywają się w jednym wyznaczonym dniu. Wstępnie zostały zaplanowane w połowie lipca (12-16 lipca). Dokładne terminy zostaną podane na stronie uczelni.

   

  3. Do 16 lipca 2021 r. kandydat musi uzupełnić swój profil w IRK wynikami egzaminów maturalnych. Wyniki rekrutacji ogłaszane są drogą mailową i w statusie IRK.

   

  4. Badania lekarskie – kandydatów, którzy spełnili warunki do zakwalifikowania, na badania lekarskie kieruje ich własna Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU), po otrzymaniu z WAT wykazu kandydatów.

   

  5. Rozpoczęcie studiów w WAT – kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej. Pod koniec wakacji odbywa on podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

   

  WAT OTWARTY ONLINE

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się w zakładce dla kandydatów na stronie www.wojsko-polskie.pl/wat.

   

  Uczniów klas maturalnych zapraszamy na dzień otwarty WAT, po raz kolejny online. Jesteśmy obecni z naszą ofertę również na wielu Wirtualnych Targach Edukacyjnych.

   

  Na kanale YouTube Akademii kandydaci na studia znajdą ciekawe filmy przedstawiające m.in. charakter studiów wojskowych, jak należy wykonywać ćwiczenia na sprawdzianie ze sprawności fizycznej oraz uzyskają informacje na temat studiów bezpośrednio od naszych studentów, którzy prowadzili niedawno spotkanie online dotyczące rekrutacji na studia.

   

  Zachęcamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych: YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, gdzie na bieżąco informujemy o istotnych sprawach w zakresie rekrutacji oraz przedstawiamy interesujące zagadnienia dla kandydatów na studia.

   

  #ZostańStudentemWAT

  #ZostańPodchorążymWAT

   

  Ewa Jankiewicz
  rzecznik prasowy WAT

 • WAT rozpoczyna rekrutację na studia cywilne

  W poniedziałek 1 marca w Wojskowej Akademii Technicznej rusza rekrutacja na studia cywilne pierwszego stopnia. Chętni mogą rejestrować się w internetowym systemie do 16 lipca 2021. Jednocześnie od 1 marca można rejestrować się też na jednolite magisterskie studia wojskowe. Rekrutacja na te studia kończy się 2 lipca 2021.

   

  KIERUNKI STUDIÓW


  Studia prowadzone są na wydziałach akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Cybernetyki; Elektroniki; Inżynierii Lądowej i Geodezji; Inżynierii Mechanicznej; Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa; Nowych Technologii i Chemii oraz w Instytucie Optoelektroniki.

  WAT oferuje 24 kierunki studiów cywilnych I stopnia – licencjackich i inżynierskich.


  Studia I stopnia na kierunkach licencjackich:

  • bezpieczeństwo narodowe
  • obronność państwa
  • zarządzanie


  Studia I stopnia na kierunkach inżynierskich:

  • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
  • biogospodarka
  • budownictwo zrównoważone
  • chemia
  • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
  • elektronika i telekomunikacja
  • energetyka
  • geodezja i kataster
  • informatyka
  • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
  • inżynieria bezpieczeństwa
  • inżynieria geoprzestrzenna
  • inżynieria kosmiczna i satelitarna
  • inżynieria materiałowa
  • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
  • inżynieria systemów bezzałogowych
  • logistyka (profil ogólnoakademicki)
  • logistyka (profil praktyczny)
  • lotnictwo i kosmonautyka
  • mechanika i budowa maszyn
  • mechatronika


  Studia licencjackie trwają 6 semestrów, natomiast studia inżynierskie 7 semestrów. Studia II stopnia trwają 3 semestry po kierunkach inżynierskich i 4 semestry po kierunkach licencjackich. Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu. Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów/spotkań online: piątek po południu, sobota, niedziela – średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów/spotkań online w ciągu semestru).


  WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA


  Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna. To blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. A także bogate zaplecze dydaktyczne, nowoczesna infrastruktura i atrakcyjna lokalizacja. WAT od lat jest klasyfikowany w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.


  GWARANCJA ZATRUDNIENIA


  Wysoki poziom nauczania to gwarancja zatrudnienia dla absolwentów studiów cywilnych. Znajdują oni zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych, w kraju i za granicą. Od lat nasi absolwenci lansują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych


  SZEROKIE HORYZONTY


  WAT współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz z około 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Uczestnictwo w programie Erasmus+ umożliwia wymianę studentów i pracowników naukowych. Od roku akademickiego 2019/2020 w zakresie siedmiu dyscyplin naukowych prowadzona jest Szkoła Doktorska. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni. Wojskowa Akademia Techniczna proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i studiach MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa.


  PROCES REKRUTACJI NA KIERUNKI CYWILNE STUDIÓW I STOPNIA OBEJMUJE:


  1) Rejestrację:

  • wypełnienie w terminie od 1 marca do 16 lipca (poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów –IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia;
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK;
  • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia zakończenia rejestracji w lipcu.


  2) Kwalifikację:

  • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
  • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości (kserokopia – oryginał lub odpis do wglądu).

   

  JEŚLI NIE CYWILNE TO WOJSKOWE


  Uczelnia kształci wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny lub ekonomiczny.


  Kandydaci na studia wojskowe mają do wyboru 11 kierunków:

  • elektronikę i telekomunikację (222 miejsca),
  • kryptologię i cyberbezpieczeństwo (116 miejsc),
  • mechatronikę (110 miejsc),
  • informatykę (107 miejsc),
  • lotnictwo i kosmonautykę (70 miejsc),
  • budownictwo (50 miejsc),
  • mechanikę i budowę maszyn (45 miejsc),
  • geodezję i kartografię (40 miejsc),
  • logistykę (40 miejsc),
  • chemię (25 miejsc),
  • logistykę ekonomiczną (12 miejsc) dla przyszłych finansistów wojskowych.


  Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Absolwenci studiów wojskowych WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera (magistra po kierunku logistyka ekonomiczna) i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.


  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się w zakładce dla kandydatów na stronie www.wojsko-polskie.pl/wat.

   

  OPŁATY ZWIĄZANE ZE STUDIAMI CYWILNYMI ORAZ WOJSKOWYMI W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ:

  • studia stacjonarne są bezpłatne – na studiach wojskowych jest dodatkowo bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także, studenci-podchorążowie otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe od 1200 do 2600 zł (w zależności od roku studiów i stopnia wojskowego);
  • studia niestacjonarne są płatne w zależności od kierunku: 2400 ÷ 4900 zł za semestr;
  • opłata rekrutacyjna: niezależnie od liczby wskazanych kierunków (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów) wynosi:
   - na studia wojskowe –100 zł,
   - na studia wojskowe i studia cywilne – 100 zł,
   - na studia cywilne – 85 zł.


  ŻYCIE STUDENCKIE


  Zarówno studenci cywilni, jak i wojskowi rozwijają swoje pasje w licznych organizacjach studenckich takich jak: teatr, chór, orkiestra i wielu innych, jak również w kołach naukowych i ponad 20 sekcjach sportowych. Studenci wojskowi mogą dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania w organizacjach i sekcjach: Organizacja Woda Ląd Powietrze, Sekcja Skoków Spadochronowych S3WAT, Sekcja Nurkowania Octopus, Sekcja Strzelecka S2WAT.


  Studenci studiów cywilnych mogą ubiegać się o:

  • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendia socjalne,
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • jednorazowe zapomogi.


  WAT OTWARTY ONLINE


  Uczniów klas maturalnych zapraszamy na dzień otwarty WAT, po raz kolejny online. Jesteśmy obecni z naszą ofertę również na wielu Wirtualnych Targach Edukacyjnych. Zachęcamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych: YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, gdzie na bieżąco informujemy o istotnych kwestiach w zakresie rekrutacji oraz przedstawiamy interesujące zagadnienia dla kandydatów na studia.


  #ZostańStudentemWAT

  #ZostańPodchorążymWAT

   

  Wszystkie informacje dotyczące studiów w WAT dostępne są tutaj:


  Sekcja ds. Rekrutacji WAT:
  e-mail rekrutacja@wat.edu.pl

  tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, faks +48 261 839 159


  Obowiązuje: INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

  NA STUDIA


  Ewa Jankiewicz
  rzecznik prasowy WAT