Domy studenckie

Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich znajdujących się na terenie uczelni (w pierwszej kolejności do zamieszkania są studenci studiów stacjonarnych).

 • Dom Studencki nr 3, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 11A, 01 – 476 Warszawa
  tel. 261 839 893, 261 837 699


Ponadto dla studentów studiów niestacjonarnych istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Asystenta WAT – tel. +48 261 837 364, 261 837 925.


Wysokość opłaty za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

 • w Domu Studenckim nr 3
  • 530 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 1‑osobowym;
  • 400 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 3‑osobowym;
  • 430 zł miesięcznie za miejsce w pokoju dla niepełnosprawnych;
  • w pokoju dla małżeństw z małymi dziećmi: 430 zł miesięcznie od osoby dorosłej oraz 140 zł miesięcznie od dziecka.


W wypadku utrzymywania się stanu zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV‑2, a tym samym zaistnienia przesłanek uniemożliwiających zakwaterowanie trzech osób w pokoju, we wszystkich pokojach (oprócz 1‑osobowych) kwaterowane będą po dwie osoby. W takiej sytuacji opłaty miesięczne (brutto) za miejsce wynoszą:

 • 530 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 1‑osobowym;
 • 440 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 2‑osobowym;

Opis warunków zakwaterowania

Dom Studencki nr 3 posiada 6 pokoi 1‑osobowych i 6 pokoi 3‑osobowych. Oprócz nich znajdują się 4 pokoje dla małżeństw z małym dzieckiem oraz 1 pokój dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pokoje te, w przypadku braku chętnych, są udostępniane jako pokoje 3‑osobowe. Struktura rozlokowania pokoi jest taka, że każdy pełny węzeł sanitarny jest wspólny dla dwóch pokoi 1‑osobowych i dwóch pokoi 3‑osobowych. Do dyspozycji studentów jest kuchnia wyposażona w kuchenkę elektryczną 4‑palnikową z piekarnikiem, zlewozmywak i szafki kuchenne. Oprócz tego do dyspozycji mieszkańców jest pralnia na monety, suszarnie, sala bilardowa, sala telewizyjna oraz rowerownia. W przedsionku przy każdych dwóch pokojach do dyspozycji studentów jest lodówka; w każdym pokoju jest Internet przewodowy.

 

Przed budynkiem DS3 znajdują się palarnie oraz stojaki na rowery.

Zasady kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2022/2023

Każdy student ubiegający się o miejsce w domu studenckim WAT na rok akademicki 2022/2023 będzie przechodził kwalifikacje punktową, której zasady dostępne są w Regulaminie świadczeń dla studentów WAT. Punkty kwalifikacyjne przyznawane są za dochód i za odległość miejsca stałego zamieszkania od WAT. 

 

Studenci, którzy przeszli pomyślnie proces rekrutacji na studia w WAT, chcący ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na rok akademicki 2022/2023, muszą do dnia 29 lipca 2022 r. złożyć niżej wymienione dokumenty (miejsce składania wniosków opisane jest poniżej):

 • wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim WAT;
 • oświadczenie dotyczące dochodów;
 • oświadczenie o nauce (dotyczy tylko rodzeństwa);
 • ksero skróconego aktu zgonu (w przypadku gdy rodzic nie żyje);
 • ksero skróconego aktu urodzenia (w przypadku posiadania małoletniego rodzeństwa, które jeszcze się nie uczy)
 
Wniosek i oświadczenia są do pobrania na samym dole strony. 

 

UWAGA! Nie są wymagane zaświadczenia z urzędów (np. Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy itp;) potwierdzające dochód. Podstawą są oświadczenia, których wzory określają załączniki do Regulaminu.

 

W roku akademickim 2022/2023 kwaterowanie odbywać się będzie głównie w domach studenckich:

 

 • Politechniki Warszawskiej (DS „Ustronie”, DS „Akademik”)
 • Akademii Pedagogiki Specjalnej – na osiedlu „Przyjaźń”
 

z uwagi na to, że w Domu Studenckim nr 3 dla studentów dostępne będą miejsca znajdujące się tylko na parterze tego akademika.

Jak obliczyć dochód?

Dochód netto w rodzinie studenta/doktoranta należy liczyć według poniższego wzoru:

 

DN = Dus – Sus – Pn – Suz

 

gdzie:

 

DN – dochód netto na członka rodziny studenta
Dus – dochód (można go uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-36 lub PIT-37),
Sus – składka na ubezpieczenie społeczne (można ją uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-36 lub PIT-37) ,
Pn – podatek należny (można go uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-36 lub PIT-37),
Suz – składka na ubezpieczenie zdrowotne (jej wysokość można uzyskać w ZUS)

 

Miesięczny dochód na członka rodziny oblicza się sumując wszystkie dochody netto osiągnięte przez członków rodziny w danym roku kalendarzowym (na rok akademicki 2022/2023 jest to rok 2021), a następnie dzieli się tę sumę przez 12 miesięcy i przez liczbę członków rodziny wpisaną we wniosku.

 

Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego należy przyjąć przelicznik 3819 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Jaką wpisać odległość?

Odległość, od miejsca zamieszkania do siedziby Wojskowej Akademii Technicznej (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2) deklarowana we wnioskach, będzie sprawdzana na podstawie opcji „trasa” na stronie internetowej www.maps.google.pl (od miejscowości zameldowania do siedziby WAT – ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2). Bierze się pod uwagę trasę najkrótszą – samochodem.

Gdzie składać wniosek?

Wypełnione wnioski wraz z załączonymi drukami można składać w Dziale Spraw Studenckich – pok. 35 i 37 w Akademiku Wojskowym nr 6, ul. Gen. S. Kaliskiego 11 (wejście z boku budynku).

Wnioski mogą też być przesłane pocztą na adres Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dział Spraw Studenckich” (liczy się data stempla pocztowego).