Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT)

One-Stop Shop – studium przypadku to pierwszy z comiesięcznych cykli webinarów i szkoleń skierowanych do pracowników Centrów Transferu Technologii jednostek będących członkami PACTT.

PACTT i AstraZeneca

16 grudnia 2020 r. miało miejsce ważne wydarzenie dla rozwoju i przyszłości komercjalizacji wyników badań jakie prowadzone są przez polskie uczelnie poprzez synergię ponad 70 centrów transferu technologii. Doszło do zawarcia umowy współpracy pomiędzy PACTT i AstraZeneca!

PACTT i jego znaczenie

Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii, czyli PACTT to powstałe w 2015 r., ogólnopolskie i dobrowolne zrzeszenie przedstawicieli krajowych uczelnianych jednostek, które odpowiedzialne są za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Aktualnie porozumienia zrzesza ponad 70 centrów transferu technologii (CTT), które funkcjonują przy krajowych uczelniach wyższych oraz instytutach badawczych. Centra podejmują działania związane z komercjalizacją nauki. Odpowiedzialne są również za budowanie przez krajowe uczelnie wyższe relacji biznesowych z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Na liście podmiotów zrzeszonych w PACTT znajduje się obecnie m.in. 8 centrów transferu technologii prowadzonych przy uczelniach medycznych oraz po 20 centrów działających przy uniwersytetach i uczelniach technicznych.


Sygnatariuszami umowy była Alina Pszczółkowska, pełniąca funkcję Wiceprezes Zarządu AstraZeneca Pharma Poland oraz po stronie PACTT, dr Robert Dwiliński pełniący funkcję dyrektora Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW. Zwrócili oni uwagę na konieczność i zasadność nawiązania wspólnej współpracy. W ich opinii współpraca pozwoli efektywnej współdziałać przedsiębiorstwu z naukowym środowiskiem akademickim. Współpraca pomiędzy jednostkami zakłada między innymi wsparcie brokerskie ze strony PACTT. Wsparcie to wiąże się z istnieniem dedykowanego brokera, który pod kątem zdefiniowanych zapytań pomaga wyszukać technologie rozwijane na polskich uczelniach jakie przeznaczone są do komercjalizacji.

Założenia one-stop shop w PACTT

CTT działają w sposób autonomiczny. Mogą dzielić się posiadanymi informacjami oraz wiedzą i doświadczeniem. Oznacza to, iż mogą przekazywać informacje na temat zapytań składanych przez przedsiębiorców, którzy zainteresowani są konkretnym wsparciem w zakresie badań czy opracowania technologii. Powstanie PACTT skutkowało polepszeniem sytuacji inwestorów, którzy mogą w stosunkowo prosty sposób odnaleźć w środowisku akademickim partnerów zainteresowanych współpracą.


Jak podkreśla dr Dwiliński z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, „siłą PACTT jest potencjał wynikający z synergii, czyli możliwości zgromadzenia w jednym miejscu bieżących informacji o odkryciach, know-how i technologiach dostępnych na polskich uczelniach. To cenna wiedza dla tych przedsiębiorców, którzy stawiają na innowacyjność i rozwijają się dzięki swoim działom badawczo-rozwojowym. Jeśli ktoś szuka do współpracy zespołu badawczego lub chce wiedzieć, jakie są dostępne na uczelniach wynalazki, technologie czy know-how, PACTT jest obecnie najlepszym punktem kontaktu. Właśnie dlatego w zrzeszeniu powstała idea usługi, którą nazywamy one-stop shop”.


One-stop shop opiera się na przydzieleniu brokera technologii zainteresowanemu podmiotowi, który został odesłany przez PACTT. Broker technologii odpowiedzialny jest za wyszukanie informacji, które są zgodne z profilem zainteresowań przedstawionych przez inwestora. Działalność brokera umożliwia szybsze i bardziej efektywne pozyskanie wyspecyfikowanych i odfiltrowanych informacji o technologiach jakie są obecnie dostępne w polskich uczelniach i instytutach badawczych.


Dr Dwiliński argumentował to tym, iż „większość uczelni w Polsce ma złożoną strukturę organizacyjną. Dla partnera z zewnątrz nie jest oczywiste, na jakim wydziale powinien szukać pożądanej technologii. Broker dokonuje przeglądu informacji nie tylko we wszystkich centrach transferu zrzeszonych w PACTT, ale ma dostęp do już zagregowanych danych pochodzących ze wszystkich wydziałów w ramach każdej uczelni. Dla firmy poszukującej rozwiązań to ogromna oszczędność czasu” .


Postanowienia umowy zakładają również wsparcie AstraZeneca w nawiązywaniu dialogu z firmami i startupami, których działalność koncentruje się wokół rozwoju nowych technologii i innowacji.