Misja i cel Centrum Transferu Technologii

Misja

Misją CTT WAT jest stworzenie środowiska sprzyjającego kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości poprzez:

  • koordynację przedsięwzięć mających na celu lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego WAT, transfer wyników prac naukowych do gospodarki, a także wdrożenie i komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • podnoszenie kwalifikacji biznesowych wśród studentów i pracowników naukowych WAT;
  • podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacje.

Cel

Celem CTT WAT jest wspieranie transformacji Wojskowej Akademii Technicznej w Uniwersytet III Generacji

  • opracowanie szczegółowych zasad dotyczących ochrony prawnej i zarządzania dobrami intelektualnymi;
  • kształcenie kompetentnych absolwentów (inżynier, naukowiec, przedsiębiorca);
  • stymulowanie łańcucha powiązań pomiędzy przedsiębiorcami, uczelnią a organizacjami współfinansującymi innowacyjność i komercjalizację.