Przewodnik po dofinansowaniach na działalność organizacji oraz inicjatyw studentów i doktorantów WAT

Podstawa prawna

Zarządzenie Rektora WAT nr 10/RKR/2023 z 1 lutego 2023 r. w sprawie zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na cele studenckie i doktorantów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się uczelniane organizacje studenckie oraz uczelniane organizacje doktorantów działające w WAT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W przypadku organizacji:

 • projekty naukowe;
 • udział członków organizacji w przedsięwzięciach popularyzujących naukę oraz WAT;
 • przedsięwzięcia, które są realizowane w ramach regulaminu Organizacji – podnoszenie kwalifikacji członka organizacji, udział członka w konferencji naukowej, pobranie materiałów z magazynu na zabezpieczenie wydarzeń organizowanych przez organizację, zakup materiałów i usług.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w dwóch kategoriach:

 

 1. do 12 000 zł, w przypadku projektów naukowych;
 2. do 5 000 zł, w przypadku przedsięwzięć, które są realizowane w ramach regulaminu Organizacji – podnoszenie kwalifikacji członka organizacji, udział członka w konferencji naukowej, pobranie materiałów z magazynu na zabezpieczenie wydarzeń organizowanych przez organizację, udziału członków organizacji w przedsięwzięciach popularyzujących naukę oraz WAT.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie na projekt naukowy należy złożyć wniosek do 10 lutego. Wnioski złożone po tym terminie mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem niewykorzystania środków na wnioski złożone w terminie.

 

Pozostałe inicjatywy mogą otrzymać dofinansowanie po uprzednim złożeniu wniosku o uruchomieniu środków, w którym należy wskazać cel oraz termin ich wykorzystania. Wnioski te będą przyjmowane na bieżąco.

 

Wnioski składa się w Dziale Spraw Studenckich – p. 93 bud. 100 (Sztab).

 

Wykorzystanie oraz rozliczenie środków finansowych

W przypadku uruchamiania środków na zadanie wiążące się z pobraniem materiałów znajdujących się w magazynie WAT, należy:

 

 • sprawdzić ich dostępność w magazynie;
 • wypełnić druk „Zapotrzebowanie do Działu Zaopatrywania”;
 • wskazać osobę (pracownika wat) odpowiedzialną materialnie, która przyjmie na stan materiały, które nie mogą zostać rozdysponowane w formie jednorazowego rozchodu;
 • złożyć wypełnione zapotrzebowanie w Dziale Spraw Studenckich.

 

W przypadku uruchamiania środków na zadanie wiążące się z zakupem materiałów, należy:

 

 • sprawdzić, czy materiały są dostępne w magazynie – dostępność w magazynie uniemożliwia dokonanie zakupu na zewnątrz;
 • przeprowadzić procedurę zapytania ofertowego w sprawie zakupu materiału;
 • wypełnić druk „Zamówienie” (uwzględnić koszt dostawy, jeśli jest taka potrzeba);
 • w uzasadnieniu zamówienia należy opisać powód wyboru danej oferty;
 • złożyć wypełnione zamówienie wraz z ofertą i kontrofertą w Dziale Spraw Studenckich.

 

Więcej informacji na temat procedur związanych z wyjazdem studenta lub doktoranta na terenie kraju znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/podroze-krajowe-studentow-i-doktorantow-wat

 

Więcej informacji na temat procedur związanych z wyjazdem zagranicznym znajdziecie Państwo pod adresem https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dwm-proc-wyjazdy-zagraniczne/

Jak wygląda rozliczenie zamówienia?

W przypadku zakupu materiału z zewnątrz istnieją dwa sposoby opłacenia faktury:

 • dostarczenie faktury VAT do Działu Spraw Studenckich. Faktura zostanie opłacona przez Kwesturę;
 • opłacenie faktury VAT z własnych środków finansowych. Następnie dostarczenie jej do Działu Spraw Studenckich wraz z dowodem płatności (np. potwierdzenie przelewu); odebranie należności za fakturę w Kasie WAT.

 

Dane do faktury VAT

 

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 – 908 Warszawa

NIP: 527-020-63-00

Masz więcej pytań? Chętnie odpowiemy – tel. 261 837 274